jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | neobávejte se NC programování | jak vyzrát nad programováním CNC strojů

od výkresu k výrobku 2

Mít kvalitní elektronické výkresy nebo modely je velká výhoda při tvorbě NC programů pro vámi vyráběné dílce. Mít srozumitelný CAM systém, který vám umožní jednoduše zpracovat i papírové výkresy požadovaného výrobku, je nezbytné proto, abyste byli schopni plně vytěžovat váš CNC obráběcí stroj a dokázali rychle reagovat na požadavky vašich zákazníků.

Od výkresu k výrobku - Obrábění 5 kroky 

 

 Tvorba operace výrobního postupu (1 – Geometrie, 2 – Dráha nástroje, 3 - Lišta obrábění, 4 – Nástroje, 5 – Proces, 6 – Výrobní postup)


Od výkresu k výrobku se dá dostat pomocí libovolného CAM software vždy 5 základními kroky. Zvolme jeden z technologických CAM software, mezi českými uživateli za dobu 10. let dobře známý, GibbsCAM, jako vodítko, které nás provede touto cestou.
Prvním krokem je vždy Definování součásti, tedy definování měřicích jednotek (mm x palce), rozměrů součásti, typu obráběcího stroje (soustruh, frézka, soustružnicko-frézovací centrum, ...), materiálu, z kterého se bude součást vyrábět, ale i bezpečnostní vzdálenosti upínek a dalších technologických informací nutných pro seřizovače. Všechny tyto údaje se zadají do tabulky nastavení nebo vyberou z tabulky nastavení, která je průvodním nosičem těchto informací.
Vytvoření geometrie nebo úprava naimportované geometrie je nezbytné pro získání tvaru, který požadujete obrábět. Jedná se tedy o krok druhý. Pokud nemáte model nebo elektronický výkres, který byste mohli importovat, potom musíte tvar obrobku vytvořit. Kromě toho, často musíte na importovaných modelech provést změny, aby mohly být obráběny. Tvorba a úpravy modelů začínají tvorbou geometrie. Geometrie se skládá z bodů, přímek, kružnic a křivek nebo splyne, které jsou vytvářeny přímo v CAM software.
Krokem třetím je tvorba operací výrobního postupu. Jedna operace výrobního postupu je určena definicí dráhy nástroje, nájezdových vzdáleností, údajů o nástroji, posuvech a rychlostech a volby chlazení. Operace se skládají z procesů aplikovaných na geometrii tvaru obrobku. Proces je kombinace nástroje a způsobu obrábění (hrubování, tvarové obrábění, vrtání, ...). Proces je tak srdcem operace výrobního postupu a nese veškeré nastavení výrobního postupu včetně definice vlastní technologie obrábění.
Grafická simulace procesů obrábění je další krok k získání bezchybné součásti. Je to proces provedení vizuální inspekce jednotlivých operací výrobního postupu, které jste vytvořili. Grafická simulace procesů obrábění kontroluje i možné kolizní stavy nástroje, protože zobrazuje pohyb každého nástroje zvlášť a jeho virtuální obrábění součásti. Součást můžete graficky simulovat okamžitě, jakmile máte vytvořenu jednu operaci výrobního postupu. To může být velice užitečné pro průběžné odlaďování drah nástrojů.
Po vytvoření a zkontrolování operací výrobního postupu pro obrobení součástky je třeba generovat NC kód, vlastní program, který bude řídit CNC obráběcí stroj. Generování NC programů (postprocesing) vytvoří textový soubor (NC program), který je možné přenést do řídicího systému stroje. Postprocesory, převaděče do jazyka konkrétního obráběcího stroje, slouží pro vytvoření textového souboru ze souboru grafického.
Jedná se tak o ucelený postup pěti kroků, které je potřeba absolvovat pro vytvoření řídicího programu pro CNC obráběcí stroj. Rozsah tohoto seriálu neumožňuje detailněji rozebrat jednotlivé kroky, v případě vašeho zájmu si napište o 80-ti stránkový manuál Začínáme s CAMem.

Napadne-li vás nějaká další otázka týkající se této problematiky, nebo nebude-li vám vše zcela jasné, nebo máte jiné zkušenosti, napište nám.

Seriál článků "Jak vyzrát nad programováním CNC strojů" je doplněním a shrnutím znalostí, které získávali účastníci v bezplatných kurzech soutěže Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů v kategorii Začátečník, pořádaných spoluvyhlašovatelem a partnerem soutěže firmou technology-support s.r.o., která je výhradním zástupcem technologického CAM software GibbsCAM pro Českou republiku a Slovensko. Články tohoto seriálu na sebe tématicky navazují. Na těchto stránkách naleznete archiv článků.

podrubriky jak vyzrát nad programováním CNC strojů:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz