jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | další produkty pro efektivní obrábění | CIMCO - editor, DNC, MDC a PDM softwarová řešení pro NC programátory

CIMCO MDC-Max

Produktům CIMCO v rámci řešení t-cimco je také věnován vlastní web www.t-cimco.cz.

 

CIMCO MDC-Max je softwarový nástroj pro sběr obráběcích dat v reálném čase, který poskytuje okamžitý výpis a zobrazení dat o produktivitě výrobního střediska.
V dnešních složitých a konkurenčních globálních trzích je ještě důležitější než dříve maximalizovat efektivitu využití výrobního vybavení.

CIMCO MDC-Max poskytuje výkonný nástroj pro shromaždování dat a analýzu možností pro zjednodušení této úlohy a poskytuje zprávy v reálním čase včetně celkové efektivity zařízení (OEE). Všechny tyto funkce lze realizovat bez nutnosti umístění PC přímo vedle obráběcího stroje – všechna data lze shromaždovat pomocí kabelu, bezdrátového připojení nebo Ethernetu (firemní sítě) a centrálně je ukládat a třídit i z více výrobních středisek najednou.

CIMCO MDC-Max je doplňkem poslední verze nejoblíbenějšího softwaru pro CNC-komunikaci na trhu – CIMCO DNC-Max.

Jak MDC-Max pracuje
Při obvyklé instalaci je přizpůsobena jedna z našich jednotek MDC pro konkrétní řídicí systém. Tato jednotka je připojena k relé start cyklu a k relé počítadla dílů. Pokaždé, když je zachycen jednotkou MDC signál strojního cyklu nebo počítadla dílu, je zaslán signál zpět do programu MDC-Max. Z důvodu různorodosti typu řídicích systému se muže signál lišit v závislosti na požadavcích zákazníka.

Tyto kódy jsou zaznamenány v reálném čase v počítačovém systému a mohou být okamžitě zobrazeny v grafické podobě.

Pokud není stroj z nějakého důvodu funkční může obsluha načíst čárový kód a oznámit tak MDC-Max systému proč stroj stojí. Tyto kódy mohou být uživatelsky upravené, tak aby se přizpůsobily požadavkům společnosti. Čárové kódy mohou být použity pro následující události:
- Čekání na seřizovače
- Čekání na údržbu
- Čekání na nastavení nástroje
- Čekání na materiál
- Čekání na… 

Jakmile MDC-Max zaznamená všechny tyto informace, můžete potom vytvořit zápis, ve kterém je vidět, kolik výrobního času bylo ztraceno z důvodu čekání na nástroj atd.

Základní sběr obráběcích dat
Většina společností chce jenom vědět, jestli konkrétní stroj pracuje a vyrábí nebo je zastavený. Pomocí základního sběru dat je možné vytvořit grafy, z kterých se vyčte celkový čas, kdy stroj vyráběl a celkový čas, kdy stroj stál. Je pak na vedoucím, aby od operátora zjistil, proč stroj neběžel.

Pokročilý sběr obráběcích dat
S pokročilým sběrem strojních dat je možné zajistit přesné podání zpráv o účinnosti obráběcího stroje při jakékoli práci. Může být zjištěno celkové procento prostojů pro každý typ zastavení stroje, jako je Výměna nástroje, Nastavení a údržba strojů apod. Tyto dodatečné informace poskytuje operátor pomocí čtečky čárových kódů. Operátor jednoduše naskenuje čárový kód, který přísluší konkrétnímu důvodu zastavení stroje. Tyto informace pak umožňují zaostřit přesně na to, co je příčinou ztráty produkce.
- ID Přihlášení operátora
- MDC-Max ví, kdo je přihlášen na stroji
- ID Přihlášení seřizovače
- MDC-Max může separovat čas pro každou dílčí práci zvlášť
- ID Přihlášení údržby
- MDC-Max může oddělit údržbu od prostojů
- Čekání na materiál
- Operátor tím říká, že čeká na nový materiál
- Žádná práce, neexistují žádné úlohy, které by měl stroj vykonávat
- Zmetek, poslední obrobek byl zmetek, takže je odstraněn ze seznamu počtu dobrých dílů
- Poškozený nástroj - operátor čeká na seřizovače Výpisy a grafy
Pomocí více než 100 dostupných šablon lze jednoduše zobrazit shromážděná data a prozkoumat příslušnou úroveň pro zobrazení přesně toho, co se stalo s plánem výroby.
- Čas cyklu na díl (min., max. a průměrný)
- Počet dílu na směnu/obsluhu
- Počet špatných výrobku
- Prostoje stroje
- Plánovaná údržba
- Neplánovaná údržba
- Čas seřízení na díl
- Efektivita obsluhy
- Celková efektivita vybavení (OEE)
- Zobrazení stroje v reálném čase (které stroje právě pracují)
- Skutečně začleněné řešení
- MDC-Max je ucelený nástroj s DNC-Max a NC-Base poskytující úplné DNC řešení, správu dokumentace a systém shromaždování strojních dat od jednoho dodavatele. 


CIMCO MDC-Max 
MDC-Max je software zodpovědný za shromaždování všech dat o obráběcím cyklu a počtu vyrobených výrobku.

CIMCO DNC-Max 
DNC-Max zajišťuje zasílání a přijímání CNC programu do všech strojů. Programy si lze vyžádat z řídicího systému stroje, což nenutí obsluhu stroje opustit stroj. Jakákoliv změna provedená obsluhou stroje v programu, který je zaslán zpět do DNC-Max, se automaticky projeví ve zvýšení verze nebo muže být program uložen do zvláštního adresáře. To poskytuje schopnost sledovat změny a navrátit je zpět k jakékoliv předcházející verzi, pokud je to třeba.

CIMCO NC-Base 
Data shromážděná pomocí MDC-Max mohou být analyzována okamžitě pomocí modulu NC-Base a vytvořit tak grafy a diagramy, na kterých se zobrazí přesně, co se děje při plánování výroby. NC-Base také umožňuje uložit libovolné dokumenty, které souvisí s touto úlohou. Mohou to být výkresy, fotografie stroje nebo výrobku, nastavení, seznam nástrojů, operační listy, CNC programy atd. Můžete také jednoduše vyhledat libovolné informace o jednotlivé uloze.
podrubriky CIMCO - editor, DNC, MDC a PDM softwarová řešení pro NC programátory:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz