jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

GibbsCAM 2009 je distribuován

verze GibbsCAM 2009 je rozesílána


PDF-Novinky a vylepšení v GibbsCAM 2009Gibbs and Associates, tvůrce technologického software GibbsCAM pro přípravu NC programů pro CNC obráběcí stroje a společnost Cimatron oznámili, že začali zákazníkům rozesílat GibbsCAM 2009. První ohlasy zákazníků, kteří již software obdrželi, jsou velmi pozitivní.
“Toto je jedna z nejdůležitějších verzí celé produktové řady GibbsCAM s novými funkcemi a spoustou vylepšení,” vysvětluje Bill Gibbs, zakladatel a prezident Gibbs and Associates. “Neustále si uvědomujeme, že snadnost používání je pro programátory a obraběče to nejdůležitější,” dodává. “Tato verze dále zvyšuje programovací výkon pro všechny konfigurace stroj-nástroj a poskytuje další možnosti pro naše zákazníky, aby snadno dosáhli zvýšení produktivity.”

Nejvíce oceňované funkce prvními uživateli GibbsCAM 2009 obecně spadají do kategorií frézování, soustružení, uživatelského rozhraní, produktivity a interoperability: 

Vylepšení a novinky ve frézování
Pokročilé 3D HSM (Vysokorychlostní obrábění - High Speed Machining) – tyto obráběcí rutiny, speciálně vyvinuté pro frézování tvarově náročných součástí a vysokorychlostní obrábění v SolidSurfacer®, zaručují vysoce kvalitní výsledný povrch obráběného dílce bez nutnosti zdlouhavého leštění. Je v nich obsaženo několik nových technologií vhodných pro různé aplikace frézování, při kterých je možné využívat hladké nájezdy a výjezdy do a z řezu, frézovací dráhy definované bočním krokem nebo úhlem na tvaru, dokončovací průchody, ale i kontrola kolize držáku nástroje a volby pro ovlivnění stylu frézování.
Kontura – vyvinuto pro dokončovací a polo-dokončovací obrábění, tato rutina vypočítává rovnoměrné přírůstky v Z a generuje dráhy nástroje v různých hladinách s automatickým zajištěním čistého přechodu z jedné hladiny do druhé s plynulými nájezdy a výjezdy.
Řez s konstantním přeskokem – s využitím uživatelem zadaného kroku tato rutina generuje 3D průchody s konstantním krokem po povrchu součásti, směrem z vnějšku dovnitř. Podle uvážení uživatele tento obráběcí styl dociluje extrémně hladkých povrchů prostřednictvím uživatelem definovaných kroků.
Plošný řez – tato rutina automaticky rozpoznává a obrábí rovinné oblasti. Jako ostatní 3D HSM rutiny používá při přejíždění z jedné oblasti v obrobku na jinou minimální vzdálenost vyjetí, vyhýbá se přitom částem obrobku a minimalizuje tak neobráběcí pohyby.
Řádkování – rovnoběžné průchody nástroje, nástroj je veden v jednom směru. Tento způsob poskytuje konzistentní hladší průchody, což je viditelné hlavně v rozích. S použitím funkce zaoblování dráhy nástroje, dostupné také v ostatních HSM obráběcích rutinách, mají uživatelé možnost optimalizovat plynulost obráběcího pohybu.
Průsečíky – tato rutina automaticky identifikuje průsečíky ploch součásti a generuje dráhu nástroje po těchto průsečících a kopíruje a přizpůsobuje se tak 3D tvaru součásti. Špičkového výsledného povrchu je dosaženo díky dalším korekčním průchodům, generovaným z původních průchodů.
Automatická detekce jádra – navržena pro obrábění jader, tato automatizovaná rutina obrábí součásti z vnějšku dovnitř a to vždy sousledně, pro snížení nebo eliminování poškození nástrojů. Směr dráhy nástroje se mění automaticky z vnitřku ven při detekci vnitřních kapes, což minimalizuje potřebu průchodů v celé šířce nebo nájezd po šroubovici do řezu.
Vylepšené kapsování – jako automatická detekce jádra, pracuje ale ze středu ven - tato rutina byla vyvinuta speciálně pro dutiny. Počítá stejnoměrné přírůstky v Z na modelu a generuje dráhy nástroje pro každou úroveň pro rychlé obrobení velkého prostoru polotovaru.

Další zlepšení ve frézování – nájezdy po rampě nebo šroubovici při konturovacích procesech, rozšíření možností generování na hranu nástroje poskytují lepší výsledky generovaných drah nástroje, zatímco podpora kulových „lollipop“ fréz rozšiřuje flexibilitu možností obrábění.

Vylepšení a novinky v soustružení
Četné nové funkce v soustružení byly vyvinuty pro využití nových soustružnických nástrojů na obrábění těžkoobrobitelných materiálů a na jemné soustružení a umožňují větší efektivitu obrábění díky lepší kontrole nástroje. Obsahují pokročilé nájezdy do řezu a výjezdy z řezu, ovlivnění velikosti najížděcího posuvu, vylepšené dokončovací průchody, hrubování zapichováním na více průchodů, hrubování odlehčením po rampě, ofsetování kontury a soustružení po kontuře na hranu nástroje, nájezd při závitování a nástroje na závitování, i kompenzaci průhybu zapichovacího nástroje.

MTM vylepšení v Synchronizačním nástroji správce synchronizace – větší flexibilita ovládání synchronizace více kanálových řídicích systemů díky novinkám v Synchronizačním nástroji správce synchronizace propojeným se Správcem operací činí multifunkční obrábění snadnější a výkonnější.

Uživatelské rozhraní a zvýšení produktivity
Podpora vícejadrových procesorů a dávkového zpracovávání – to uživateli umožňuje pokračovat v práci při souběžném generování vysokorychlostních nebo komplikovaných drah obrábění či jiných komplexních drah nástrojů na pozadí, bez obsazení výkonu pracovní stanice.

Rychlejší simulace – vylepšení výkonu značně zrychlilo simulaci dráhy nástroje.

Správce více pohledů a rozbalovací okna – to vše umožňuje zobrazování pohybu nástroje v jeden okamžik z různých úhlů, což je vhodné pro detekci podřezání a prevenci kolizí při multifunkčním obrábění a ověřování práce ve více osách.

Vícenásobné (neomezené) Zpět/Znovu – použitelné pro veškerou uživatelem vytvořenou geometrii, tělesa, plochy a obráběcí operace, tato rozšířená funkce zvyšuje produktivitu práce uživatele eliminací opakování při nutnosti návratu do předchozího stavu.

Grafický předvýběr – jednoduché přejetí myší přes model nyní označuje plochy a hrany, a není tak nutné klikat na položky pro jejich vybrání.

Vylepšení v grafické simulaci procesů obrábění – vizualizace a verifikace obrábění jsou rychlejší a snadnější s novými "horkými" klávesami pro jeden krok, barevný režim nástroj/operace, zobrazení geometrie, uzamčení úhlu pohledu, barvy zobrazení nástroje při pohybu rychloposuvem a zobrazení FastCut.

Zobrazení skrytých čar dráhy nástroje – tato nová funkce usnadňuje vizualizaci při verifikaci dráhy nástroje.

Doplnění interoperability
Aktualizovaná certifikace – GibbsCAM je certifikován pro Windows Vista a Solid Edge v20.

Podpora CAD formátů – pokračujeme ve snadné práci s modely, sestavami ale i geometriemi z většiny dostupných CAD formátů, pro snažší práci bylo rozšířeno o Parasolid v19.1, SolidWorks 2008, ACIS v18.0, Autodesk Inventor 2009, CATIA v5 r18, Granite 5.0, Pro/ENGINEER Wildfire v4.01 a UGS/NX5.

Více informací o GibbsCAM a verzi GibbsCAM 2009 na stránkách www.gibbscam.cz, v info na vyžádání.
Více informací o verzi GibbsCAM 2009 lze získat z PDF Novinky a vylepšení v GibbsCAM 2009, česká verze.
Více informací lze získat i ze
semináře na téma novinek v GibbsCAM 2009, v9.0, anglická verze.
Více informací lze získat i z
rozhovoru s Billem Gibbsem v rámci IMTS Chicago 2008, anglická verze.

O Gibbs and Associates a GibbsCAMu
Již více než dvacet let je Gibbs and Associates přední společností poskytující špičkovou CAD/CAM technologii při zachování jejích hlavních rysů - snadného použití a produktivity. Značně jednoduchý, přirozeně výkonný je hlavní filozofie ve společnosti Gibbs. Společnost sází na podporu NC programátora, obsluhy stroje a výrobního inženýra, ne na jejich eliminaci. Cílem Gibbse je zpřístupnit výrobcům nové technologie a nové způsoby práce, které jejich NC obrábění usnadní a zproduktivní jejich podnikání. Pro dosažení tohoto cíle Gibbs vytváří softwarové nástroje, které jsou přirozeně intuitivní, graficky interaktivní, extrémně vizuální, asociativní a je radost je používat. Gibbs nabízí kvalitní řešení se servisem a podporou, jakou úspěšní zákazníci vyžadují.

Stávající produktová řada GibbsCAM podporuje 2- až 5- osé frézování, soustružení, soustružnicko/frézovací stroje, multifunkční souběžné obrábění a EDM drátové řezání. GibbsCAM obsahuje i plně integrované konstrukční funkce zahrnující 2D, 2.5D, 3D drátěný model a modelování ploch a těles. GibbsCAM obdržel certifikaci společnosti Microsoft “Designed for Windows XP/2000” (Navrženo pro Windows XP/2000) a “Works with Windows Vista” (Pracuje s Windows Vista). Výměna dat zabudovaná v GibbsCAM zpřístupňuje nejširší škálu nativních a průmyslových standardních datových CAD formátů. GibbsCAM je certifikován jako "Autodesk Inventor Certified Application Program", je také "Solid Edge Certified Select Product" a je také "SolidWorks Certified CAM Product". GibbsCAM je nabízen a podporován řadou předních světových výrobců obráběcích strojů a řídicích systémů včetně GE Fanuc, Infimatic, Siemens, Doosan Infracore, Haas, Index, MAG Fadal, Mazak, Mitsubishi, Mori Seiki a Tornos. Gibbs and Associates své produkty distribuuje celosvětově prostřednictvím sítě mezinárodních prodejců.

V lednu 2008 se Gibbs and Associates sloučil se společností Cimatron Ltd a nyní funguje jako dceřiná společnost. Pro více informací o Gibbs and Associates a jejich CAM softwarových balících volejte 001-800-654-9399 nebo navštivte společnost na internetu na adrese www.GibbsCAM.com.

O Cimatronu
S více než 25-tiletou zkušeností a více než 40,000 instalacemi po celém světě je Cimatron čelním poskytovatelem integrovaného CAD/CAM řešení pro pro návrh a výrobu forem, lisovacích a postupových nástrojů a také pro výrobce samostatných součástí. Cimatron se zavazuje poskytovat komplexní a cenově přístupná řešení, která zeefektivní výrobní cykly, umožní spolupráci s vnějšími dodavateli a výrazně zkrátí dodací časy výrobků.
Produktová řada Cimatron zahrnuje značky CimatronE a GibbsCAM s řešeními pro konstrukci forem, zápustek, elektrod, 2.5 až 5-ti osé frézování, drátořez EDM, soustružení, frézování-soustružení, rotační frézování, multifunkční obrábění a obrábění na polohovacím otočném stole. Pobočky Cimatron a rozsáhlá distribuční síť pomáhá a podporuje zákazníky v automobilovém, kosmickém a medicínském průmyslu a také v průmyslu spotřebitelských plastů, elektroniky a jiných odvětvích ve více než 40 zemích po celém světe.

Cimatron je veřejně obchodovatelný na burze NASDAQ pod symbolem CIMT. Více informací najdete na internetových stránkách společnosti na www.cimatron.com.

O technology-support
Společnost technology-support s.r.o vznikla v roce 2003 jako odpověď na požadavky trhu přiblížit technickou podporu technologického produkčního CAM softwaru GibbsCAM českým a slovenským uživatelům. Od té doby se rozrostla jak firma samotná, tak i oblast jejího působení. V současné době disponuje v Česku čtyřmi technickými a školicími kancelářemi - v Praze, Aši, Brně a Kopřivnici a dále jedním společným s firmami Rea Slovteam s.r.o. a Profika SK na Slovensku, v Bánské Bystrici. Kromě prodeje, školení a servisu produkčního technologického CAD/CAM softwaru GibbsCAM, firma technology-support zajišťuje školení a technickou podporu uživatelům CNC obráběcích strojů s řídicími systémy Acramatic 2100 CNC, Fanuc, Heidenhain, Mefi, Mitsubishi i Siemens-Sinumerik, nabízí celou škálu služeb pro výrobce a uživatele CNC obráběcích strojů a obchodně zastupuje firmu ChipBLASTER, výrobce jednotek pro vysokotlaké a velkoobjemové chlazení pro obráběcí stroje. Do nabídky služeb patří rovněž rekvalifikační kurzy pro obsluhy CNC obráběcích strojů, které jsou určeny především firmám doplňujícím své stavy pracovníků prostřednictvím úřadů práce.
Od 1.3.2008 došlo k rozšíření portfolia o high-end CAD/CAM CIMATRON, pro návrh, konstrukci a výrobu forem, lisovacích a postupových nástrojů. Tímto rozšířením dokáže v současnosti firma technology-support nabídnout CAD/CAM řešení, které plně uspokojí požadavky na produkční CAD/CAM řešení (GibbsCAM) pro CNC obráběče, ale i požadavky pro oblast high-end konstrukčních a NC aplikací (CAD/CAM CimatronE) pro nástrojárny.

datum zveřejnění: 4. 1. 2009

info na vyžádáníprodukty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz