jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | další produkty pro efektivní obrábění | CIMCO - editor, DNC, MDC a PDM softwarová řešení pro NC programátory

CIMCO CNC-calc

Produktům CIMCO v rámci řešení t-cimco je také věnován vlastní web www.t-cimco.cz.

 

CIMCO CNC-Calc je plnohodnotný 2D CAD systém, pracující jako špičkový doplněk programu CIMCO Edit. Je to rychlé a cenově velmi výhodné řešení problémů složitých geometrických 2D profilů.
Kalkulace pro CNC programy mohou být těžké a časově náročné. Často zahrnují komplexní kalkulace, například průsečíkových nebo tangenciálních bodů. Tradičně byly tyto kalkulace prováděné pomocí kalkulaček a trigonometrických tabulek.

CIMCO CNC-Calc je plnohodnotný 2D CAD systém, který umí generovat ohromující dráhy pro nástroje, které jsou srovnatelné s předními produkty CAM systémů. CIMCO CNC-Calc pracuje jako výkonný doplněk pro CIMCO Edit. Je to rychlé a cenově velmi výhodné řešení problémů složitých geometrických 2D profilů.

Navržený pro využití a produktivitu
Program CIMCO CNC-Calc byl navržen s úmyslem Vám zjednodušit a urychlit kreslení profilů. Jeho rozsah je od jednoduchých funkcí jako "horizontální čára" až po složité jako "kružnice tečná ke třem prvkům". Zahrnuje jak pokročilé volby ořezání tak jednoduché možnosti a přístup k rozvržení drah obrábění a vrtacím cyklům jednoduchým ukázáním a kliknutím.

CIMCO CNC-Calc importuje soubory AutoCAD DXF a generuje obrábění a vrtací skupiny pro ISO a Heidenhain dialogové programování. Další vlastnosti obsahují automatické generování nastavitelného nájezdu/výjezdu pomocí přímek a oblouků.

Program CIMCO CNC-Calc pracuje uvnitř CIMCO Edit, což rozšiřuje jeho funkčnost ještě více. Podstata integrace programu do prostředí editoru zjednodušuje pohled na zpětné vygenerované dráhy nástroje. Tato pomoc zajistí, aby Váš program fungoval správně a dále Vám pomáhá k využití strojového času i fondu.

podrubriky CIMCO - editor, DNC, MDC a PDM softwarová řešení pro NC programátory:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz