jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

zapůjčení softwaru Cimatron pro zpracování diplomové práce

téma: návrh a konstrukce postupového lisovacího nástroje pro výrobu kotvicího prvku solárního kolektoru

Paní Bc. Helena Svobodová se na nás obrátila s prosbou o zapůjčení a konzultaci softwaru Cimatron pro zpracování její diplomové práce na téma návrh a konstrukce postupového lisovacího nástroje pro výrobu kotvicího prvku solárního kolektoru. My jsme ji rádi vyšli vstříc a snažili jsme se jí pomocí zkušeností s prací v Cimatronu podpořit ve vzniku kvalitní a plnohodnotné diplomové práce. Paní Svobodová postupně prošla a konzultovala všechny kroky od vytvoření dílu přes návrh jednotlivých kroků rozvinu, návrh nástřihového plánu až po kombinaci různých kroků rozvinů a nástřihového plánu pro dosažení nejideálnějšího výsledku se zaměřením na maximální využití materiálu a vyrobitelnosti nástroje. Při přípravě rozvinů byly použity i analýzy na deformace materiálu. Dále jsme pokračovali samotnou konstrukcí s využitím vkládání normalizovaných i nenormalizovaných dílů. Výsledkem je kvalitní diplomová práce s detailně zpracovaným postupovým lisovacím nástrojem na výrobu kotvicího prvku solárního kolektoru. Paní Svobodové za výběr námi dodávaného řešení pro účely její diplomové práce děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.

Diplomovou práci si můžete prohlédnout zde.

 

datum zveřejnění: 1. 8. 2017

info na vyžádáníprodukty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz