jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

Odlučovače olejové mlhy

Firma Wemac nabízí možnost odzkoušení filtrace znečistěného vzduchu.

Firma Wemac nabízí potenciálním zájemcům možnost odzkoušení ekologicky vysoce efektivní technologie filtrace znečistěného vzduchu. Zapůjčí zájemcům odlučovací jednotku zcela zdarma a po vyzkoušení se můžete rozhodnout, zda si jednotku objednáte, nebo vrátíte zpět.


Aplikace na dlouhotočném CNC soustružnickém automatu TsugamiV řadě strojírenských firem se můžete setkávat s řešeními firmy Wemac s.r.o., která si klade za cíl zavádět ekologické technologie pro strojírenské provozy a tím přispívá k obecnému trendu stále se zvyšující ochrany životního prostředí a zdraví pracovníků. Jejím nosným produktem jsou odlučovače olejové mlhy Filtermist Xcel, vyráběné anglickou firmou Filtermist International.
Stejně jako ve vyspělých průmyslových zemích světa, tak i u nás se stále více klade důraz na zachování ekologicky čistého prostředí. Rozvinutý průmysl a strojírenská výroba mají už ze své podstaty tendenci zatěžovat životní prostředí. Ve strojírenství jsou používány k mazání a chlazení nástrojů různé prostředky, které se po vlastním použití zachycují a buďto se čistí k opětovnému použití k chlazení a mazání, nebo se využijí jinak, popřípadě se likvidují. Pokud jsou tyto látky v kapalném stavu, lze s nimi zacházet celkem snadno. Při obrábění, kde se k chlazení a mazání používají kapaliny hnané do pracovního prostoru pod velkým tlakem a jsou navíc rozstříkávány otáčejícím se obrobkem u soustruhů nebo nástrojem u frézování, ale vznikají aerosoly, tzn. tyto látky rozptýlené do vzduchu. Odloučit z takto znečištěného vzduchu mastné kapaliny nebo přímo olej už tak lehké a jednoduché není. Obdobné problémy je nutné řešit i v technologii tváření, kde se navíc musí brát do úvahy skutečnost, že se většinou jedná o otevřené procesy.datum zveřejnění: 19. 3. 2004

info na vyžádáníprodukty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz