jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | Cimatron | řešení

Electrode Solution

Progresivní řešení elektrod do nástrojáren

Cimatron nabízí progresivní řešení a tím zkracuje dobu konstrukce a výroby elektrod pro elektroerozivní obrábění. Důkazem toho je video, kde za 15 minut konstruktér vytvoří 16 modelů elektrod, k tomu předvede automatickou tvorbu výkresů elektrod a následnou přípravu NC programů pro obrobení elektrod. Po zhlédnutí videa si nyní možná někteří říkáte, že je to jednoduchý a předem připravený díl. Kontaktujte nás a my vám to předvedeme na vašich projektech! 
Kontaktujte nás zde
Další videa zobrazující tvorbu elektrod naleznete zde!

A je-li něco dobré pro nástrojárny, tak to používají a chtějí používat dobré nástrojárny a pro tyto nástrojárny došlo ke spojení řešení Cimatron Electrode Solution se stroji Penta.Cimatron Electrode Solution

- CAD/CAM aplikace pro optimalizaci návrhu a výroby v rámci EDM procesu
- použití předdefinovaných šablon vede ke zkrácení času až o 50 %
- návrh a konstrukce elektrod s funkcemi pro výběr a úpravu pálících ploch
- knihovna normalizovaných dílů a držáků
- automatické generování výkresové a technologické dokumentace s parametry nastavení a jiskřícími údaji pro hloubicí stroj
- 2,5 a 3osé obráběcí strategie, přizpůsobené přímo pro výrobu elektrod

podrubriky řešení:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz