jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | neobávejte se NC programování

nejlepší programátor CNC obráběcích strojů 2012

Společnosti PROFIKA CZ, technology-support, Veletrhy Brno a Technický týdeník (Business Media CZ) vypisují již 8. ročník soutěže v programování CNC obráběcích strojů. V letošním roce opět pokračujeme v úspěšném modelu soutěže z posledních let.

Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů 2012, kategorie CNC projekt roku

Hlavní kategorií 8. ročníku je opět kategorie „CNC projekt roku“, zaměřená na projekt v oblasti CNC technologie na obráběcích strojích, se kterým se může přihlásit jednotlivec i skupina řešitelů. Tato kategorie je otevřena pro firmy, školy, ale i výzkumné instituce v České republice a na Slovensku. Tím, že ukážete ostatním co umíte z CNC obrábění, máte možnost získat nejen ocenění od pořadatelů této soutěže, ale i další zakázky, protože vítězné projekty budou publikovány v Technickém týdeníku, v časopisech pořadatelů a na akcích pořadatelů. Na jaře 2013 proběhne seminář, při kterém dostanete možnost vyměnit si vlastní zkušenosti s ostatními soutěžícími a s vítězi předchozích ročníků. Soutěžní prezentace musí obsahovat:
- podrobný popis daného projektu;
- způsob řešení a popis dosažených výsledků;
- elektronická prezentace (OpenOffice.org, Microsoft Office, ...) nebo sešitá papírová prezentace 
- lze přidat i další:
- finální obrobek
- video umístěné na portál youtube.com (musí obsahovat logo soutěže Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů 2012 a v popisu videa musí být uvedeno „CNC projekt roku 2012, technicky tydenik, profika, t-support“)
- a další dle vašeho uvážení. 

Projekty mohou být programovány ručně, s využitím CAD/CAM systémů nebo systémů dílenského programování řídicích systémů obráběcích strojů. Cílem je ocenit nejlepší přihlášené projekty v oblasti CNC technologie na obráběcích strojích, a tím ukázat dovednost, která je u nás v oboru CNC.Zaslané projekty budou vyhodnoceny kolegiem odborníků složeným ze zástupců pořadatelů soutěže a vítězů předchozích ročníků. Hodnotit se bude nejen finální CNC technologie, ale i její soutěžní prezentace. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na odměnu, zásadní je výrok poroty. 

Závěrečné hodnocení kategorie CNC projekt roku naleznete zde.

Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů 2012, kategorie Začátečník
Vedlejší kategorie „Začátečník“ je i v roce 2012 určena všem bez rozdílu věku a vzdělání. Všem, kteří mají jen dílčí nebo žádné zkušenosti s NC programováním a technologickými CAD /CAM softwary a přitom mají chuť naučit se více.
Přihlásit se do této kategorie je možné prostřednictvím písemné přihlášky na: http://techtydenik.cz/cnc_prihlaska_zacatecnik.php  
Zájemce, který se přihlásí do kategorie Začátečník, bude kontaktován zástupcem firmy technology-support s.r.o. a získá možnost účastnit se dvoudenního letního kurzu zaměřeného na osvojení základních dovedností NC programování, seřízení a obsluhy soustružnických a frézovacích CNC obráběcích strojů. Součástí kurzu bude i praktické cvičení na CNC obráběcích strojích z produkce firmy PROFIKA CZ řízených řídicími systémy Fanuc a Siemens (kurz v Benátkách n. J.) a seminář měření na CNC obráběcích strojích pomocí sond Renishaw (kurz v Brně).
Přihlášeným účastníkům bude poskytnuto nejen školení, ale bude jim i zdarma zapůjčen CAD/CAM technologický software GibbsCAM. Cílem je, aby na konci výukového procesu podpořeného průběžnými konzultacemi byli soutěžící schopni naprogramovat obrobek dle zadání. Nejlepšího řešitele, tj. nejlépe připravený NC program a seřizovací list, vyhodnotí a ocení společnosti technology-support a PROFIKA CZ.

Všichni účastníci školení obdrží certifikát.

podrubriky neobávejte se NC programování:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz