jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | LNS ChipBLASTER vysokotlaké chlazení | teorie chlazení pro obráběcí stroje

plně automatizované vysokotlaké chlazení

V dnešní době hraje při rozhodování se mezi konkurenčními výrobky stále významnější roli stupeň automatizace. Trend současného trhu je jednoznačný: co nejméně ruční práce, co nejvíce automatického řízení a co možná nejvyšší úroveň kontroly nad výrobním procesem. Na tuto výzvu odpověděla vyčerpávajícím způsobem americká firma ChipBLASTER, která ve svém oboru vysokotlakého chlazení pro obráběcí stroje představila světu hned dvě patentované novinky: automaticky regulovaný průtok chladicí kapaliny a vysoce účinnou, plně automatizovanou filtraci do dvou mikronů. 

 

 Jednotka ChipBLASTER JV8-1000


O zařízení, které si samo dokáže nastavit nejvhodnější průtok chladicího média a je nedílnou součástí všech jednotek ChipBLASTER řad JV, EV, GV a CV, jsme psali již v MM Průmyslovém spektru 5/2005. Uvedené typy jednotek se liší především velikostí intervalu programovatelných tlaků a množství chladicího média (v l/min), které daná jednotka poskytuje při stanoveném operačním tlaku, – bráno vzestupně od nejmenší JV8-1000 až po obří jednotku CV50-3000 - a pochopitelně ve spektru nabízených opcí.
Vezmeme-li jako příklad nejrozšířenější jednotku na trhu JV8-1000, u níž výrobce uvádí hodnoty pracovních tlaků do 70 barů a průtok chladicí kapaliny v rozmezí 11 až 30 l/min, znamená to, že pokud obsluha zvolí pro danou operaci např. nejvyšší možný tlak 70 barů (možnost práce při vyšších tlacích až do 140, resp. 320 barů lze u této jednotky přikoupit jako opci, u větších jednotek vyšších řad je zahrnuta již automaticky), bude tato hodnota udržována se zárukou po celou dobu výroby bez ohledu na velikosti a množství používaných nástrojů. Při použití větších nástrojů nebo jejich většího počtu si jednotka sama nastaví potřebný vyšší průtok, při použití menších nástrojů, či snížení jejich počtu si tento průtok naopak sníží. To pochopitelně vede k výraznému prodloužení životnosti pumpy, filtrů i samotného chladicího média.
Aby mohl zákazník tuto jedinečnou funkci chladicích jednotek ChipBLASTER plně využívat (ChipBLASTER je světově jediným výrobcem, který disponuje touto pokročilou automatikou a má ji také patentovánu), musí pečlivě zvážit, jaké typy výrob na svých strojích provozuje. Podle jejich náročnosti a podle typu používaných nástrojů pak musí zvolit vhodný typ jednotky. Výše zmíněná jednotka JV8-1000 je např. vhodná pro velikost nástrojů do 25,4 mm a pro stroje pracující na výkonu do 15 kW/h. (Máme na mysli výkon snímaný na vřeteni, který je úměrný množství odebíraného materiálu a tím i ukazatelem množství tepla, které je třeba ze systému odvádět.) Pokud tedy zákazník ví, že bude používat větší nástroje a provádět náročné frézovací či vyvrtávací operace, musí si zakoupit jednotku větší, jinak nebude schopen plně a správně využívat výhod automatické regulace průtoku chladicí kapaliny, která se zde nabízí. 

Odstředivá filtrace bez filtračních vaků
Je známým faktem, že vysoce přesné a dokonale řízené výroby lze dosáhnout jen s dokonale zvládnutou filtrací chladicího média. To ale není vše. Vysoké pořizovací náklady obráběcích center a náročnost trhu nutí provozovatele, aby vyráběli pokud možno nepřetržitě, tj. pouze s minimálními vedlejšími časy. K dosažení tohoto stavu může podstatným způsobem dopomoci dobře zvládnutá a vysoce automatizovaná filtrace.
V letošním roce představuje trhu firma ChipBLASTER nový, patentovaný filtrační systém fungující na principu odstředivky. Stručně si tento systém popíšeme. Jeho základem je velkokapacitní odstředivka, která nepřetržitě filtruje jak vysoce stlačenou chladicí kapalinu, tak i kapalinu drženou pod nízkým tlakem. Chladicí kapalina je do válce odstředivky přiváděna přečerpávací pumpou přes vstupní otvor (viz schéma). V odstředivce pak dochází k oddělení všech částic od kapalného základu a tyto částice jsou shromažďovány pod zarážkou na dně filtrační nádoby. Vyčištěná kapalina je vytlačována středem kapalinového víru vzhůru a odchází do nádrže chladicí jednotky ChipBLASTER, odkud se vrací zpět do výroby. Oddělený kal je ze spodku filtrační odstředivky odváděn buď do sedimentační nádoby, nebo do dalšího zařízení, které ChipBLASTER nabízí jako opci – odstředivky kalu.
Odstředivka kalu je další z možností, jak zajistit kontinuální filtraci. Tento systém dokáže vysoce efektivně odstranit z kalu veškeré částice, odeslat je do vestavěného zásobníku a zbylou vyčištěnou kapalinu vrátit zpět do systému. Není jistě třeba zdůrazňovat, že účinnost tohoto zařízení je mnohem vyšší než u sedimentačních tanků, kde dochází k poměrně vysokým ztrátám chladicího média.
Výsledky testování, které provedla nezávislá laboratoř, ukázaly, že účinnost tohoto filtračního systému je z hlediska filtrace částic větších nebo velkých přesně dva mikrony rovna 98,75%!

Klasická, avšak plně automatizovaná filtrace s filtračními vaky
Filtrační vaky standardně dodávané firmou ChipBLASTER ke všem typům filtračních systémů (jiných než centrifugových) mají vysokou účinnost do 5 μm, lze si ale objednat i filtry s průsvitem 1 μm. Kvalitní filtry ale ještě neznamenají vyřešení všech problémů. Čím účinnější jsou filtry, tím se pochopitelně i častěji zanášejí a musejí se měnit, což znamená odstávku stroje a nechtěné přerušení výroby. Pokud chcete tomuto předejít, doporučujeme objednat si zdvojený filtrační systém. Zdvojené filtry jsou dodávány s manuálními měřáky vybavenými elektronickou světelnou signalizací, která upozorní obsluhu v okamžiku, kdy dojde k zanesení prvního filtru, aby přepnula na filtr druhý. 

Přepínání filtrů lze ale vykonávat i automaticky. Systém vybavený touto opcí si sám v okamžiku potřeby přepne mezi filtry a světelnou signalizací uvědomí obsluhu, že jeden z filtrů je již nefunkční a je třeba ho vyměnit. Velkou výhodou, kterou ocení především pracovníci nepřetržitých provozů, je, že výměnu filtračních vaků lze provést za chodu stroje. 


 

 Patentovaná filtrační poklice ChipBLASTER


Žhavou novinkou firmy ChipBLASTER, která v těchto dnech čeká na přiznání patentu, je nový design filtrační poklice, díky které se výrazně zvyšuje účinnost standardních filtrů.

Vysokotlaké a velkoobjemové jednotky ChipBLASTER, včetně veškerého nabízeného vybavení, splňují i ty nejvyšší nároky z hlediska moderního provedení a automatizace. Množství patentů, kterými se firma může pochlubit, svědčí o vysoké úrovni výzkumu a vývoje, který uvnitř společnosti neustále probíhá. Zákazníci této firmy mají tedy jistotu, že zařízení, které si jednou koupili, nezastará, poněvadž ho lze neustále doplňovat novými systémy, které jsou průběžně trhu nabízeny. Zákazníci v České republice budou mít od příštího roku navíc tu výhodu, že přímo u nás bude sídlit evropská centrála firmy včetně celního skladu. Výhradním zástupcem firmy ChipBLASTER pro Českou a Slovenskou republiku společnost technology-support s.r.o. 

   

 Částice (téměř žádné), které byly zachyceny na 1µm filtračním vaku. Kapalina byla znovu filtrována poté, co prošla 5µm filtračním vakem ChipBLASTER, opatřeným novou poklicí.

 Situace na povrchu 1µm filtračního vaku po skončení standardní 5µm filtrace bez použití nové filtrační poklice. Z obrázku je patrný enormní nárůst filtrační účinnosti oproti standardním filtračním nádobám a vakům


Milan Hnídek, technology-support s.r.o.

Článek vyšel v Technickém týdeníku.

 

 

 

Pro další informace pište na info na vyžádání.

 

 


podrubriky teorie chlazení pro obráběcí stroje:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz