jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | další produkty pro efektivní obrábění | CIMCO - editor, DNC, MDC a PDM softwarová řešení pro NC programátory

CIMCO Edit

Produktům CIMCO v rámci řešení t-cimco je také věnován vlastní web www.t-cimco.cz.

 

CIMCO Edit je správná volba pro každého profesionálního CNC programátora, který požaduje spolehlivý, plnohodnotný, profesionální editor a komunikační nástroj.
CIMCO Edit je poslední verze nejpopulárnějšího editoru CNC programů na trhu. Za několik posledních let bylo nainstalováno přes 80.000 licencí tohoto programu. CIMCO Editor je profesionální nástroj pro CNC programátory, kteří vyžadují plnohodnotný, spolehlivý a ekonomicky výhodný profesionální nástroj pro úpravu programů a komunikaci se stroji.
Každá část programu CIMCO Edit je nová, od tabulkového rozvržení až po dynamicky upravitelné nástrojové lišty a menu. CIMCO Edit také obsahuje nový a výkonný nástroj pro porovnání souborů, vylepšený nástroj pro vykreslení drah nástrojů a nový programovací nástroj NC-pomocník.

Profesionální Editor CNC programů
CIMCO Edit poskytuje úplnou sadu základních nástrojů pro úpravu CNC programů, které jsou pro moderní úpravy CNC programů požadovány.
CIMCO Edit nemá žádné omezení ve velikosti programu a obsahuje funkce pro úpravu CNC kódu jako je číslování/ přečíslování, operace se znaky a vyhledání rozsahu v souřadnicích XYZ. Také obsahuje matematické funkce včetně základních operací, natočení, zrcadlení, korekce nástroje a posunutí. CIMCO Edit poskytuje všechny funkce, které by jste od editoru očekávali včetně funkce drag-and-drop pro úpravu textu. CIMCO Edit lze libovolně nastavit a změnit jeho vlastnosti a snadno jej tak přizpůsobit požadovanému programátorskému prostředí.

NC-pomocník
Díky funkci NC-pomocník můžete upravovat NC kód rychleji a jednodušeji než dříve. Umístěním kurzoru na libovolnou M nebo G funkci rozpozná NC-pomocník kód a umožní změnit hodnoty pomocí interaktivního rozhraní propojeného s příslušným CNC kódem. Po zadání požadované hodnoty pro určitou proměnou funkce NC-pomocník provede automaticky aktualizaci CNC kódu.
Nástroj NC-pomocník umožňuje rychlé vkládání a úpravu složitějších cyklů a operací. CIMCO Edit obsahuje připravené cykly a makra pro nejčastější operace jako je start programu, ukončení programu nebo výměna nástroje. Můžete si také zaznamenat nebo vytvořit vlastní uživatelský cyklus nebo makro podle svých požadavků pro operace, které používáte nejčastěji.

Grafické vykreslení drah
Vykreslení drah pro 3D frézování / 2D soustružení umožňuje zobrazení CNC programu pro 3-osé frézování a 2-osé soustružení. Průběh vykreslení může být plynulý nebo v jednotlivých krocích vpřed i vzad. Úprava CNC programu a aktualizace je provedena automaticky a okamžitě se projeví ve vykreslených drahách. Při vykreslení lze zobrazení dynamicky zvětšovat a zmenšovat, posouvat, natáčet a používat funkce pro měření. CIMCO Edit podporuje zobrazení obrábění v tělese s kontrolou kolizí držáku nástroje a kolizí při rychloposuvu.

Chytré porovnání souborů
CIMCO Edit obsahuje funkci pro rychlé a plně nastavitelné porovnání souborů, které umožňuje uživateli rychlé rozpoznání změn v CNC programu. Při porovnání souborů se zvýrazní změny a vymazané/vložené řádky. Nepodstatné změny se zanedbají např. jiné číslování řádků a jiné rozmístění mezer. Rozdíly jsou zobrazeny naráz na jednom řádku, všechny najednou nebo je možné je vytisknout stránku po stránce pro pozdější porovnání.

Komunikace CNC a DNC
CIMCO Edit obsahuje schopnost DNC přenosu pomocí spolehlivé linky RS-232 s různými CNC řídicími systémy. Pomocí funkce DNC můžete zasílat a přijímat CNC programy do více strojů současně přímo z prostředí CIMCO Edit.

Podpora souborů Mazatrol
Pomocí nového doplňku je možné zobrazit Mazatrol programy přímo v CIMCO Edit místo v řídicím systému Mazak. S doplňkem Mazatrol pro porovnání souborů je tak možné rychle ověřit a přezkoumat provedené změny v programu.

CNC-Calc – 2D CAD jako doplněk pro CIMCO Edit 
CNC-Calc je plně funkční 2D CAD, který pracuje uvnitř programu CIMCO Edit. Toto rozšíření je rychlý a efektivní nástroj pro řešení složitější 2D geometrie. Uživatel může nakreslit nebo importovat (DXF) 2D geometrii, definovat hloubku řezu, nájezdy, výjezdy a další proměnné nástroje a rychle vygenerovat CNC kód ve formátu ISO nebo jiném formátu pro konturu, kapsu a vrtání. 

podrubriky CIMCO - editor, DNC, MDC a PDM softwarová řešení pro NC programátory:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz