jazyk / language:   česky  |  english

homepage  |  contacts  |  

Cimatron 15 – uvolnění nové verze

uvolnění nové verze CAD/CAM Cimatron 15 v českém jazyce

Ke dni 1. 6. 2020 bude uvolněna pro české a slovenské uživatele nová verze softwaru Cimatron. Cimatron 15 posouvá možnosti a využití softwaru opět o něco dále a zároveň zdokonaluje a zpříjemňuje jak již existující funkce, tak i uživatelské prostředí a postupy.

 

V souvislosti s uvolněním verze Cimatron 15 budou stejně jako v předchozích letech probíhat prezentace a semináře věnované nové verzi. Letos jsme kromě tradičních seminářů v našich školicích prostorách připravili i online prezentace a webináře.

 

Vzhledem k neuskutečnění tradičního setkání uživatelů jsme se rozhodli přehledově představit novou verzi Cimatronu letos alespoň online. V uvedených termínech se na vás budou těšit alespoň na dálku naši technici Jakub Štětina a Ondřej Vopravil.

5. 6. 2020, 9:30, Cimatron: novinky ve verzi 15 – CAD, online prezentace, délka cca 40 minut
5. 6. 2020, 13:00, Cimatron: novinky ve verzi 15 – CAM, online prezentace, délka cca 40 minut


Koncem června proběhnou „klasické“ semináře v našich školicích centrech.

24. 6. 2020 Praha
25. 6. 2020 Chrudim
29. 6. 2020 Brno

 

Nově jsme zařadili i variantu online webinářů, které budou mít stejnou, jen hutněji podanou, náplň jako semináře. Jejich cílem bude na názorných ukázkách v Cimatronu přiblížit uživatelům rozdíly nové verze oproti předchozí.


26. 6. 9:00 Cimatron 15, webinář k nové verzi – CAD, délka cca 2 hodiny
26. 6. 12:00 Cimatron 15, webinář k nové verzi – CAM, délka cca 2 hodiny

 

Bližší informace k jednotlivým akcím a registraci na ně budou postupně zveřejňovány. Případné dotazy směřujte na Zuzanu Douškovou, zdouskova@t-support.cz, tel. +420 731 503 032.

 

Na závěr zmiňme alespoň některé novinky Cimatronu 15:

 •         odhraňování s automatickou detekcí hran 3x až 5x kontinuálně
 •         geodetická procedura umožňující podřezy v 3x obrábění, ale i 5x kontinuálním frézování
 •         vylepšení a rozšíření 2.5D procedur
 •         nové možnosti nastavení rádiusových nástrojů
 •         3D odsazení u kulových fréz
 •         soustružení
 •         možnost vytvoření konformních chladicích kanálů
 •         úprava tvaru formy pro kompenzaci deformace modelu
 •         automatická detekce ideální dělicí roviny
 •         automatická volba směru vyjmutí elektrody
 •         nová funkce pro konstrukci žebra

 

2020_Cimatron_v15

Automaticky generované dráhy řízeného čištění rohů.

 

 

 

datum zveřejnění: 22. 5. 2020

info na vyžádáníhomepage  |  contacts  |  

sitemap
www.technology-support.cz