jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | neobávejte se NC programování

jak vyzrát nad programováním CNC strojů


Seriál článků "Jak vyzrát nad programováním CNC strojů" je doplněním a shrnutím znalostí, které získávali účastníci v bezplatných kurzech soutěže Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů v kategorii Začátečník, pořádaných spoluvyhlašovatelem a partnerem soutěže firmou technology-support s.r.o., která je výhradním zástupcem technologického CAM software GibbsCAM pro Českou republiku a Slovensko. Na těchto stránkách naleznete archiv článků.

Cílem této série článků není odradit vás od používání nebo nákupu nové kvalitní CNC obráběcí techniky, cílem je pomoci vám orientovat se v problematice CNC programování a v procesech s tím souvisejících, případně býti nablízku a podat vám pomocnou konzultační ruku tehdy, budete-li ji potřebovat.

Napadne-li vás nějaká další otázka týkající se této problematiky, nebo nebude-li vám vše zcela jasné, napište nám.


základní terminologie »

Co jsou to CNC stroje? Na tuto otázku je potřeba najít odpověď nejdříve. CNC je zkratkou anglického „Computer Numerical Control“ ...

kdy nastává čas pro CAM a jak vybrat správný »

V tomto díle se zaměřme na způsoby přípravy NC programů pro CNC obráběcí stroje. Všichni víme, že jediný způsob, jak si stroj i obsluha mohou na sebe vydělat, je maximální vytíženost stroje ...

od výkresu k výrobku 1 »

Výchozí dokumentací pro vlastní výrobu je výkres součásti. Tento výkres slouží technologovi k tomu, aby posoudil možnost vlastní výroby, stanovil technologii výroby a určil způsob toku materiálu od polotovaru k závěrečné dokončovací operaci ...

od výkresu k výrobku 2 »

Mít srozumitelný CAM systém, který vám umožní jednoduše zpracovat i papírové výkresy požadovaného výrobku je nezbytné proto abyste byli schopni plně vytěžovat váš CNC obráběcí stroj ...

výběr vhodného CNC obráběcího stroje »

CNC řídicí systém je srdce i mozek CNC obráběcího stroje. Na jeho výkonu, rychlosti zpracování dat, snadnosti obsluhy a programování a především spolehlivosti budete vždy při obrábění závislí ...

měřicí sondy »

Měřicí sondy představují při pořízení CNC stroje investici v řádu jednotek procent ceny stroje. Tato investice se však vrací typicky již do 10 měsíců od pořízení!

programování měřicích sond »

Měřicí sondy jsou velmi užitečné pro ustavení obrobku a seřízení nástrojů. Ale společně s vhodným software mohou znatelně zvýšit produktivitu práce a rozvinout potenciál ukrytý ve vašich obráběcích strojích!

správná volba chlazení »

Vysokotlaké chlazení vedené středem nástroje (u vrtání a frézování) nebo aspoň přesně zacílené na řeznou hranu (v případě soustružení), je základní podmínkou skutečně efektivního chlazení.

zdroje informací »

Hlavním zdrojem pro vaše samostudium by měla být přehledná dokumentace dodaná dodavatelem stroje. Jen tam se dozvíte vše o stroji, jeho ovládání, údržbě i o NC programování ...

podrubriky neobávejte se NC programování:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz