jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

ozvěny setkání uživatelů 2016

z tradičního setkání zaměstnanců firmy technology-support a jejích zákazníků a partnerů

Ve dnech 3. a 4. června proběhlo v jihomoravském Zaječí již tradiční setkání zaměstnanců firmy technology-support a jejích zákazníků a partnerů. technology-support zastupuje na českém a slovenském trhu vedle několika dalších produktů především technologický CAD/CAM software GibbsCAM a CAD/CAM pro nástrojárny Cimatron. Celodenní páteční seminář však nebyl věnován pouze těmto dvěma „velkým“ softwarům. Účastníkům setkání byla představena řada dalších řešení, které ve světě obrábění mají své místo. Pozvání do Zaječí přijali v rámci vyzvaných příspěvků i zástupci firem Fanuc a Renishaw a představen byl dále i software pro simulaci vstřikovacích procesů plastů CADMOULD. Z dalších produktů nabízených zákazníkům firmou technology-support byl věnován příspěvek CAD řešení ZW3D (které dokáže být dobrým CAD pomocníkem nejen při převodu formátů), vysokotlakému chlazení od firmy ChipBLASTER i řešení t-cimco a jeho možnostem, které nabízí uživatelům CNC obráběcích strojů. Ředitel společnosti technology-support Vlastimil Staněk ve zkratce představil produkty korejské společnosti NCBrain pro optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích. Ke slovu se během odpoledne již tradičně dostali se svými příspěvky i samotní uživatelé a celý seminář byl zakončen diskusí, která následně v přátelské atmosféře pokračovala až do večerních hodin.

Celý pátek paralelně s přednáškami probíhaly i individuální konzultace uživatelů produktů GibbsCAM, Cimatron, ZW3D a t-cimco se svými technickými podporami, ve kterých se následně pokračovalo i celé sobotní dopoledne.

Letošní Setkání uživatelů 2016 bylo v různých detailech jiné. To, že tato akce bývá mezinárodní — letos Česká republika, Slovensko, Izrael a Kanada —  je již standardem. Zásadní rozdíl však byl letos především v tom, že již deset dní před začátkem akce byla naplněna kapacita sálu. Tyto ozvěny tak mohou sloužit jako zdroj informací pro ty, kteří se na tuto akci nedostali.

 

V rámci vyzvaných prezentací se bylo možné seznámit s přednáškami:

Měřicí cykly na CNC obráběcích strojích a jejich definice, Renishaw, Jan Loos (viz odkaz https://youtu.be/70HQAymJ6MA)

Firma Renishaw byla oslovena s hlavním zadáním, a to představit historické i současné software pro obsluhu měřicích sond na CNC obráběcích frézovacích strojích tak, aby všichni, kdo mají ve svých CNC řidicích systémech nahraná měřicí makra (O9XXX, L9XXX) vědeli, co mohou a nemohou měřit a jaký si vzít k ruce manuál pro samostudium. Pro obrobkové sondy se jedná o Inspection Plus, GoProbe, EasyProbe a Set&Inspect GUI. Pro nástrojové sondy je to Toolsetting, GoProbe, Laser. Detailně byl popsán software Inspection plus, knihovna maker obrobkové sondy a grafický dialog pro ruční měření – GoProbe. Prostor byl věnován i tvorbě měřicích cyklů na úrovni CAM, tedy měření „na míru“ podle modelu na externím počítači, jehož hlavní výhodou je možnost větvení NC programu podle výsledků měření a CNC reportér. Jako doplněk byl představen i produkt MSP, Automatický test stavu pětiosých center mnohonásobným měřením kalibrační koule.

 

Robotizace a automatizace, FANUC, Marek Hykl (viz odkaz https://youtu.be/uovx8YpCCHc)

Prezentace stále aktuálního tématu robotizace a automatizace od firmy s největšími zkušenostmi v tomto oboru byla od začátku prokládána ukázkovými příklady, co je a co není možné robotizovat a automatizovat.

 

Simulace vstřikovacích procesů plastů, CADMOULD, Jiří Gabriel (viz odkaz https://youtu.be/bSStru3S6pk)

Virtuální a reálná optimalizace procesu vstřikování plastů (z angličtiny zkrácený název VARIMOS®) je expertní systém německé firmy Simcon GmbH, který spojuje odborné simulační znalosti s expertizou technologické optimalizace. VARIMOS® dokáže automaticky optimalizovat tloušťku stěn plastových konstrukcí, polohu vtokových ústí a vstřikovací technologii včetně stanovení optimálních teplot případně průtoků temperančního media temperačními kanály. Nejdůležitější předností systému VARIMOS® Virtual je posunutí sledovaných parametrů (rozměry, rovinnost, smrštění, technologické hodnoty atd.) do středu technologického okna s návaznou stabilizací výroby plastových dílů s požadovanými vlastnostmi a splněnými rozměrovými tolerancemi.

 

Optimalizace NC kódu před frézováním, NCBrain, Vlastimil Staněk (viz odkaz https://youtu.be/AzEnvvE7eIY)

Na třech videoukázkách byly představeny produkty korejské společnosti NCBrain pro optimalizaci NC kódu a optimalizaci práce na CNC obráběcích strojích.

 

V rámci prezentací produktů spojených se společností technology-support zazněly příspěvky:
CAD a CAM pro nástrojárny Cimatron, Jakub Štětina (viz odkaz https://youtu.be/mCT06j9ly0E)

Přednáška byla věnována nové verzi CAD/CAM řešení Cimatron. Součástí verze Cimatron 13 jsou nejen nové a zdokonalené funkce a vylepšení týkající se jednotlivých základních a nástavbových modulů, ale i nové uživatelské rozhraní, které je dle prvních zkušeností mnohem intuitivnější, přehlednější a nabízí řadu volitelných možností od přidávání a odstraňování libovolných ikon, změny jejich názvu či velikosti, po upravování šířky jednotlivých „vyjížděcích“ panelů. Svoje nastavení si každý uživatel nyní může přímo v Cimatronu jednoduše uložit a dle potřeby zase velmi jednoduše přímo v Cimatronu načíst (například ve směnovém provozu, kde se střídá více uživatelů na jednom PC). Změny v nové verzi se týkají i skladby některých modulů, například v jakémkoli modulu Cimatronu je nyní zdarma Analýza směru (Analýza úhlu stěny), a pro obrábění přibyl zcela nový modul Plate Machining, který je přizpůsoben především potřebám výrobců desek do forem či lisovacích nástrojů. Verze Cimatron 13 bude pro český a slovenský trh uvolněna 1. 9. 2016.

Na setkání uživatelů v Zaječí jsme letos měli tu čest přivítat i velmi milého hosta za zahraničí. Naše pozvání přijala paní Daphna Sadovnik (Izerael), která od roku 2015 zastává post obchodního manažera softwaru Cimatron pro Evropu. Se Cimatronem je ale její jméno spojeno již 15 let a její působení od počátku souviselo s organizací prodeje tohoto CAD/CAM řešení vyvíjeného v Izraeli, kde sídlí i hlavní distribuční a obchodní kancelář. Daphna Sadovnik byla u prodeje prvních licencí Cimatronu do České republiky v letech 2002–2003 a byla i u toho, když v roce 2008 převzala firma technology-support zastoupení Cimatronu na českém a slovenském trhu. Díky dlouhodobé spolupráci se tak vytvořily osobní vazby, které zaměstnancům technology-support umožňují a usnadňují přímou komunikaci s izraelským centrem.

 

Technologický CAD/CAM GibbsCAM, Tomáš Sykora, Jiří Härtl (viz odkaz http://www.gibbscam.com/cs/gibbscam-2016-enhancements)

Na praktických ukázkách byla představena aktuální verze technologického CAD/CAM software pro produkční obrábění GibbsCAM 2016.

 

t-cimco a jeho řešení pro uživatele CNC obráběcích strojů, František Machara, Petr Kolisko (viz odkaz https://youtu.be/87Oi66oLtsU)

V rámci tohoto příspěvku bylo účastníkům přiblíženo řešení t-cimco, které se skládá z nakupovaného software CIMCO a analýzou potřeb, návrhem řešení a následnou implementací u zákazníka pracovníky technology-support. t-cimco je DNC síť, správa NC programů, analýza CNC dat, správa dokumentace. t-cimco je i monitoring výroby, ale i správa výrobní dokumentace. Součástí prezentace byly i živé ukázky práce s informacemi ve výrobě konkrétních výrobních provozů.

 

Vysokotlaké chlazení a filtrace, ChipBLASTER, Milan Hnídek (viz odkaz https://youtu.be/veY3sOdGV3A)

Spojení vysokotlakého a velkoobjemového chlazení pro obráběcí stroje od amerického výrobce ChipBLASTER s firmou technology-support trvá už od roku 2005 a během tohoto období bylo instalováno více než 700 systémů vysokotlakého chlazení na obráběcích strojích všech typů. Od frézovacích a multifunkčních center, přes soustruhy a karusely až po dlouhotočné automaty a jednoúčelové stroje. Instalace jsou na strojích více než třiceti výrobců obráběcích strojů. Řada vysokotlakých agregátů je také instalována ve výzkumných a vývojových centrech výrobců řezných nástrojů, výrobců strojů nebo i na akademické půdě.

 

CAD řešení ZW3D 2016, Jan Rajal, Jiří Tomíček (viz odkaz https://youtu.be/Z19Nyf1-cXk)

Ve spolupráci s firmou CADServis bylo představeno CAD řešení ZW3D 2016 pro import, konstrukci, opravu, převod a překlad modelů. ZW3D je CAD software na hybridní bázi s více než 20 letou historií určený pro konstruktéry ve strojírenství. Díky jeho poměru cena výkon je tento software nejen dostupný, ale i velmi spolehlivý pro všechny potřeby v provozovnách CNC obrábění. Už v jeho základní verzi za cenu 1300 EUR najdeme výkonné jádro pro převod většiny formátů 2D i 3D geometrie, nástroje pro opravu poškozených modelů a možnost exportovat do potřebného formátu. Vyšší verze nám zase přináší pokročilé funkce pro plošné modelování, srovnatelné s ostatními CAD řešeními. Velkou výhodou je také propojení s technologickým CAD/CAM řešením pro produkční obrábění GibbsCAM, přes plugin pro přímý přenos modelu ze ZW3D do GibbsCAMu.

 

Závěrem odkazy na videa bez průvodního textu, na prezentaci 3D myši dnes, Jan Rajal (viz odkaz https://youtu.be/LDoPg1c3WlA), a shrnující Setkání uživatelů 2016 – ozvěny, Fotogalerie (viz odkaz https://youtu.be/07TyJICMi68). Napadne-li vás otázka, nebo téma k diskusi, pište na zajeci2016@t-support.cz.

 

 

 

Společnost technology-support s.r.o. působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatelem určité technologie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají. Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron je součástí našeho portfolia i CAD řešení ZW3D, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasíťování CNC strojů, správu NC programů a výrobní dokumentace a monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů CIMCO. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhy a programátory CNC obráběcích strojů a CAD konstruktéry.

datum zveřejnění: 15. 6. 2016

info na vyžádáníprodukty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz