jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | seriál CAD/CAM ve výrobě, Technický tydeník, 2011

CAD/CAM ve strojírenské výrobě, úvod (1)

S novým seriálem „CAD/CAM ve výrobě“ bude v každém sudém vydání Technického týdeníku v roce 2011 jedna kapitola věnována CAD/CAM aplikacím ve strojírenské výrobě.
Zaměříme se na témata týkající se historie a současnosti oboru, výměně CAD konstrukčních dat a jejich převodům a především na CAD/CAM softwarová řešení pro jednotlivé výrobní provozy a to z hlediska zaměření (např. nástrojárny) tak z hlediska strojního vybaveni CNC kovoobráběcími stroji (např. EDM drátořezy, 5ti osé plynulé obrábění, soustružnicko/frézovací obrábění).


Ve třinácti kapitolách se zaměříme na témata týkající se historie a současnosti oboru CAD/CAM, bez kterého si současné efektivní obrábění na CNC kovoobráběcích strojích nedokážeme představit. Tento seriál je cílen na zkrácení vedlejších časů při přípravě NC programů a seřízení výroby na kovoobráběcích třískových a elektoerozivních CNC strojích. Důvod pro to je jednoznačný. Vedlejší časy spojené s přípravou výroby zabírají velké procento časového fondu stroje, a tím prodražují vlastní výrobu. Jen zvýšením využití strojního času o 10% při počtu 10 strojů ve výrobě získáme trvale volnou kapacitu jednoho stroje.

Existuje velké spektrum možných konstrukčních datových vstupů do strojírenské výroby, od papírových výkresů až po elektronické CAD data sestav konstrukčních celků, proto bude jedna kapitola věnována otázkám CAD standardů, rozdělení konstrukčních CAD softwarů, jejich možnosti pro strojírenskou výrobu i universálním formátům sdílení CAD konstrukčních dat. Dobré je také znát možnosti speciálních softwarů na převody různých CAD formátů na CAD formáty, které lze v konkrétní strojírenské výrobě načítat a zpracovávat do NC programů a operačních průvodek.

Klíčovými tématy budou kapitoly o možnostech CAD/CAM softwarových řešení pro jednotlivé výrobní provozy a jejich implementace. Vlastnímu rozhodnutí o nákupu předchází etapa váhání, zda-li ve výrobě a její příprvě nastává ten správný čas na pořízení kompletního CAD/CAM systému, nebo jen dílčích řešení. Hlavní překážkou, ale i motorem změn nebývá cena pořizovací, ale především lidský faktor. Následuje výběr vhodného CAD/CAM softwarového řešení pro konkrétní výrobu a konkrétní CNC kovoobráběcí stroje. Nelze zapomenout, že neexistuje universání řešení, i když někteří dodavatelé toto tvrdí. Příprava výroby v provozech vyrábějící nástroje na lisování plastů určitě nebude o mnoho efektivnější, když je pro tyto provozy zvoleno CAD/CAM softwarové řešení určené pro produkční obrábění na soustružnicko/frézovacích vícekanálových obráběcích CNC strojích. To samé platí opačně. Detailně proto probereme témata CAD/CAM softwarových řešení pro produkční obrábění, CAD/CAM softwarových řešení pro nástrojárny, ale i témata jaké volit softwarové řešení pro 5ti osé plynulé obrábění, jaké pro soustružnicko/frézovací CNC obráběcí stroje a jaké pro EDM drátořezy.

Správně zvoleným CAD/CAM softwarovým řešením vše nekončí, spíše naopak. Nastává vlastní implementace CAD/CAM softwarového řešení do výroby, která je nejdůležitější etapou celého procesu. Patří do ní prvotní zaškolení a následné detailní produktová školení, protože jen trénovaný člověk dokáže správně využívat všechny vlastnosti zvoleného CAD/CAM softwarového řešení.
Dále do této etapy patří i personifikace postprocesorů (překladačů virtuálního obrábění do jazyka CNC obráběcího stroje) a s ní spojená příprava modelů pro reálnou simulaci virtuálního obrábění.

Na CNC kovoobráběcích strojích v současnosti nabízených u nás i ve světa lze obrábět na základě ručně napsaného NC kódu, nebo dialogem obsluhy se strojem přes obrazovku řídicího systému CNC, nebo NC programem připraveným NC programátorem pomocí CAD/CAM software na externím počítači a do CNC kovoobráběcího stroje přehraným. Jedna kapitola tohoto seriálu proto bude zaměřena na otázky pro koho je určeno dílenské dialogové programování a jaké jsou rozdíly mezi ručním, dialogovým a CAM programováním CNC kovoobráběcích strojů.

Prostor bude věnován i součaným vizím a trendům, fúzím CAD/CAM společností i „neznámým pěšákům“, firmám které vyvíjejí jednotlivé moduly, aby je následně zavedené značky strojírenského CAD/CAM software prezentovaly jako svoje novinky.

Tento seriál si neklade za cíl poučovat, ale otevírat oči. Jedná se o subjektivní vyjádření autora, aktivně působícího v oboru CNC obráběcích strojů od roku 1997, v oblastech CAD/CAM software, obsluhy CNC řídicích systémů, NC programování a seřízení výroby.

Vlastimil Staněk CAD/CAM softwarové řešení pro výrobu v nástrojárnách nelze efektivně využít ve firmách vyrábějících na soustružnicko/frézovacích vícekanálových obráběcích CNC strojích IMTS 2010 a MCADCAFE.com, videorozhovory s tvůrci CAD/CAM řešení
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5CE728F999002797

podrubriky seriál CAD/CAM ve výrobě, Technický tydeník, 2011:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz