jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | neobávejte se NC programování | jak vyzrát nad programováním CNC strojů

programování měřicích sond

 

Nejsnazší cesta k programování měřicích sond - Productivity+.

Zarputilí staromilci programují dráhy nástrojů pro CNC obráběcí stroj stále zapisováním příkazů v G-kódu přímo na ovládacím panelu stroje. Moderněji vybavení technologové skládají řádky G-kódu na PC pomocí textového editoru a ti nejprogresivnější využívají některý z CAM systémů. Jaké jsou však možnosti programování měřicích sond?

Ustavení obrobku
Uživatelé, kteří sondu využívají pouze pro ustavení obrobku před začátkem obrábění, pro nalezení nulového bodu a natočení souřadného systému, si zpravidla vystačí s měřicími cykly dodávanými výrobcem řídicího systému. Tlačítko vyvolání sondy na panelu stroje a ruční kolečko umožňují bezproblémové provedení právě těchto velmi důležitých rutin.

Aktivní kontrola procesu
Kontrola velikosti opotřebení nástroje v průběhu obrábění, nastavování více nulových bodů v jednom NC programu nezbytných pro obrábění více dílců na jedno upnutí, přeměření důležitých rozměrů před zahájením další operace, automatická změna korekce nástroje podle výsledků měření, to všechno se skrývá pod složitě vyhlížejícím termínem „aktivní kontrola procesu“. Většinou se jedná o činnosti, které běžně dělá operátor stroje. Díky měřicím sondám velkou část z nich může dělat obráběcí stroj sám!
Firma Renishaw pro podporu právě těchto činností vyvinula software nazvaný „Produktivity+“. Tato softwarová aplikace umožňuje technologovi jednoduše pomocí myši definovat vlastní měřicí cykly.

Ocení ji zejména ti technologové, kteří programují CNC stroje na PC. Díky Productivity+ získávají možnost programovat měření sondou stejně snadno jako programovat dráhy kteréhokoliv jiného nástroje. Simulace měření na obrazovce a kontrola kolizí sondy s obrobkem je samozřejmostí stejně jako možnost tisku naměřených dat na tiskárnu nebo do externího počítače.
NC program vytvořený v jakémkoliv CAM systému lze importovat do aplikace Productivity+, doplnit o měření a odeslat do paměti obráběcího stroje. A měření bude fungovat napoprvé a správně!

Protokol o měření
Někde se vyrábějí díly příliš velké na to, aby mohly být změřeny na měřicím stroji, jinde se na pořízení 3D měřicího stroje teprve chystají. Jenže požadavky na proměření hotového kusu a předložení protokolu o měření jsou stále častější. Aplikace Productivity+ plně podporuje tyto požadavky. Umožňuje vyhodnotit skutečný geometrický rozměr měřeného prvku, porovnání naměřených údajů s hodnotami výkresovými a kontrolu překročení stanovených tolerancí. Tisk naměřených dat je jednou ze standardních funkcí tohoto software.
Rozšířené možnosti měření, měření vztahů mezi jednotlivými měřenými prvky, vyhodnocení úchylek tvaru a polohy, to jsou možnosti, které nabízí software Renishaw OMV. Uživatel navíc dostává zcela volnou ruku v návrhu vzhledu výstupního měrového protokolu. Software Renishaw OMV se zdá být nejjednodušší cestou pro měření trojrozměrných tvarů přímo na CNC obráběcím stroji.

Porovnání tvaru s CAD modelem
Kontrola tvarových ploch obráběných forem přímo na obráběcím stroji ještě před vyjmutím ze stroje výrazně usnadňuje dokončování těchto velmi drahých dílců. Software Renishaw OMV umožňuje kontrolu tvaru obrobeného dílce porovnáním s originálními CAD daty. Na obrazovce PC vyberte plochu nebo prvek pomocí myši, systém vygeneruje program pro měření, odešle data do obráběcího stroje, načte naměřená data a vyhodnotí je. Výsledkem je grafický report v podobě tabulky, grafu se statistickým rozložením chyb nebo barevně vyznačené oblasti, ve kterých tvar neodpovídá CAD modelu.

Měřicí sondy jsou velmi užitečné pro ustavení obrobku a seřízení nástrojů. Ale společně s vhodným software mohou znatelně zvýšit produktivitu práce a rozvinout potenciál ukrytý ve vašich obráběcích strojích! 

 

Renishaw OMV – simulace měření tvarové plochy.Napadne-li vás nějaká další otázka týkající se této problematiky, nebo nebude-li vám vše zcela jasné, nebo máte jiné zkušenosti, napište nám.

Seriál článků "Jak vyzrát nad programováním CNC strojů" je doplněním a shrnutím znalostí, které získávali účastníci v bezplatných kurzech soutěže Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů v kategorii Začátečník, pořádaných spoluvyhlašovatelem a partnerem soutěže firmou technology-support s.r.o., která je výhradním zástupcem technologického CAM software GibbsCAM pro Českou republiku a Slovensko. Články tohoto seriálu na sebe tématicky navazují. Na těchto stránkách naleznete archiv článků.

podrubriky jak vyzrát nad programováním CNC strojů:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz