jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | GibbsCAM | referenční zakázky | na zakázky odpovídejte ANO, tuto zakázku můžeme přijmout

PROFIKA s.r.o. – 3 řešení: HYUNDAI WIA F500, HYUNDAI KIA SKT 250 Y, HANWHA XD20/26H | GibbsCAM

Je to jako včera, přesto je to rok 2012.

Tři řešení pro stroje dodávané, instalované a servisované lidmi z PROFIKA s.r.o., kdy se obrábělo CAD/CAM GibbsCAM podporovaným námi z technology-support s.r.o.

Děkuji, že spolu obrábíme!

 

 

▶ A – řešení pro HYUNDAI WIA F500
5 kroků k NC programu

 

1. Založení nového projektu
HYUNDAI WIA F500, 3+1 osa
Definice typu stroje a pracovního prostoru stroje
Definice polotovaru
Definice technologických komentářů

 

2. Import CAD geometrie, nebo konstrukce geometrie
GibbsCAM modeluje na jádru Parasolid.
A-Import výkresu
(DWG, DXF, ale i seznamu bodů TXT), nebo modelu (všechny standardní CAD formáty)
B-Vlastní tvorba geometrie,
Ale i plošného i objemového modelu

 

3. Tvorba drah nástrojů
Následuje po vytvoření geometrií.
Výběr obráběcího nástroje a přiřazení obráběcích procesů.

 

Procesy
GibbsCAM umožňuje následně optimalizovat ty nejsložitější výrobní procesy obrábění.
Práce s knihovnou nástrojů, vlastními nástroji, ale i knihovnou odzkoušených vlastních procesů obrábění.

 

4. Simulace procesů obrábění
Integrovaná simulace procesů obrábění.
-vizuální kontrola procesů obrábění v jakémkoliv okamžiku už při jejich vytváření.
-kontrola kinematických možností CNC obráběcího stroje

 

5. Generování NC programu
příprava výrobní dokumentace

 

Příprava výrobní dokumentace jako je operační návodka, seřizovací list nebo nástrojový list.
Generování NC programu pomocí personifikovaného postprocesoru pro daný stroj.

 

▶ B – řešení pro HYUNDAI KIA SKT 250 Y

 

▶ C – řešení pro HANWHA XD20/26H

 

5 kroků k NC programu v CAD/CAM GibbsCAM, SRHNUTÍ
1. Založení nového programu
2. Import CAD geometrie, nebo konstrukce geometrie
3. Tvorba drah nástrojů
4. Simulace procesů obrábění
5. Generování NC programu a příprava výrobní dokumentace

 

CAD/CAM GibbsCAM podporuje úplnou škálu obráběcích strojů od základních frézovacích a soustružnických center přes otočné stoly, 4/5 indexované obrábění, po 3 až 5osé souběžné frézování, komplexní multifunkční soustružnicko/frézovací obráběcí stroje a také drátořezy EDM.

 

 

 

podrubriky na zakázky odpovídejte ANO, tuto zakázku můžeme přijmout:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz