jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | Cimatron | řešení

Mold Design

NÁVRH VSTŘIKOVACÍ FORMY
Mnoho procesů z oblasti tvorby forem začíná importem dat z jiných CAD systémů. CimatronE zde nabízí širokou paletu převodníků dat z/do formátů (DXF, DWG, IGES, STEP, CATIA, Pro/E aj.) včetně možností jejich úprav a doladění. Po úspěšném načtení dat vytvoří uživatel pomocí výkonného hybridního modeláře předběžný návrh vstřikovací formy. V této fázi je možno urychlit práci použitím standardních normalizovaných dílů např. z knihovny HASCO, DME, STRACK,MISUMI, MEUSBURGER aj.
Objemový nebo otevřený plošný model výlisku je použit k vygenerování dutiny formy. Pro její detailní konstrukci slouží v CimatronE množství funkcí, které tento software poskytuje k analýze úkosů, otevírání částí formy, vkládání vyhazovačů, chladicích kanálů, vtokové soustavy. Většina komponent a částí forem je vyráběna obráběním – frézováním, malá část i elektroerozivním
obráběním nebo drátořezáním. 3D data, předaná z konstrukce do technologie, slouží jako podklad pro vygenerování drah nástrojů a technologií obráběcího procesu. Stále se zvyšující výkonnost hardware nabízí konstruktérům a technologům současnou práci několika uživatelů na jednom projektu, kdy se např. paralelně zpracovávají oddělené technologické celky, jako jsou spodní
a horní díly formy. Takto mohou různí lidé pracovat simultánně na stejném projektu, čímž urychlují proces konstrukce a následně i předání podkladů do technologie a výroby.CimatronE Mold Design
- unikátní komplexní systém konstrukce forem pro jejich rychlejší uvedení na trh
- snadné vyřešení koncepce a konstrukce formy včetně návrhu a analýzy dělících rovin, chlazení, vyhazovačů, vložek, šoupátek a vtokové soustavy s možností jednoduché modifikace a tvorby alternativních variant
- katalog nástrojů pro snadný přístup k normáliím od výrobců, jako např. HASCO, DME, STRACK, FUTABA, MISUMI, MEUSBURGER…

podrubriky řešení:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz