jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | GibbsCAM | video

videokurzy GibbsCAM

Všem registrovaným uživatelům stránek www.t-support.cz je na požádání k dispozici sekce GibbsCAM pro registrované, kde najdete videokurzy a další materiály o jednotlivých funkcích a vlastnostech technologického CAD/CAM software GibbsCAM. Napište si o ně.


 Všem zákazníkům GibbsCAMu, kteří mají platný roční aktualizační servis (Maintenance) je k dispozici
i série online video kurzů na stránkách gibbscam.com:


https://online.gibbscam.com/login_page.php 

V současnosti jsou dostupné tyto kurzy:

kurz 1 - Plug-Ins, Moduly

kurz 2 - Production Lathe, Produkční soustružení

kurz 3 - Geometry Creation, Tvorba geometrie 

kurz 4 - Production Mill, Produkční frézování
 
kurz 5 - Introduction to Advanced CS, Souřadnicové systémy CS

kurz 6 - Introduction to Mill-Turn, Soustružení-frézování

kurz 7 - Introduction to Solids Creation, Úvod do modelování těles

kurz 8 - Introduction to Rotary Mill, Úvod do rotačního frézování

kurz 9 - Introduction to Volumill, Úvod do Volumill

kurz 10 - Introduction to Solids Machining, Úvod do obrábění těles

kurz 11 - Introduction to Import & Export, Úvod do Importu a Exportu

kurz 12 - Introduction to Macro Programming, Úvod do programování maker

kurz 13 - SolidSurfacer II - Advanced 3D Machining / Contouring & Pocketing, SolidSurfacer II - Pokročilé 3D obrábění / Konturování & Kapsování


Videokurzy na tvorbu postprocesorů : 

http://gibbsonline.gibbscam.com/onlinetraining/training_compost.asp

kurz 01 - Overview 

kurz 02 - Development Procedures and Tools 

kurz 03 - Introduction to Compost 

kurz 04 - Beginning Post Modification Exercises 

kurz 05 - Beginning Post Modification Exercises Part 2 

kurz 06 - Beginning Post Modification Exercises Part 3 

kurz 07 - Creating a Mill Post – Comments-Drill Cycles 

kurz 08 - Creating a Mill Post – Logic and Code 

kurz 09 - Finalizing a Post Modification 

kurz 10 - Math Equations

podrubriky video:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz