jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | seriál CAD/CAM ve výrobě, Technický tydeník, 2011

základní pravidla při volbě CAMu, která nelze opomíjet (13)

Poslední díl seriálu „CAD/CAM ve výrobě“, se kterým jste se setkávali v tomto ročníku Technického týdeníku v každém sudém vydání, je zaměřen na základní pravidla volby technologického CAM řešení, která by potenciální kupec, zájemce, neměl opomíjet. Je jedno, je-li to zájemce o produkční nebo o úzce specializované CAM řešení.

První a zásadní pravidlo při rozhodování volit, nebo nechat být, je plná a technická lokalizace, tedy české prostředí, protože málo kdo z nás je tak zdatný, aby pochopil všechna nastavení a hlášky.
To samé platí o možnosti kontaktovat „přítele na telefonu“, kdy jazyková bariéra a případný časový posun mezi Českem a například USA znemožňují rychle vyřešit vzniklý problém. „Přítel na telefonu“, který zná nejen CAM software, ale má zkušenost i s reálným obráběním, je jedna z nejdůležitějších výhod distributora CAM software.
Hned na druhém místě musím zmínit postprocesory, překladače virtuálního obrábění v reálný ISO NC program. Jedná-li se o krabicový CAM, v dodávce jsou obsaženy instantní postprocesory a kuchařka popisující, jak si „uvařit“ řešení pro konkrétní CNC obráběcí stroj. „Je to přeci tak snadné“, píše se v kuchařce, „například postprocesor pro soustružnicko-frézovací obráběcí centrum, stačí trochu z „prášku“ soustruh, trochu z „prášku“ frézka, trochu vrtání, nezapomenout na koník a lopatku, to vše rozmíchat ve zkumavce a zalít vodou, no a je to!“ Věřte že tento postup 100% nefunguje! V nabídce CAM řešení musí mít postprocesor a jeho implementace u vás na stroji zásadní a neoddělitelnou položku, a to pro každý jednotlivý stroj zvlášť. Postprocesory, vycházející z potřeby technologa, programátora, musí generovat kompletní NC kódy včetně pomocných operací. Výsledkem jsou NC programy, u kterých je garantována bezchybnost, nulová potřeba následných editací a vlastnost „co vidíte na obrazovce je to, co budete obrábět“, tedy NC programy připravené ke spuštění na stroji, bez nutnosti editace.
Dále nelze nezmínit možnost kreslení a modelování při přípravě NC programů. CAM software, který nemá integrovaný vlastní CAD, je polovičním řešením, vždyť každý CNC technolog si musí čas od času nějakou geometrii či model vytvořit, a tím definovat oblast obrábění, definovat přípravky a upínky, čelisti.
S touto problematikou úzce souvisí i práce s modely součástí, které byly vytvořeny konstruktéry. Není možno souhlasit, jak zmiňují někteří dodavatelé, že není potřeba načítat formát, ve kterém byl model vytvořen, že stačí universální formát. Není to pravda, protože ztráta informací o vytvořeném modelu nebo sestavě se exportem do universálního formátu a následným importem do CAMu vždy projeví v chybějících částech modelu. Tento bod se netýká zatím vás, zákazníků, kteří s modely nepracují, ale při výběru CAMu na tuto skutečnost nezapomínejte, protože třeba za 6 měsíců přijde zakázka pro automobilový průmysl a určitě bude ve formátu Catia a vy budete mít na výběr, zdali zakázku vzít, ale jen v případě, že váš CAM má rozšiřující modul pro práci s modely Catia.

Jestliže sháníte výkonný CAM systém, který by vám usnadnil přípravu výroby na CNC strojích, nemáte čas absolvovat dlouhá a náročná školení, potřebujete ho pokud možno hned a současně požadujete, aby byl na špičkové technologické úrovni se zázemím odborníků a „přítelem na telefonu“, nekupujte dobrého obchodníka, ale shánějte CAM systém s lidmi, kteří někdy viděli váš stroj, a to nejen na prospektu. 

 

 Na trhu není a v nejbližší době ani nebude univerzální CAD, CAM ani CAD/CAM řešení, které by dokázalo stoprocentně splnit veškeré požadavky zákazníků na tento software (horní obrázek popisuje výrobní cyklus od nabídky k postupovému lisovacímu nástroji, který je rozdílný v porovnání s typem produkční CNC výroby na spodních obrázcích).


Neexistuje universální řešení!
Závěrem přidám příběh, kdy se mě na jednom strojírenském veletrhu zeptal ředitel významného prodejce obráběcích strojů, co si myslím o jejich spolupráci s dodavatelem CAMu XY a je-li pro ně řešení vhodné, že by rád slyšel můj názor. Mojí odpovědí bylo, že otázka je položena špatně. Podle mého názoru, každý, kdo pořizuje CAM řešení, musí pořizovat optimální řešení pro stroj a typ výroby. Otázku bych tedy pozměnil na: Co si myslíte o spolupráci s dodavatelem CAMu XY pro zákazníky, kteří kupují od nás stroje soustružnicko/frézovací? Nebo na: Co si myslíte o spolupráci s dodavatelem CAMu XY pro zákazníky, kteří kupují od nás 5ti osé frézovací stroje pro obrábění v plynulých 5ti osách?
Můžete se mnou nesouhlasit, ale neexistuje universální technologické CAM řešení. To samé platí i o universálnosti konstrukčního CAD řešení.

Na trhu není a v nejbližší době nebude CAM řešení, které dokáže stoprocentně podporovat všechny způsoby zmiňovaného obrábění. Nenajdete řešení, které dokáže stoprocentně řešit obrábění na dvouosém soustruhu i dvoukanálovém CNC soustružnickém centru s možnostmi frézovacích operací a zároveň plošné frézovací operace, obrábění na horizontálních frézovacích strojích, tříosé frézování a pětiosé plynulé frézovaní najednou. V případě, že váš výrobní provoz je vybaven elektroerozivními stroji, tak by mělo toto řešení plnit i úkoly spojené s přípravou výroby pro takovéto stroje, a to i pro speciální úkoly spojené s řezáním ve čtyřech osách. Protože takovéto řešení neexistuje, je potřeba volit optimální CAM pro každou vaši technologii. Vybírat si pomocníka, který dokáže vždy pomoci a tím šetřit, nebo vydělávat peníze pro váš výrobní provoz. Mnohé firmy toto pochopily a při návštěvě v jejich výrobních provozech potkáváte i tři rozdílné CAM pomocníky od různých dodavatelů.

Nelze zapomínat ani na lidský potenciál. Porovnejme výrobní provoz s prvním CNC strojem, s technology s dílčími znalostmi CNC problematiky a počítačových dovedností, a výrobní provoz firmy s 15letou historií v oboru a znalostí nejenom NC obrábění, ale i s letitými zkušenostmi s různými CAM produkty. Podle mého názoru, ideální řešení pro druhou firmu bude zcela nevyhovujícím řešením pro firmu první.

Dalším důležitým kritériem jsou možnosti řídicích systémů na CNC strojích. To, co je pro někoho samozřejmostí, např. rychlé zpracování bloků, načítání desítek bloků dopředu, velká kapacita knihovny NC programů, splinové interpolace, synchronizace jednotlivých kanálů vícekanálových CNC strojů, je pro druhého nemožné. V mnoha výrobních provozech se ještě setkáváte se stroji řízenými děrnou páskou, v lepším případě doplněných komunikačním adaptérem TRANS, který nutnost děrné pásky odbourává, ale syntaxe programu a výkon řídicího systému se nemění. V takovýchto případech by mělo mít i toto kritérium vliv na výběr vhodného CAM řešení.

Tento seriál si nekladl za cíl poučovat, ale otevírat oči. Jednalo se o subjektivní vyjádření autora, aktivně působícího v oboru CNC obráběcích strojů od roku 1997, v oblastech CAD/CAM software, obsluhy CNC řídicích systémů, NC programování a seřízení výroby.

Vlastimil Staněk
podrubriky seriál CAD/CAM ve výrobě, Technický tydeník, 2011:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz