jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | seriál CAD/CAM ve výrobě, Technický tydeník, 2011

proč pořizovat CAM software pro starší obráběcí stroje? (12)

Přechod k moderním CNC obráběcím strojům se stal samozřejmostí, a tím pádem otázku „Proč pořizovat počítačem řízený stroj?“ ještě v nedávné době často kladenou není potřeba již ani zmiňovat. Odpovědět si většina výrobních provozů dokáže dnes sama. Zaměřme se na otázku, proč pořizovat CAM software pro starší CNC obráběcí stroje?

Mezi výrobními firmami zabývajícími se kovoobráběním se stále setkáváme se znovunasazováním použitých CNC frézovacích i soustružnických obráběcích strojů, které zdaleka nejsou za zenitem svého použití a svému novému majiteli přináší požadovaný zisk. Uveďme příklady:
Prvním přikladem je firma se čtyřmi zaměstnanci, zámečníky, která si pořídila šest let starý CNC frézovací obráběcí stroj za 0,6 milionu Kč z Itálie. Mají externího NC technologa, který do této firmy dochází po své práci a ručně připravuje NC programy, nastavuje a odlaďuje výrobu na tomto CNC obráběcím stroji a zaměstnanci této firmy následně jen mění polotovary. Vždy nastane situace, kdy externista, mající čas pouze po své práci, začne být nedostatečný, a to v situacích, kdy je potřeba dolaďovat NC program i v průběhu obrábění, v závislosti na změně polotovaru, na změně obráběcího nástroje, nebo způsobu upnutí.
Jako druhý příklad uvedu přesunutí starších CNC obráběcích strojů z mateřských závodů, např. z Německa, z USA, z Velké Británie, do nově založené pobočky v Česku. Přesun výroby sebou vždy nese i tlak zahraničních vlastníků na efektivní rozběh výroby a vedoucí výroby, potažmo ředitel české pobočky, hledá jak.

Jak na zastaralý řídicí systém?
Oba zmiňované příklady jsou typické, firma vlastní po mechanické stránce většinou stále ještě kvalitní obráběcí stroje, jen CNC řídicí systém zastaral. V prvém případě to bylo z důvodu nepřítomnosti dialogového programování na pozadí CNC řídicího systému, a tím možnosti editovat a připravovat novou práci v době, kdy stroj obrábí. Ve druhém případě je problémem nedostatečná velikost knihovny, paměťového místa pro NC programy a nemožnost využívat nové technologie pro produktivní obrábění na těchto strojích doporučené dodavateli nástrojů jako je interpolace po šroubovici (nutné pro rozjíždění děr po šroubovici a pro frézování závitů).
Tyto situace navozují otázky: Je nutné mít pro efektivní obrábění na CNC strojích poslední konfiguraci řídicích systémů? Je nutné mít pro přesnou výrobu grafickou simulaci dráhy obráběcího nástroje, frézy? Je potřeba editace NC programu na pozadí CNC řídicího systému? Je potřeba práce s polárními souřadnicemi? Kolik je optimální velikost kapacity paměti NC programů? Je nutné v těchto případech modernizovat řídicí systém stroje? (tady všude bez čárek mezi otázkami)
Odpovědi nejsou vždy stejné, ale dají se shrnout do jedné: Není to nutné za předpokladu, že CNC řídicí systém ve spojení s pohony jednotlivých os obráběcího stroje dokáže správně a dostatečně přesně interpolovat dráhy obráběcích nástrojů. Pakliže toto CNC řídicí systém dokáže, lze problém přípravy NC programů, efektivních drah nástrojů řešit mimo obráběcí stroj pomocí CAM software! 

 

 Načítat přímo výkresy DWG, DXF nedokáže CNC řídicí systém ani po modernizaci


Příklad z praxe
Představme firmu XYZ s.r.o., nástrojárnu lisovny plastu, která získala z USA 20 let starý CNC obráběcí stroj, vertikální frézovací centrum Makino řízené řídicím systémem Fanuc 0. Po důkladné prohlídce stroje i CNC řídicího systému servisní firmou dodavatele tohoto stroje a zastoupením Fanuc Česká republika, tato firma na základě zjištěné konfigurace řídicího systému zvolila variantu externí přípravy NC programů na počítači pomocí technologického CAM software oproti nákladnější přestavbě a modernizaci tohoto řídicího systému. „Zvolili jsme technologický CAM software jako nejvhodnější variantu mezi zaškolováním obsluhy do řídicího systému Fanuc a technologickou přípravou výroby“, říká vedoucí výroby zodpovědný v nástrojárně firmy XYZ s.r.o. za rychlý rozjezd pořízeného obráběcího stroje. „Pro CAM systém jasně hovořila jeho cena i stálá telefonická podpora dodavatele. I když obsluha strojů neměla se systémem Fanuc, který je na stroji, žádné zkušenosti, dokázali jsme s CAM systémem již po 14 dnech po základním dvoudenním školení samostatně produkovat a po 3 měsících provozu jsme dokázali kompletně obrábět 2,5D díly forem. Další velkou výhodou je možnost přímého importu výkresové dokumentace jak z formátů DXF, tak i DWG. Tuto vlastnost nenabízela žádná z variant modernizace řídicího systému, a my si bez ní vlastní výrobu nedokážeme dnes představit“, dodává.

Podstatné vlastnosti řídicího systému
Při každé úvaze, zda je v konkrétním případě vhodnější doplnění starších CNC obráběcích strojů technologickým CAM systémem nebo modernizace stroje výměnou nového řídicího systému, je potřeba provést prohlídku dokumentace stroje a řídicího systému samotného. Na straně CNC řídicího systému je důležité zjistit funkcionality: rychlost zpracování bloku, podpora kruhové interpolace, možnost externího načítaní NC programů do stroje, a na základě toho rozhodnout, zdali je nutné nebo není nutné měnit CNC řídicí systém obráběcího stroje.
Nepodstatné jsou naopak vlastnosti jako podpora pevných obráběcích cyklů, podpora vrtacích cyklů, podpora měřicích cyklů, makro programování nebo podpora universálních podprogramů. 

 

 Je nutné, nebo není nutné měnit CNC řídicí systém obráběcího stroje?


Tento seriál si neklade za cíl poučovat, ale otevírat oči. Jedná se o subjektivní vyjádření autora, aktivně působícího v oboru CNC obráběcích strojů od roku 1997, v oblastech CAD/CAM software, obsluhy CNC řídicích systémů, NC programování a seřízení výroby.

Vlastimil Staněk

podrubriky seriál CAD/CAM ve výrobě, Technický tydeník, 2011:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz