jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | seriál Výběr vhodného CNC obráběcího stroje, Technický tydeník, 2012

přenos NC programu do a z paměti CNC řídicího systému (9)

Tento díl seriálu Výběr vhodného CNC obráběcího stroje je věnován zdánlivě minoritnímu tématu a to přenosu vytvořeného NC programu z osobního počítače do paměti CNC řídicího systému a jeho registraci a následnému využití k obrobení požadovaného obrobku.

Jak vytvořit NC program pro vybraný CNC obráběcí stroj bylo tématem seriálu, který je k nahlédnutí v archivu tohoto časopisu na adrese http://techtydenik.cz/cadcam.php. Dovolte mi jen díčí shrnutí. CNC obráběcí stroj lze programovat "ručně", dílenským dialogovým programováním, nebo pomocí CAM software. V případě ruční přípravy NC programů mohu vytvařet NC technologii na stroji, nebo na počítači NC technologa. S využím dílenského dialogového programovaní je to skoro ve 100% na CNC obráběcím stroji a s využitím CAM software je to prakticky 100% na počítači NC technologa, mimo vlastní CNC obráběcí stroj. Jak to tedy je s možností přenosu NC programu vytvořeného mimo CNC obráběcí stroj do stroje? Je rok 2012, slovo disketa, nebo disketova jednotka je pro někoho již těžko představitelné medium a přesto na trhu jsou stále CNC obráběcí stroje, které neumožňují ani komfort přenosu NC programu pomocí diskety. V nabídce jsou ale i stroje, které jdou s dobou a umožňuji připojení LAN přímo do stroje. Podělím se s vami na toto téma o příběh. Pro jednoho zákazníka jsme na základě jeho zadaní a technologie výroby připravovali NC program pro soustružení a frézování osou C na soustružnicko-frézovacím CNC obráběcím stroji. Vytvořili jsme NC program a poslali ho do jeho emailové schránky. Nasledně jsme mu po třiceti minutách zavolali a chtěli se zeptat jak proces obrábění dopadl. Jeho reakce byla: "Vydržte ještě chvíli, program mám vytiskaný na třech A4 a ja teprve dopisuji tu druhou..." Tato informace prozradila, že jeho dodavatel CNC obráběcího stroje tomuto zákazníkovi nedodal PCMCIA kartu, paměťové medium pro přenos NC programu pro konkrétní CNC řídicí systém, ale ani mu neřekl, že existuje jiný přenos, než ruční přepis z papíru. 

 

RS-232 a 9pinový D-Sub konektor DE-9 M, slouží na PC k vyvedení sériového portu


RS-232
S pomocí cs.wikipedia.org je možné dohledat že existuje historický a stále platící"standard RS-232, resp. jeho poslední varianta RS-232C z roku 1969, (nazývaný též sériový port nebo sériová linka) který se používá jako komunikační rozhraní osobních počítačů a další elektroniky. RS-232 umožňuje propojení a vzájemnou sériovou komunikaci dvou zařízení, tzn. že jednotlivé bity přenášených dat jsou vysílány postupně za sebou (v sérii) po jednom páru vodičů v každém směru. Na rozdíl od síťové technologie Ethernet nebo rozhraní USB se tedy jedná o zcela bezkolizní fyzickou vrstvu. V současné době se v oblasti osobních počítačů od používání sériového rozhraní RS-232 již téměř definitivně ustoupilo a to bylo nahrazeno výkonnějším Univerzálním sériovým rozhraním (USB). Nicméně v průmyslu je tento standard, především jeho modifikace – standardy RS-422 a RS-485, velice rozšířen a pro své specifické rysy tomu tak bude i nadále." Toto rozhraní by měl tedy mít každý CNC obráběcí stroj a lze ho nazvat universálním pro přenos NC programu

CNC obráběcí stroje a přenos NC programu
Kromě rozhraní RS-232 neexistuje jiný standard. Někteří výrobci CNC řídicích systémů nabízi více možností, ale to neznamená, že i zákazník si může vždy vybrat. Rozhoduje výrobce CNC obráběcího stroje a ten určuje jaké rozhraní bude nabízeno na trhu. Určitě neplatí, že když váš soused má stroj s např. Fanucem, Heidenhainem, Siemensem, ..., že i váš CNC obráběcí stroj s tím samým řídicím systémem bude (nebo nebude) mít ty samé možnosti přenosu dat jako váš soused. Obecně lze řici, že NC programy do CNC obráběcích strojů lze přenášet pomocí RS-232, pomocí přenosového media (disketa, PCMCIA karta, USB disk) a nebo pomocí LAN. 

 

 TNCremo od dodavatele CNC řídicích systému Heidenhain splňuje uživatelské potřeby na přenos NC programů a dat do a z CNC obráběcího stroje.


DNC síť
Pod pojmem DNC síť se skrývá propojení CNC strojů na dílně, tedy i řešení pro přenos NC programů do jednotlivých strojů. Jak říká František Machara, využívající při propojování CNC strojů ve výrobních provozech řešení CIMCO: "V dneší době plné dat a rychlých přenosů již nemá DNC síť podstatu jen v přenosu dat mezi CNC stroji. Hlavní náplní a funkčnost DNC sítě je v organizaci dat NC programů. V každém okamžiku je možné dohledat pohyb dat v rámci DNC sítě a tím hlídat aktuální verze NC programů. Navíc kvalitní DNC síť umožňuje nejen přenos dat do strojů, ale také sběr dat z CNC strojů, kterým lze sledovat využítí strojového parku ve výrobě. Ideální variantou v dnešní době je vytvoření Wifi - bezdrátové DNC sítě." A hned dodává: "Kabel mezi bezdrátovým DNC přístupovým bodem (Access Point) a ethernetovým přepínačem zajištuje propojení stávající kabelové sítě s bezdrátovou. Do bezdrátové sítě jsou připojeny bezdrátové DNC sériové servery umístěné na CNC strojích, které převádějí přijatý signál na standard RS-232." a tím pádem jsme zase na začátku u nesmrtelného řešení.

Tento seriál si neklade za cíl poučovat, ale otevírat oči. Jedná se o subjektivní vyjádření autora, aktivně působícího v oboru CNC obráběcích strojů od roku 1997, v oblastech CAD/CAM software, obsluhy CNC řídicích systémů, NC programování a seřízení výroby.

Vlastimil Staněk

podrubriky seriál Výběr vhodného CNC obráběcího stroje, Technický tydeník, 2012:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz