jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | neobávejte se NC programování

nejlepší programátor CNC obráběcích strojů 2011

Společnosti PROFIKA CZ, technology-support, Renishaw a Technický týdeník (Business Media CZ) vypisují již 7. ročník soutěže v programování CNC obráběcích strojů. V letošním roce navazujeme na úspěšný model soutěže z loňského roku a jako novinku přinášíme nástavbu kategorie Začátečník v podobě certifikovaného rekvalifikačního kurzu.






NEJLEPŠÍ PROGRAMÁTOR CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 2011, KATEGORIE CNC PROJEKT ROKU
Hlavní kategorií 7. ročníku je opět kategorie „CNC projekt roku“, zaměřená na projekt v oblasti CNC technologie na obráběcích strojích, se kterým se může přihlásit jednotlivec i skupina řešitelů. Tato kategorie je otevřena pro firmy, školy, ale i výzkumné instituce v České republice a na Slovensku.

Tím, že ukážete ostatním co umíte z CNC obrábění, máte možnost získat nejen ocenění od pořadatelů této soutěže, ale i další zakázky, protože vítězné projekty budou publikovány v Technickém týdeníku, v časopisech pořadatelů a na akcích pořadatelů. Na jaře 2012 proběhne seminář, při kterém dostanete možnost vyměnit si vlastní zkušenosti s ostatními soutěžícími a s vítězi předchozích ročníků. Soutěžní prezentace musí obsahovat:
- podrobný popis daného projektu;
- způsob řešení a popis dosažených výsledků;
- elektronická prezentace (OpenOffice.org, Microsoft Office, ...) nebo sešitá papírová prezentace);
lze přidat i další:
- finální obrobek
- video umístěné na portál youtube.com (musí obsahovat logo soutěže Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů 2011 a v popisu videa musí být uvedeno „CNC projekt roku 2011, technicky tydenik, profika, t-support“) 
- další dle vašeho uvážení. 

Projekty mohou být programovány ručně, s využitím CAD/ CAM systémů, nebo systémů dílenského programování řídicích systémů obráběcích strojů.

Cílem je ocenit nejlepší přihlášené projekty v oblasti CNC technologie na obráběcích strojích, a tím ukázat dovednost, která je u nás v oboru CNC. Zaslané projekty budou vyhodnoceny kolegiem odborníků složeným ze zástupců pořadatelů soutěže a vítězů předchozích ročníků. Hodnotit se bude nejen finální CNC technologie, ale i její soutěžní prezentace. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na odměnu, zásadní je výrok poroty.

Závěrečné hodnocení kategorie CNC projekt roku naleznete zde.

NEJLEPŠÍ PROGRAMÁTOR CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 2011, KATEGORIE ZAČÁTEČNÍK
Vedlejší kategorie „Začátečník“ je i letos určena všem bez rozdílu věku a vzdělání. Všem, kteří mají jen dílčí nebo žádné zkušenosti s NC programováním a technologickými CAD/ CAM softwary a přitom mají chuť se naučit více. 

Zájemce, který se přihlásí do kategorie Začátečník, bude kontaktován zástupcem firmy technology-support s.r.o. a získá možnost účastnit se bezplatného dvoudenního kurzu zaměřeného na osvojení základních dovedností NC programování, seřízení a obsluhy soustružnických a frézovacích CNC obráběcích strojů. Součástí kurzu bude i praktické cvičení na CNC obráběcích strojích z produkce firmy PROFIKA CZ řízených řídicími systémy Fanuc a Siemens (kurz v Benátkách n. Jiz.) a seminář měření na CNC obráběcích strojích pomocí sond Renishaw (kurz v Brně). Přihlášeným účastníkům bude poskytnuto nejen školení, ale bude jim i zdarma zapůjčen CAD/CAM technologický software GibbsCAM. Cílem je, aby na konci výukového procesu podpořeného průběžnými konzultacemi byli soutěžící schopni naprogramovat obrobek dle zadání. Nejlepšího řešitele, tj. nejlépe připravený NC program a seřizovací list, vyhodnotí a ocení společnosti technology-support a PROFIKA CZ.

Závěrečné hodnocení kategorie Začátečník naleznete zde.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ OBSLUHA CNC STROJŮ
V letošním roce nabízíme poprvé účastníkům soutěže v kategorii Začátečník možnost zařazení do rekvalifikačního kurzu

Obsluha CNC strojů (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky a 80 hodin praktické výuky) akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a pořádaného společností technology- support. Absolventi kurzu po úspěšném ukončení vzdělávání získají osvědčení o rekvalifikaci pro činnost Obsluha CNC strojů s celostátní platností. Rekvalifikační kurz bude probíhat v turnusech Čt, Pá, So, Ne. Cena tohototo kurzu v rámci soutěže Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů 2011 je stanovena na 11 500 Kč pro jednoho účastníka a počet účastníků je omezen.

Více informací lze získat na adrese CNC.soutez@gmail.com nebo na telefonu 235 355 377 (Jana Valešová).

Více info na vyžádání.

podrubriky neobávejte se NC programování:




produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz