jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

WALTER-TEC 2008 podpořen Cimatronem

workshop firmy WALTER CZ


Ve dnech 10. a 11. 5. 2008 bude probíhat v areálu firmy TAJMAC-ZPS workshop firmy WALTER CZ
Bude představena i spolupráce firmy t-support se společností WALTER CZ, která patří k předním 
a prestižním dodavatelům nářadí. CAD/CAM systém CIMATRON bude prezentován jako nástroj 
na programování 5X centra MCV 1210 od výrobce TAJMAC-ZPS a jako software pro kinematické 
simulace a vizualizace obrábění soustavy stroj-nástroj-obrobek. 

Program (shodný pro oba dny)
09:00–09:30 prezence hostů
09:30–10:00 úvod, přivítání, prezentace Walter Titex 
Prototyp jednatelem společnosti
Walter CZ s.r.o.
10:00–13:00 prezentace novinek, projektová prezentace,  praktické ukázky na strojích:
H40A – hluboké vrtání, frézování, závitování
MCFV1680 – vysokorychlostní čelní frézování,
interpolační frézování otvorů, novinky
BIGLIA 1200 – vysokorychlostní soustružení litiny GG25, novinky
MCV1210 – praktické obrábění z projektové prezentace
13:00–13:45 oběd, celodenně malé občerstvení
14:00–15:00 diskuze, oficiální ukončení semináře
10:00–15:00 v půběhu semináře mohou probíhat obchodní jednání a setkání s jednatelem firmy

datum zveřejnění: 24. 5. 2008

info na vyžádáníprodukty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz