jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | Cimatron | řešení

Die Design

NÁVRH LISOVACÍCH POSTUPOVÝCH NÁSTROJŮ
S přihlédnutím k potřebám výrobců, zabývajících se lisováním plechových výlisků – tj. přesným stříháním a ohýbáním byla navržena aplikace, odstraňující zásadní nepřesnosti při rozvinu dílů a usnadňující jak samotnou úvodní rozvahu nad rozvinem a rychlou tvorbu nabídky nástroje, tak i jeho detailní konstrukci a výrobu. Aplikace poskytuje všechny nutné nástroje pro zvýšení flexibility při návrhu technologičnosti konstrukce s ohledem na využití praktických zkušeností uživatelů a umožňuje efektivní konstrukci střižných, ohýbacích a postupových nástrojů.
• Pro rozvin plechového dílu nabízí CimatronE řadu funkcí založených na využití znalostí fyzikálních charakteristik materiálu a analýzy konečných prvků. Výkonné CAD funkce umožňují rychlou tvorbu zástupné matematické geometrie z importovaných či odvozených dat.
• Už při předběžném návrhu je zohledněn tvar výlisku včetně postupných kroků rozvíjení (s akceptací polohy neutrálních vláken).
• Předběžný návrh slouží také k rychlé kalkulaci ceny, a tím i vytvoření kompetentní nabídky.
• Die Desing pro návrh lisovacích postupových nástrojů umožní rychlý návrh střižného plánu, realistickou vizualizaci a následně i zefektivní jednotlivé kroky ostřihu. Navrhne umístění rozvinutého dílu s optimálním využitím materiálu na plechový pás, uživatel určí počet kroků a na základě rozměrů součásti, pevnostních charakteristik materiálu a dalších parametrů pak vloží pro každý krok patřičný tvar rozvinu. Celá konstrukce postupového nástroje, a už sekce střižné, ohybové nebo tažné, je komplexem dat, odvozených z jednotlivých fází rozvinu, normalizovaných a katalogových dílů a dalších technologických součástí. Pro návrh a konstrukce lze využívat:

– geometrické funkce pro rozviny a deformace ohýbaných, zkroucených a jinak tvarovaných prvků
– možnost vytváření a ukládání rozmístění layoutů podle Vašich potřeb
– FEA (Finite Element Analysis) – analýza ztenčení dílu, jeho deformací a odhalení nebezpečných zón s možností vzniku trhlin
– hybridní modelář, speciálně doplněn o efektivní CAD funkce při tvorbě nástrojů např. protažení dělicí roviny, prostorové zaoblovaní ostrých rohů výlisku atd.
– konstrukční prvky pro rychlou tvorbu technologických dílů (hledáčky, dorazy, stěrače, vedení…)
– nástroje pro stanovení minimálního odpadu, můstků, a postupových prolisů
– návrh střižného plánu, určený počtem kroků a materiálovými charakteristikami
– katalogy dílů a mechanismů (kotevní a vodící desky, sloupky apod.)
– automaticky generovaný kusovník

• Klíčem k ekonomickému a produktivnímu lisování je analýza, umožňující svými algoritmy lépe predikovat možná úskalí a problémové prvky v procesu tváření, a tím se vyvarovat zmetkovitosti při výrobě. FEA (Finite Element Analysis) přesně identifikuje zúžení a pěchování materiálu a umožní uživateli navrhnout jiné řešení či změny v konstrukci. Tak se předejde odhalení trhlin ve výlisku až po vyrobení lisovacího nářadí nebo při výrobě prvních kusů.CimatronE Die Design
- progresivní aplikace pro lisování a střihání plechových součástí
- šetří čas při tvorbě nabídky i v průběhu konstrukce, technologie a výroby
- integrované řešení, obsahující CAD/CAM funkce a možnosti analýz
- razantní zvýšení produktivity práce při stříhání, ohýbání, děrování a tvarovém vysekávání
- automatická tvorba kusovníku a výkresové dokumentace

podrubriky řešení:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz