jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

CimatronE 12 česká lokalizace

byla uvolněna nová verze software CimatronE 12, česká lokalizace

Ke dni 9. 2. 2015 byla uvolněna nová verze software CimatronE 12 lokalizovaná pro české zákazníky. Tato verze přináší řadu nových funkcí a vylepšení. Za zmínku určitě stojí upravené uživatelské prostředí, což zjednodušuje a urychluje práci na každém projektu. Přibyla tu například intuitivní možnost volby směru u všech funkcí, u kterých se určuje směr, a to buď kliknutím myši na jednu z předvolených šipek, které simulují směry os základního souřadnicového kříže, nebo výběrem jedné z nabízených možností volby směru. Zajímavou inovací v oblasti CAD je funkce vytvoření siluety objektu, která jistě dobře poslouží i v CAM při volbě konkrétnějšího polotovaru při obrábění. Ve výkresovém prostředí přibyla funkce tvorby přerušovaného pohledu, kdy přerušením není označen jenom díl (je možné volit až čtyři druhy značek přerušení modelu), ale automaticky jsou označeny i kóty, kterých se přerušení týká. V sestavovém prostředí přibyla nová možnost správy sestavy, která umožňuje volit nejenom sestavu a podsestavu, ale i vytvářet složky a vkládat podsestavu a díl do složky (například všechny druhy šroubů ze všech podsestav je nyní možné vložit do jedné složky a jednoduše je rozsvěcet a zhasínat. V oblasti CAM lze nyní nově nastavit ke každému nástroji více různých parametrů obrábění volitelných podle druhu obráběného materiálu. Takže uživatel pouze zvolí, jaký materiál obrábí, a software automaticky přiřadí parametry obrábění nástroji z předem připravené databáze. Toto je výčet jen některých funkcí a vylepšení, které nabízí nová verze CimatronE 12.

V souvislosti s uvolněním nové verze CimatronE 12 pořádá technology-support dvoudenní semináře, které budou probíhat v našich školicích centrech ve třech termínech: 5.‒6. 3. 2015 v Praze, 12.‒13. 3. 2015 v Brně a 19.‒20. 3. 2015 v Chrudimi. První den semináře, věnovaný obecnému seznámení s novinkami v CimatronE 12, bude pro zákazníky s platným ročním aktualizačním servisem zdarma (platí maximálně pro dva účastníky na jednu licenci CimatronuE). Druhý den bude zaměřen na podrobnější ukázky práce s novými funkcemi a cena je 1500 Kč za osobu.

Zájemci o účast na semináři se mohou přihlásit na emailové adrese: zdouskova@t-support.cz nebo na telefonním čísle +420 731 503 032.

datum zveřejnění: 9. 2. 2015

info na vyžádáníprodukty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz