jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | seriál Výběr vhodného CNC obráběcího stroje, Technický tydeník, 2012

kvalifikovaná obsluha CNC obráběcího stroje (8)

Tento díl seriálu Výběr vhodného CNC obráběcího stroje se zaměřuje na oblast s výběrem CNC obráběcího stroje přímo související, a to na získání kvalitní obsluhy a NC programátora pro tento CNC obráběcí stroj. Jediným způsobem, jak snížit náklady na zajištění kvalifikovaného CNC programátora, je zajistit pro něj intenzivní výuku.

Firmy působící ve strojírenské výrobě se snaží zefektivnit výrobu nasazením moderních CNC obráběcích strojů. Pokud firma přešla nebo přechází z konvenčního způsobu obrábění na obrábění na CNC obráběcích strojích, z otázky "kdo nám na nich bude pracovat" se stává problém.

Kvalifikovaná obsluha

Ti, kdo zkoušeli sehnat kvalifikovaného pracovníka pro obsluhu CNC obráběcího stroje, jistě zjistili, že na pracovním trhu ho nenajdou a na Úřadu práce už vůbec ne. Časy, kdy se schopní pracovníci dali "přetáhnout" z okolních firem, již neplatí, protože si je každá firma hlídá a je si vědoma, jaké bohatství v jejich umu a znalostech má uloženo.


Nemá smysl se dopodrobna zamýšlet nad důvody, proč se tato profese dostala na okraj zájmu učňů a středních odborných učilišť. Prosperující výrobní firmy se potýkají s nárůstem výroby a zákazníci je zavalují cenovými poptávkami. Oni jim ovšem s lítostí sdělují, že zakázka nemůže být realizována z kapacitních důvodů, protože "nejsou lidi". 

 

programator_cnc
Jako jediný způsob, jak snížit náklady na zajištění kvalifikovaného pracovníka na pozici obsluha, NC technolog, je zajistit mu intenzivní výuku. Nejlépe u externí firmy, která dokáže tyto služby nabídnout a dokáže připravit pracovníka "na míru".


Kde je vzít?

Praktikovanou metodou pro získání nových pracovníků je, že se na trhu práce, nebo raději přímo ve firmě, vybere alespoň někdo, kdo má o tuto práci zájem, a přidělí se nejšikovnějšímu zaměstnanci, který nejlépe zvládá přípravu NC programů a obsluhu CNC obráběcích strojů, aby ho zaučil. Tento způsob zaučování je velmi nákladný a zdlouhavý, navíc seznámení se s novými dovednostmi, technologiemi a NC programováním se děje za pochodu. Zkušenější pracovník stále plní své běžné úkoly na CNC obráběcím stroji, a navíc se věnuje nebo nevěnuje, podle toho, kolik má zrovna práce před termínem odevzdání, svému novému kolegovi. Výsledkem je to, že produktivita CNC obráběcího stroje, na němž se nováček zaučuje, je snížena na poměrně dlouhou dobu.


Pokud je nový pracovník schopen samostatné práce na jednodušších úkolech, opět uplyne určitá doba, než dosáhne výsledků, které se od něj očekávají. Z praxe je ověřeno, že toto období trvá u pracovníků, kteří přišli s CNC technikou poprvé do styku, nejméně tři měsíce. Po vyčíslení této investice vychází, že pracovník, kterého si firma sama zaučí pro zvládnutí méně složitých úkolů, ji přijde minimálně na 120 000 Kč.
Nutné je poznamenat, že tuto metodu lze využít pouze v případě, že již CNC obráběcí stroj ve firmě je využíván a že zaměstnanec na něm pracující se chce podělit o své nabyté dovednosti a dokáže je didakticky předat svému novému kolegovi. V případě, že pořizujete první CNC obráběcí stroj, takového zaměstnance určitě nemáte.Rekvalifikace

Jako jediný způsob, jak snížit náklady na zajištění kvalifikovaného pracovníka, je zajistit mu intenzivní výuku. Nejlépe u externí firmy, která dokáže tyto služby nabídnout a dokáže připravit pracovníka "na míru". Na tomto principu jsou založeny i rekvalifikační kurzy pro obsluhy CNC obráběcích strojů, které probíhají u firem zabývajících se výukou a přípravou obsluhy a NC technologa pro CNC obráběcí stroj na klíč. Osnovy takovýchto kurzů musí být vypracovány za pomoci zkušených seřizovačů a programátorů CNC strojů a pod dohledem pedagogů. Kurzy vždy podléhají akreditaci komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, což skýtá určitou záruku kvality výuky.

Tomáš Krupa, CNC-kurzy Kopřivnice, který se přípravě nových obsluh a NC technologů věnuje od roku 2001, říká: "Na základě pohovoru, dosavadní praxe, znalostí obrábění i počítačové techniky jsou zájemci přijati do kurzu, který může financovat příslušný Úřad práce, případně spolufinancuje příslušná strojírenská firma. Délka kurzu je jeden měsíc a výuka probíhá v osmihodinových cyklech, které se skládají z teorie technologie obrábění, obráběcích nástrojů, z NC programování na PC simulátorech řídicích systémů CNC a vlastní praxe na strojích pod vedením zkušených pracovníků. Tento způsob přípravy nových pracovníků se osvědčil a lze ho doporučit firmám, které řeší problém nedostatku kvalifikovaných sil pro CNC technologie."


Tento seriál si neklade za cíl poučovat, ale otevírat oči. Jedná se o subjektivní vyjádření autora, aktivně působícího v oboru CNC obráběcích strojů od roku 1997, v oblastech CAD/CAM software, obsluhy CNC řídicích systémů, NC programování a seřízení výroby.

Vlastimil Staněk

podrubriky seriál Výběr vhodného CNC obráběcího stroje, Technický tydeník, 2012:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz