jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | ChipBLASTER vysokotlaké chlazení

CentraBLAST bezúdržbová filtrace kapalin

Filtrační zařízení CentraBLAST v sobě spojuje funkce přečerpávací a filtrační. Zařízení o velikosti běžného čerpadla odstraní z chladicí kapaliny částice až do velikosti 5 mikronů, čímž nahradí rozměrné a nákladné pásové filtry. Odpadá také péče o filtry a jejich výměnu, neboť filtrace pracuje s využitím odstředivé síly a nepotřebuje tedy žádné filtrační elementy, jako pytle, pásy a podobně.

 

Znečištěná chladicí kapalina je odvedena do filtrační nádoby, kde se pohybuje rychlostí přibližně 1 600 metrů za minutu. Odstředivá síla drží částice u stěn nádoby a čistá kapalina ze středu je odčerpána a vrácena zpět do stroje. Částice posléze klesnou na dno, kde se shromažďují. Nashromážděný kal se z čerpadla vypustí otevřením ventilu, který může být buď ruční nebo automatický s časovačem. Zařízení můžete spouštět pomocí M-funkce nebo může fungovat v nepřetržitém chodu.

 

Filtrace CentraBLAST je nabízena jako opce k vysokotlakým chladicím jednotkám ChipBLASTER ale také jako samostatné filtrační zařízení pro jakoukoliv aplikaci. Výhody tohoto řešení filtrace chladicí kapaliny se projeví zejména při obrábění litiny a podobných materiálů, u kterých jsou časté problémy s filtrací a enormní spotřeba filtračních elementů. Výhodou jsou také velmi malé rozměry, takže může být nasazena v provozech, kam by se klasická pásová filtrace nemohla vejít.

 

Filtrace CentraBLAST je nabízena ve čtyřech varinatách v závislosti na množství filtrované kapaliny.

Model Specifikace
SFP 3,5 Filtruje až 50 litrů za minutu
SFP 7,5 Filtruje až 150 litrů za minutu
SFP 10 Filtruje až 200 litrů za minutu
SFP 15 Filtruje až 300 litrů za minutu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podrubriky ChipBLASTER vysokotlaké chlazení:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz