jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
o nás

obecné nařízení o ochraně osobních údajů a cookies

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a cookies

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Jsme společnost technology-support s.r.o., IČO 27106471, se sídlem Dusíkova 1597/19, CZ-162 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, ze dne 11. 12. 2003, oddíl C, vložka 96690, která provozuje webové stránky http://www.t-support.cz, http://www.t-cimco.cz, http://www.t-cad.cz, http://www.t-cad.sk, https://www.ncbrain.cz, https://www.mateproblemyscncobrabenim.cz (https://www.t-cnc.cz), https://www.cimatron.cz, https://www.t-lns.cz.  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 235 355 377 nebo na e-mail: info@t-support.cz.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů/ právních titulů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, společnost, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzů, dodání zboží atd.)
 • vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 20 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 20 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 • pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing, a to po dobu 20 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

 • fotografická dokumentace –zákaznické dny, veletrhy, semináře, školení atd.
 • naše webová stránka https://www.mateproblemyscncobrabenim.cz využívá technologie retargetingu od služby Sklik provozované spol. Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Naše webová stránka https://www.cimatron.cz využívá technologie retargetingu od služby Google Ads,© Google. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti © Google.
 • vyplňujete formulář na některé z našich webových stránek, například když:
 • zadávání poptávky, objednávky na naše produkty technology-support s.r.o.;
 • vytvoření účtu na webových stránkách technology-support s.r.o.;
 • zadáváte telefonickou objednávku na naše produkty;
 • využíváte naší prodejní, servisní, technické či on-line podpory (Skype, telefon, dálková diagnostika a on-line konzultace GoToAssist, poslat soubor do t-support);
 • vyplňujete náš formulář či vhazujete vaši vizitku na výstavě, semináři nebo konferenci.

 

Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a zájem o produkty.

Kontaktní a jiné údaje získáváme také od třetích stran (distributoři, odborní subdodavatelé, platební a doručovací služby, reklamní agentury, poskytovatelé analytických služeb, agentury pro hodnocení úvěroschopnosti).

Získané údaje (na základě výše uvedených skutečností) mohou být použity také k poskytování informací o našich produktech a službách a to telefonicky, faxem nebo elektronicky. Za účelem poskytování informací může dojít k předání údajů třetí straně – některým z pečlivě vybraných třetích stran, včetně obchodních partnerů, dodavatelů nebo subdodavatelů. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje používali, prosím kontaktujte nás na info@t-support.cz

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

CO JSOU COOKIES

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

 

JAK SE DĚLÍ COOKIES

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.
 • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.
 • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

 • Technické - umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.)
 • Analytické - slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit tak, aby se Vám lépe používal.
 • Remarketingové - slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli.
 • Konverzní - s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.

K ČEMU COOKIES POUŽÍVÁME

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • Google Tag Manager – služba slouží pouze pro snadnou správu měřicích kódů, sama žádné cookies nepoužívá a nezaznamenává žádná data. Podmínky zpracování dat službou Google Tag Manager.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Google LLC. Podmínky zpracování dat službou Google Analytics.
 • Google Ads - první strany, dlouhodobé, remarketingové a konverzní. Pro vyhodnocení našich kampaní a pro anonymní cílení na uživatele, kteří navštívili náš web, používáme platformu Ads. Personalizaci reklam můžete KROKY PRO DODRŽENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS 4 vypnout. Zpracovatelem dat získaných s pomocí cookies je Google LLC. Způsob, jak Google využívají data získaná na základě cookies.
 • Matomo (do roku 2018 Piwik, Piwik PRO) - první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu. Zpracovatelem dat získaných na základě cookies je společnost Matomo.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

 

JAK LZE UPRAVIT VYUŽÍVÁNÍ COOKIES

Vymazání

Vymazat můžete cookies ve vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

‍Blokování

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

‍Chrome

‍Firefox

‍Internet Explorer

‍Android – různé prohlížeče

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem či poskytovatelé služeb:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing);

služba Sklik provozovaná spol. Seznam.cz, a.s.;

služba Google Ads, © Google; 

služba Matomo (do roku 2018 Piwik, Piwik PRO); 

účetní firma;

ubytovací zařízení.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@t-support.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/vznesla námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut). Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení. E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsme revidovali a platí v naší společnosti od 30. 12. 2021.

podrubriky o nás:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz