jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

CIMCO MDC-Max

využití tabletu pro zadávání důvodů prostoje stroje

Na základě rostoucích požadavků prodejců a uživatelů je zde uveden stručný popis využití tabletu Android SuperPad namísto čtečky čárových kódů nebo dotykové obrazovky počítače pro zadávání jednotlivých kódů, které specifikují důvod prostoje. 

Mnoho instalací CIMCO MDC-Max bylo postaveno na čtečce čárových kódů, ale v pozdějších instalacích začal být využíván levný 10 palcový tablet, neboť tyto mohou být nastaveny pro zobrazování aktuálního stavu stroje, zadávání prostojových kódů a informací týkajících se momentální práce. 

Obrázek níže ukazuje tablet připojený k ovládacímu panelu stroje a uživatelské prostředí aplikace CIMCO MDC App bežící na tabletu SuperPad 10,2" se systémem Android 2.3 nebo vyšší. Uživatelské prostředí je rozděleno na 3 sekce:
Stavová oblast – zobrazuje aktuální stav CNC stroje (až 10 položek) např. jeho název, aktuální práci, stav stroje, čas cyklu, počet obrobků aj. Tyto výstupy jsou pouze informativní a mohou být nastaveny při instalaci.
Oblast prostojových kódů – v této oblasti může být až 20 různých tlačítek, kde každé reprezentuje jeden důvod prostoje např. nastavování, inspekce, zlomení nástroje atd. obsluha stroje jednoduše vybere dané tlačítko při změně aktuálního stavu stroje.
Oblast vstupů – tato oblast může mít až 3 vstupní pole, které se použijí pro zadání čísla práce, čísla součásti a jména obsluhy stroje.

Výhody tabletu oproti čtečce čárových kódů:
- při volbě kódu na tabletu se okamžitě změní stav stroje, takže uživatel má zpětnou kontrolu o přijmutí kódu MDC-Max
- aktuální stav informuje obsluhu o množství vyrobených kusů a času cyklů
- aktuální stav obsluhu vyzve k volbě kódu ihned po zastavení stroje
- není potřeba znovu tisknout listy s čárovými kody při přidání nového kódu

Výhody tabletu oproti počítači s dotykovou obrazovkou:
- nízká cena
- možnost napájení přímo ze stroje skrz MDC box
- kompaktní rozměry, které umožňují montáž přímo na ovládací panel stroje

datum zveřejnění: 29. 6. 2012

info na vyžádáníprodukty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz