jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | NCBrain

NCBrain

NCBrain, optimalizace NC programů při obrábění forem

 

 

NCBrain slouží pro optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích. NCBrain, po nahrání originálního NC kódu a definici výchozího polotovaru a aktualizaci informací o použitých nástrojích a jejich držácích, provede simulaci a vygeneruje optimalizovaný NC kód pro váš konkrétní CNC frézovací obráběcí stroj s ohledem především na tyto funkce:

 • Řízení posuvu nástroje
  • Kontrola množství odebíraného materiálu v konkrétním místě řezu
  • Automatické generování optimalizovaného posuvu nástroje Fxxx do dráhy frézy v místě frézování
 • Odstranění nadbytečných drah nástroje
  • Analýza všech drah nástroje
  • Automatické odstranění nadbytečného „obrábění vzduchu“
  • Automatické odstranění drah s malým odběrem materiálu
 • Řízení výšky nájezdů a přejezdů nástroje
  • Analýza a následná úprava vygenerovaných drah nájezdů a přejezdů nástroje, G0, G1
  • Analýza možných kolizí nástroje s obrobkem
 • Přidání drah nástroje v místech s nekonstantním odebíraným materiálem
  • Vyhodnocení míst s nekonstantním odebíraným materiálem
  • Vyhodnocení míst s velkým odběrem materiálu
  • Přidání drah nástroje v závislosti na obráběném tvaru
 • Doporučení ideální délky vyložení nástroje
  • Optimální délka vyložení nástroje v závislosti na obráběném tvaru a držáku nástroje
  • Rozdělení jedné operace NC programu na více operací v různých Z hloubkách

 

Základní principy optimalizace NCBrain:

 • jednoduché uživatelské rozhraní
 • vědomostní databáze frézovacích technologií
 • využití vědomostní databáze ve spojení s konkrétním CNC obráběcím strojem a s použitým nástrojem, frézou
 • stále aktualizovaná informace, kolik materiálu je potřeba v následujícím NC bloku odebrat

 

 
Základní principy optimalizace NCBrain

 

Výsledky po zavedení NCBrain:

 • kratší časy obrábění,
 • zvýšení produktivity při odběru materiálu frézováním,
 • zvýšení výrobní kapacity na CNC obráběcích strojích (frézovacích tří, čtyř i pětiosých),
 • efektivní výroba,
 • prevence poškození nástrojů,
 • vyšší kvalita obrobeného povrchu,
 • odstranění kolizních situací stroj – nástroj – obrobek,
 • rychlá návratnost investic do softwaru

 

 

 

Na českém trhu produkty společnosti NCBrain nabízí, implementuje a technicky podporuje společnost technology-support, v rámci divize proNÁSTROJÁRNY společně s dalšími produkty jako je CAD/CAM Cimatron pro návrh, konstrukci a výrobu elektrod, forem a lisovacích nástrojů.

 

Zjistěte, zda je obrábění na vašich CNC frézovacích obráběcích strojích optimální nebo kde máte rezervy. Pro více informací vyplňte formulář níže. 

 

podrubriky NCBrain:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz