jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | seriál Výběr vhodného CNC obráběcího stroje, Technický tydeník, 2012

zrychlovací přídavná vřetena (6)

Tento díl seriálu Výběr vhodného CNC obráběcího stroje se zaměřuje na přídavná zrychlovací vřetena, která jsou doplňkovým zařízením k obráběcím stojům a umožňují na nich dosáhnout požadovaných otáček, řezné rychlosti a dostatečného výkonu na obráběcím nástroji v místě řezu.

"Vysokootáčková vřetena nacházejí uplatnění všude tam, kde si technologie výroby žádá použití nástrojů malých průměrů," říká Vladimír Čech, ze společnosti REXIM spol. s r.o., která se problematikou zrychlovacích vřeten pro obráběcí stroje zabývá, na otázku Kde nachází uplatnění elektrovřetena, pneumatická vřetena a kde mechanické zrychlovací vřetena a na jakých obráběcích stojích a při jakých technologiích výroby. A následně dodává: "Především se jedná o frézování složitých tvarů a žeber různých materiálů. Využití vysokých řezných rychlostí moderních nástrojů drasticky snižuje výrobní časy, a to při vyšší životnosti nástroje a kvalitnějšímu povrchu. 1. Elektrovřetena jsou oblíbená díky regulaci otáček a pro možnost propojit ovládání s ŘS na stroji. Vzhledem k vysoké přesnosti se používají pro obrábění nástroji do d 3mm, především v nástrojárnách, ale také při výrobě Cu elektrod nebo obrábění slitin Al. Lze je použít na jakémkoliv obráběcím centru, frézovacím nebo soustružnickém. U VMC nelze použít do automatické výměny, z důvodu nutnosti propojit datový kabel s řídicí jenotkou. 2. Pneumatická vřetena, která neumožňují regulaci otáček, jsou nejčastěji použita při opakované výrobě nebo při gravírování. Rovněž se dají použít pro frézovací nebo soustružnická centra, ale také i pro roboty. 3. Zrychlovací hlavy umožňují obrábění vysokým výkonem, jsou tak vhodné pro hrubování nebo HSC frézování nástroji od d 2 -10mm. Použití - frézovací centra, CNC nebo manuální frézky, vrtačky. Násobí otáčky stroje v poměru 1:4 nebo 1:6." 

 

 Příklady přídavných vřeten se vzduchovým pohonem, elektrickým pohonem a mechanické konstrukce


Obecně lze říci, že volba přídavného zrychlovacího vřetena nastává ve výrobních provozech v případech kdy otáčky vřetene obráběcího stroje nedosahují požadované řezné rychlosti v místě řezu. Je vhodné při výběru CNC obráběcího stroje volit konfiguraci stroje, výkon a otáčky vřetene, s ohledem na výrobu, kterou chci na stroji dělat a tím předejít nutnosti přídavných zařízení. Bohužel to vždy nejde. Další oblastí využití jsou velké horizontální obráběcí stroje, kde jejich konstrukce vřeten není vždy schopna pokrýt technologické požadavky výroby a doplněním o přídavné zrychlovací vřeteno získáme více technologických možností.

Základní dělení zrychlovacích přídavných vřeten
-přídavná vřetena s elektrickým pohonem
Výhody: házivost menší než 0,001mm, regulace rychlosti, různé způsoby řízení: z panelu, z řídicího systému CNC, zpětná vazba - přetížení, chybová hlášení, funkce konstantních otáček při zatížení, zdroj přidává proud při zátěži, otáčky do 60 000 otáček/minuta, trvale 50 000 otáček/minuta.
Nevýhody: nelze použít do výměny, omezený výkon (pouze jedno provedení motoru)
-přídavná vřetena se vzduchovým pohonem
Výhody: vysoký výkon, lze použít do automatické výměny (ANO za určitých podmínek), otáčky až 90 000 otáček/minuta
Nevýhody: nezle regulovat otáčky , vysoká spotřeba vzduchu
-přídavná vřetena mechanická
Výhody: variabilita, pro nástroje i do průměru 20 mm, lze použít do automatické výměny, lze použít středové vysokotlaké chlazení
Nevýhody: omezení otáček (poměr 1:4 nebo 1:6), nutnost kvalitního propojení s vřetenem

Český výrobce mechanických přídavných vřeten www.NAREXMTE.cz má na svých stránkách následující doporučení:
-Co je třeba zvážit před nákupem zrychlovacích přídavných vřeten?
Je nutno zvážit zda jde o vhodné řešení pro zamýšlené použití. Doporučujeme možnost funkčního odzkoušení formou zápůjčky, pokud je požadované provedení přídavného zařízení k dispozici.
-Jaké jsou požadavky na obráběcí stroj při volbě zrychlovacích přídavných vřeten?
A - upínací dutina vřetena stroje musí být v takovém stavu, aby upnutí bylo přesné a tuhé.
B - uložení vřetena a stolu stroje musí mít potřebnou tuhost, aby se předešlo nežádoucímu chvění při obrábění.
-S jakou přesností lze upínat nástroje do zrychlovacích přídavných vřeten?
Měřeno házení upnutého průměru "d" ve vzdálenosti 2,5d od kraje kleštiny:
V rozsahu průměrů d 1,0 - 10,0mm je maximum 0,02mm. V rozsahu 10,0 - 20,0 mm je maximum 0,025 mm.
-Jak je limitována životnost zrychlovacího přístroje?
Přídavné zařízení má trvalou tukovou náplň s životností 2.500 provozních hodin. Při chodu v zaběhnutém stavu by teplota neměla přesahovat hranici 60°C a hlučnost 80 dBA/1m. Házení vřetena by nemělo přesáhnout na kraji dutiny pro kleštinu hodnotu 0,025mm a osová vůle musí být vždy nulová.

 

 Samostatná kapitola by se dala věnovat i uhlovým hlavám pro obráběcí stroje. Tento obrázek přibližuje možnosti technologii a více najdete i na: www.benz-tools.de


Závěrem odpověď Jana Heryána, ze společnosti TGS nástroje-stroje-technologické služby s.r.o. na stejnou otázku Kde nachází uplatnění elektrovřetena, pneumatická vřetena a kde mechanické zrychlovací vřetena a na jakých obráběcích stojích a při jakých technologiích výroby: "Naše zkušenosti s využíváním zrychlovacích přídavných vřeten lze shrnout takto. Nástrojárny, které pořizují nové obráběcí stroje vždy volí vestavěné vřeteno s požadovanými otáčkami a výkonem. Největší výhodou přídavných zrychlovacích vřeten je možnost doplnění stávajících obráběcích strojů, např. horizontek s 1500 otáček/minuta, a tím možnost využítí vlastností současných řezných materiálů. Bez možnosti více otáček na nástroji a středového chlazení si nelze představit vrtání karbidovými nástroji na horizontálních strojích. Co se volby typu přídavných zrychlovacích vřeten týká, nejlepší zkušenosti máme s mechanickými a to od švýcarské firmy PIBOMULTI. Výhodou mechanické konstrukce je dostatečný kroutící moment, výkon a geometrická přesnost."

Tento seriál si neklade za cíl poučovat, ale otevírat oči. Jedná se o subjektivní vyjádření autora, aktivně působícího v oboru CNC obráběcích strojů od roku 1997, v oblastech CAD/CAM software, obsluhy CNC řídicích systémů, NC programování a seřízení výroby.

Vlastimil Staněk

podrubriky seriál Výběr vhodného CNC obráběcího stroje, Technický tydeník, 2012:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz