jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | neobávejte se NC programování | nejlepší programátor CNC obráběcích strojů 2009

nejlepší programátor CNC obráběcích strojů 2009, kategorie Profesionál-Master a Profesionál

V roce 2009 proběhl již 5. ročník úspěšné soutěže v programování CNC obráběcích strojů, které se zúčastnil vysoký počet soutěžících. Projevili nejen výrazný zájem o tento perspektivní a dynamicky se rozvíjející obor, ale prokázali i vysokou úroveň znalostí. Vítězové a umístění ve dvou hlavních kategoriích Profesionál a Profesionál – Master byli vyhlášeni ve čtvrtek 17. září 2009 v rámci MSV Brno na slavnostním ceremoniálu, který se uskutečnil v prostorách virtuální učebny organizované Svazem strojírenské technologie v pavilonu P. 


Oproti minulým ročníkům měl tento jiné uspořádání. Ačkoli pořadatelské organizace zůstaly stejné: PROFIKA, technology-support, Iscar, Technický týdeník (Business Media CZ) a VUT Brno, za podpory společností Heidenhain, Siemens, SST a dalších, podstatně se změnily vyhlašované kategorie. Soutěžilo se ve dvou kolech ve třech zcela otevřených kategoriích Profesionál, Profesionál - Master, Vzdělávejte se v CNC, CAD/ CAM, kde každý ze soutěžících měl svobodnou volbu programovacích prostředků.

Kategorie Profesionál byla určena především studentům a samoukům, kteří se programování CNC obráběcích strojů aktivně věnují a kteří mají základní znalosti. Naproti tomu u kategorie Profesionál – Master se předpokládala dlouholetá zkušenost a profesionalita. Další kategorie Vzdělávejte se v CNC, CAD/CAM, která vzešla z původních „Začátečníků“, byla opět věnována úplným nováčkům v oboru, jež se ale chtějí v něm vzdělat, nebo těm, kdo mají znalosti jen malé a chtějí si je dále rozvinout.

První kolo soutěže v kategoriích Profesionál, Profesionál - Master bylo čistě korespondenční. Druhé kolo, ke kterému byli úspěšní řešitelé vyzváni, pak proběhlo na začátku září 2009 na Fakultě strojního inženýrství v Brně.

Kategorii Vzdělávejte se v CNC, CAD/CAM vyhlásila společnost technology-support, která pro účastníky soutěže zorganizovala bezplatná školení zaměřená na osvojení základních dovedností NC programování, seřízení a obsluhy soustružnických a frézovacích CNC obráběcích strojů. Součástí kurzu byla i praktická cvičení na obráběcích strojích z nabídky firmy PROFIKA, řízených řídicími systémy Fanuc a Siemens. Přihlášeným účastníkům byl navíc zdarma zapůjčen CAD/CAM technologický software GibbsCAM. To vše s cílem, aby na konci výukového procesu podpořeného průběžnými konzultacemi byli soutěžící schopni naprogramovat obrobek dle zadání. Nejlepšího řešitele, tj. nejlépe připravený NC program a seřizovací list, vyhodnotili a ocenili společnosti technology-support a PROFIKA. Všichni účastníci školení obdrželi certifikát. 


Výsledky v kategoriích Profesionál – Master a Profesionál

Zadáním pro obě tyto kategorie bylo na základě přiložené dokumentace obrobků zpracovat technologii výroby a CNC programy pro frézování a soustružení součástí s využitím libovolného řídicího systému obráběcího stroje nebo centra. Součástí hodnoceného zadání byla i volba nástrojového vybavení a řezných podmínek. Soutěžící mohli programovat ručně, využít CAD/CAM systémy, nebo systém dílenského programování řídicích systémů obráběcích strojů. 

Kategorie Profesionál-Master: 

1. místo: Petr Kocián
Za bezkonkurenčně nejlepší práci v rámci všech ročníků a profesionální přístup k řešení. Zvláště byla oceněna schopnost samostudia 5osého programování, názorné zpracování technické dokumentace a vypracování obou součástí (soustružení a frézování) v dané kategorii.

Vypracování Petra Kociána a je ke stažení zde: frézování a soustružení2. místo: Petr Janáč
Za výbornou práci s participací v obou kategoriích na velmi vysoké úrovni, výběr vhodné technologie i nástrojového vybavení. Dále i za velmi přehledně zpracované řešení soutěžních úkolů. 

3. místo: Miroslav Vosička
Za správné technologické řešení, velmi dobrou znalost programování a zdařilou prezentaci. 


Kategorie Profesionál: 

1. místo: Vítězslav Tapšík
Za správné technologické řešení všech zadaných úloh, optimální využití moderního nástrojového vybavení, za názornou prezentaci posloupnosti jednotlivých technologických operací a za zpracování všech soutěžních úkolů v obou soutěžních kategoriích. 

2. místo: Marek Pagáč
Za tradičně technicky správné řešení, limitovanou aplikaci volbou obráběcího stroje a za zpracování obou soutěžních úkolů (soustružení a frézování) v dané kategorii 

3. místo: Miloš Tobiáš
Za technologicky velmi originální a profesionální přístup ve volbě vícenásobného upínání a optimalizované strategie obrábění s hlubokými znalostmi programovaní řídicího systému a vlastní obětavý přístup k řešení dané problematiky Zvláštní uznání: Petr Kronus Kromě technicky správného řešení byl oceněn didaktický přístup k prezentaci. Zvolenou soutěžní součástku navíc úspěšně vyrobil.

podrubriky nejlepší programátor CNC obráběcích strojů 2009:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz