jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | neobávejte se NC programování

neobávejte se NC programování 2017

2 denní školení, v Benátkách nad Jizerou,
t-support.cz a profika.cz, 
3. a 4. dubna 2017, 
24. a 25. dubna 2017,
29. a 30. května 2017.

Školení je určeno všem bez rozdílu věku a vzdělání.
Všem, kteří mají jen dílčí nebo žádné zkušenosti s NC programováním a technologickými CAD/CAM softwary a přitom mají chuť naučit se více.

Zájemce, který se přihlásí, získá možnost účastnit se dvoudenního kurzu zaměřeného na osvojení základních dovedností NC programování, seřízení a obsluhy soustružnických a frézovacích CNC obráběcích strojů. Součástí kurzu bude i praktické cvičení na CNC obráběcích strojích z produkce firmy PROFIKA.cz řízených řídicími systémy Fanuc a Siemens.

Přihlášeným účastníkům bude poskytnuto nejen školení, ale bude jim i zdarma zapůjčen CAD/CAM technologický software GibbsCAM.
Cílem školení je, aby na konci výukového procesu podpořeného průběžnými konzultacemi byli účastníci schopni naprogramovat obrobek dle zadání.

Všichni účastníci školení obdrží certifikát.

Cena školení: 350 Kč včetně DPH

Náplň školení:

první den:
08:30-09:00         Prezence účastníků
09:00-10:30         Neobávejte se NC programování, Vlastimil Staněk
10:30-12:30         Jak CNC stroje fungují a jak se na nich pracuje, Realita v praxi, Jan Žáček
12:30-13:00         Oběd
13:00-14:30         Základní principy CAD/CAM problematiky, Jiří Härtl
14:30-16:30         Příprava NC programů, základy obsluhy a seřízení CNC obráběcího stroje, Vlastimil Staněk, Jan Žáček

druhý den:
09:00-12:00         CAD/CAM, realita v praxi, Jiří Härtl
12:00-12:30         Oběd
12:30-16:00         Praktická cvičení
16:00-16:30         Shrnutí, otázky a odpovědi

 

Strojírenská firma PROFIKA s.r.o. vznikla v roce 1992. Od roku 1996 se prezentujeme jako výhradní zastoupení koncernu HYUNDAI WIA divize obráběcích a kovoobráběcích strojů pro Českou a Slovenskou republiku a v polovině roku 2004 jsme rozšířili sortiment o dlouhotočné automaty švýcarského typu ( Swiss-Type) dalšího jihokorejského výrobce HANWHA Corporation. Činnost naší firmy se však neomezuje pouze na získávání nových zákazníků a realizaci dodávek strojů (tj. CNC soustruhů a vertikálních či horizontálních obráběcích center). Samozřejmou součástí poskytovaných služeb je i provádění záručního a pozáručního servisu, školení a doškolování obsluhy, konzultace a poradenství, vypracovávání časových studií včetně vypracování kompletní technologie obrobku dle konkrétního požadavku, dodávky zvláštního příslušenství a náhradních dílů s tím, že prioritou jsou vždy potřeby a spokojenost našich zákazníků resp. uživatelů strojů. Opodstatněnost tohoto komplexního pojetí služeb spojených s dodávkou a provozem velmi přesných a výkonných CNC strojů dokládá skutečnost, že v České republice a na Slovensku jsou v provozu stovky námi dodaných strojů. Nejdůležitější je však pro nás skutečnost, že naši zákazníci vyjadřují svojí spokojenost nákupem strojů opakovaně.

Společnost technology-support s.r.o., trvalá podpora vašich CNC provozů, působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatel určité technologie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron je součástí našeho portfolia i CAD řešení ZW3D, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasíťování CNC strojů, správu NC programů a výrobní dokumentace a monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů CIMCO. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhy a programátory CNC obráběcích strojů a CAD konstruktéry.

podrubriky neobávejte se NC programování:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz