jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

VELKÁ OPLATKOVÁ SOUTĚŽ 2014

losování výherců soutěže

Dne 12.12.2013 byla ukončena Oplatková soutěž. Losování v sídle společnosti technology-support s.r.o. proběhlo dne 20.12.2013.

Výsledky losování - kurz CNC obrábění:

vylosovaní výherci:
002392, 002394, 004267, 001304, 000392, 550126, 541911, 541940, 530972, 541473

Více informací ZDE (pdf).

Kurz CNC obrábění proběhne po jarních prazdninách, tedy nejdříve od 17.3.2014. Přesný termín bude výhercům, kteří se o cenu přihlásí, oznámen.

Výsledky losování - věcné ceny:

Cena 1. Tablet PC LC0720C získává číslo: 530011
Cena 2. PLEOMAX USB speaker získává číslo: 530036
Cena 3.-5. USB Flash Drive8GB Clownfish získávají čísla: 000979, 520103, 430647
Cena 6.-8. tričko GibbsCAM získávají čísla: 510566, 510205, 520692
Cena 9. -10. hrnek t-support získávají čísla: 510226, 520633.

Každý jednotlivý výherce se po přečtení výherní listiny o svou cenu přihlásí do 31.1.2014 na e-mailové adrese mstanek@t-support.cz a nárok na výhru doloží soutěžním kupónem. Po tomto termínu budou nepřihlášené ceny věnovány podle povahy ceny na dobročinné účely, nebo použity jako další ceny do následujících soutěží.

Pokud jste současně soutěžili se společností PROFIKA s.r.o., podívejte se na www.profika.cz, zda na Vás i tam čeká výhra.

Výhercům blahopřejeme, všem ostatním děkujeme za účast v naší soutěži a těšíme se na další setkání na MSV Brno 2014.

 

PRAVIDLA PROBĚHLÉ SOUTĚŽE

I. Vyhlašovatel

technology-support s.r.o.
Dusíkova 1597/19
Praha 6, CZ-162 00
IČ: 27106471
 

II. Trvání  soutěže a termíny

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v termínu od 7.10.2013 do 12.12. 2013 včetně (dále jen „doba konání soutěže“).
Losování přihlášených soutěžících proběhne do 20.12.2012. Výherní listina bude uveřejněna na www.t-support.cz

 

III. Podmínky  soutěže

Účastníkem VELKÉ OPLATKOVÉ SOUTĚŽE (dále jen "účastník") se stává každá fyzická osoba, která navštíví náš stánek na veletrhu MSV v Brně, kde dostane spolu s originální oplatkou své unikátní číslo a zaregistruje se zdarma na www.t-support.cz. Výherní ceny budou připraveny k odeslání do 14 dnů od vyhlášení, jednotlivým přihlášeným vítězům. Každý jednotlivý výherce se po přečtení výherní listiny o svou cenu přihlásí do 31.1.2014 na e-mailové adrese mstanek@t-support.cz.  Po tomto termínu  budou nepřihlášené ceny věnovány podle povahy ceny na dobročinné účely, nebo použity jako další ceny do následujících soutěží. Ceny není možné vymáhat soudní cestou a není na ně právní nárok. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.

Organizátor soutěže technology-support s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. V případě vyprodání výher, nebo jejich nedostupnosti na trhu budou slosovány jiné výhry v podobné finanční hodnotě. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Výherce svým vstupem do hry dává také souhlas se zveřejněním svého jména na stránkách www.t-support.cz jako výherce. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím uvedených v elektronickém dotazníku.

 

IV. Další ustanovení

technology-support s.r.o. si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výher.

Paralelně probíhá i druhá soutěž partnera Oplatkové soutěže, firmy PROFIKA s.r.o., jejíž unikátní číslo lze získat na stánku č. 068, hala P, po registraci na stránkách www.profika.cz.

datum zveřejnění: 5. 1. 2014

info na vyžádáníprodukty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz