jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | školení a rekvalifikace | rekvalifikační kurzy

programátor CNC strojů

Firmy působící ve strojírenské výrobě se snaží zefektivnit výrobu nasazením moderních CNC obráběcích strojů. Pokud firma přešla nebo přechází z konvenčního způsobu obrábění na obrábění na CNC obráběcích strojích, z otázky "kdo nám na nich bude pracovat" se stává problém.

Kvalifikovaná obsluha

Ti, kteří zkoušeli získat kvalifikovaného pracovníka pro obsluhu CNC obráběcího stroje, jistě zjistili, že na pracovním trhu ho nenajdou a na úřadu práce už vůbec ne. Časy, kdy se schopní pracovníci dali "přetáhnout" z okolních firem, již neplatí, protože každá firma si takové pracovníky hlídá a je si vědoma, jaké bohatství v jejich umu a znalostech má.

Nemá smysl se dopodrobna zamýšlet nad důvody, proč se tato profese dostala na okraj zájmu učňů a středních odborných učilišť. Prosperující výrobní firmy se potýkají s nárůstem výroby a zákazníci je zavalují poptávkami. Firmy však s lítostí zakázky odmítají z kapacitních důvodů, protože "nejsou lidi".


programator_cnc


Kde je vzít?

Často používanou metodou pro získání nových pracovníků je ta, že se na trhu práce vybere alespoň někdo, kdo má o tuto práci zájem a přidělí se nejšikovnějšímu zaměstnanci, aby ho zaučil. Tento způsob zaučování je velmi nákladný a zdlouhavý, navíc seznámení se s novými nástroji a programováním se děje za pochodu. Zkušenější pracovník plní své běžné úkoly na stroji, a navíc se věnuje nebo nevěnuje (podle toho, kolik má zrovna práce před termínem odevzdání) svému novému kolegovi. Výsledkem je to, že produktivita stroje, na němž se nováček zaučuje, je snížena na poměrně dlouhou dobu.

Pokud je nový pracovník schopen samostatné práce na jednodušších úkolech, opět uplyne určitá doba, než dosáhne výsledků, které se od něj očekávají. Praxí je ověřeno, že toto období trvá u pracovníků, kteří přišli s CNC technikou do styku poprvé, nejméně tři měsíce. Po vyčíslení těchto nákladů je zřejmé, že pracovník, kterého si firma sama zaučí pro zvládnutí méně složitých úkolů, ji přijde minimálně na 120 000 Kč.Rekvalifikace

Jediný způsob, jak snížit náklady na zajištění kvalifikovaného pracovníka, je zajistit mu intenzivní výuku, a to nejlépe u externí firmy, která tyto služby dokáže nabídnout a připraví pracovníka "na míru". Na tomto principu jsou založeny i rekvalifikační kurzy pro obsluhy a programátory CNC obráběcích strojů, které probíhají v Kopřivnici a v Praze. Osnovy těchto kurzů byly vypracovány za pomoci zkušených seřizovačů a programátorů CNC strojů a pod dohledem pedagogů. Kurzy jsou akreditovány komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, což skýtá určitou záruku kvality výuky.

Tomáš Krupa, CNC rekvalifikační kurzy, který se přípravě nových obsluh a NC technologů věnuje od roku 2001, říká: “Na základě pohovoru, dosavadní praxe, znalostí obrábění i počítačové techniky jsou zájemci přijati do kurzu, který může financovat příslušný úřad práce, případně spolufinancuje příslušná strojírenská firma. Délka kurzu je jeden měsíc a výuka probíhá v osmihodinových cyklech, které se skládají z teorie technologie obrábění, obráběcích nástrojů, z NC programování na PC simulátorech řidicích systémů CNC a vlastní praxe na strojích pod vedením zkušených pracovníků. Tento způsob přípravy nových pracovníků se osvědčil a lze ho doporučit firmám, které řeší problém nedostatku kvalifikovaných sil pro CNC technologie.”


Více info na vyžádání.

  

 

podrubriky rekvalifikační kurzy:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz