jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | neobávejte se NC programování | jak vyzrát nad programováním CNC strojů

kdy nastává čas pro CAM a jak vybrat správný

V tomto díle se zaměřme na způsoby přípravy NC programů pro CNC obráběcí stroje. Všichni víme, že jediný způsob, jak si stroj i obsluha mohou na sebe vydělat, je maximální vytíženost stroje. Možná že právě váš současný způsob přípravy výroby pro CNC obráběcí stroje nedokáže tuto základní podmínku splnit. Důvodů může být několik, vše závisí na vaší přípravě práce. 

 

 Při nutnosti gravírovat text je NC program vytvořen rychleji pomocí CAM systému


Při reálném školení programátorů a obsluh CNC strojů se setkáváme s dvojím přístupem tvorby NC kódů. Ruční tvorba s využitím práce s pevnými cykly (frézovací, soustružnické, vrtací), s podprogramy, ale i s proměnnými nebo makry. Naproti tomu je tvorba programů pomocí CAM systémů.
V Česke republice stále převažuje ruční tvorba NC kódů nad využitím počítačem podporované tvorby, tedy CAM systémy.
Nelze však zapomínat ani na dialogové programování, tedy jakýsi hybrid umožňující naprogramovat cca 80 % typů obrobků pro daný stroj daného výrobce pomocí komunikace mezi strojem a obsluhou ve většině případů pomocí tabulkového zadávání s „odpovídáním“ na otázky řídicího systému. Tento způsob úzce spojený s jedním typem obráběcího stroje a řídicího systému je však omezen právě jen na tento stroj.
Pro CAM systémy se zpravidla rozhodují firmy, které přecházejí z konvenčních strojů na CNC obrábění a chtějí hned od prvních dnů býti schopni vyrábět. Největším impulzem pro nákup CAM systému je pro firmy využívající ruční tvorbu NC programů změna výkresové dokumentace z papírové podoby do elektronické a především změna z výkresové dokumentace k modelům, kde není jiné šance, než kvalitní CAM systém umožňující přímé obrábění načtených těles, modelů v požadovaných formátech (SolidWorks, SolidEdge, Parasolid, Catia, atd).
Kdy je tedy nejlepší čas ke koupi CAM systému?
Mezi uživateli obráběcích strojů převažuje názor, že nejdůležitějším hlediskem, rozhodujícím o volbě nového CAM systému, není jen jeho dostupnost na trhu, ale především dostatek času k seznámení se s ním a prostor k dokonalému proškolení se na tento nový technologický nástroj. Uživatelé také často vyčkávají s volbou CAM systému až do nákupu nového obráběcího stroje. Předpokládají, že spojí zaškolení obsluhy a NC programátorů v jeden celek. Někdy však čekají až do doby, kdy nejsou schopni bez CAM systému splnit včas a správně požadovanou zakázku.
Jsou to naprosto přesvědčivé důvody, a přesto je nelze použít ve všech případech každodenního života firem. Při provozu pracoviště s numericky řízenými obráběcími stroji se může objevit několik signálů, které nás upozorní, že ten správný čas pro nový CAM systém právě nastal.
Shrňme si je tedy:
-technologové připravují veškeré G kódy pro NC obrábění ručně a pravděpodobnost a četnost výskytu chyby způsobené lidským faktorem je velká;
-CNC obráběcí stroje často stojí a čekají na novou práci, celý výrobní provoz tak čeká na výsledek snažení programátora, na to, až se mu povede správně napsat NC program;
-NC programátor se stal nenahraditelným, chce si vybrat nashromážděnou dovolenou, onemocní nebo se ho pokusí získat nějaká konkurenční firma;
-nedokážete realizovat nabízenou zakázku, protože nevíte, jak naprogramovat danou součást;
-nedokážete zpracovat výkresy ve formě CAD dat, nedokážete přímo obrábět načtené modely těles.


Tato serie článků navazuje na soutěž Nejlepší programátor CNC strojů, na kategorii Začátečník, kde mají možnost účastníci zcela zdarma proniknout do tajů práce s CAM software. Proč školení začátečníků CNC programátorů? Cílem je naučit účastníky školení jednotlivé principy tvorby NC kódu pomocí CAM systému GibbsCAM, který se vyznačuje základní vlastností „Snadné k naučení, silné pro CNC obrábění“, kterou se liší od většiny CAMů na trhu, a tímto umožnit i lidem, kteří nikdy CNC stroje neprogramovali, připravit NC program a efektivně obrobit zakázku, tedy dokázat maximálně využít CNC obráběcí stroj s minimální dobou nutnou k zaškolení. Učastníci mají možnost změřit své nabyté dovednosti s profesionály a připravit NC program pro reálné obrobky.

Napadne-li vás nějaká další otázka týkající se této problematiky, nebo nebude-li vám vše zcela jasné, nebo máte jiné zkušenosti, napište nám.

Seriál článků "Jak vyzrát nad programováním CNC strojů" je doplněním a shrnutím znalostí, které získávali účastníci v bezplatných kurzech soutěže Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů v kategorii Začátečník, pořádaných spoluvyhlašovatelem a partnerem soutěže firmou technology-support s.r.o., která je výhradním zástupcem technologického CAM software GibbsCAM pro Českou republiku a Slovensko. Články tohoto seriálu na sebe tématicky navazují. Na těchto stránkách naleznete archiv článků.

podrubriky jak vyzrát nad programováním CNC strojů:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz