jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

ChipBLASTER JV40 nasazen na TCH 500

instalace nové generace vysokotlakého chlazení ChipBLASTER na soustružnickém centru


V květnu byla poprvé v České republice nainstalována vysokotlaká a velkoobjemová chladicí jednotka nové generace ChipBLASTER JV40. Oproti starším verzím má nová řada větší rozsah variabilního průtoku chladicí kapaliny, díky čemuž je použitelná pro větší škálu obráběcích nástrojů. Inteligentní jednotky s variabilním průtokem vždy dávají jen takové množství kapaliny, aby bylo dosaženo nastaveného tlaku pro daný nástroj. Jednotky bez variabilního průtoku pumpují maximální množtví a nepotřebná kapalina jde přes škrtící ventil zpět do přepadu, tím se ohřívá a degraduje chladicí kapalina. Zároveň dochází k většímu zanášení filtrů a větší spotřebě elektrické energie.
Další novinkou je zvětšení nádrže až na 480 litrů a přesunutí hlavní filtrace před nádrž jednotky ChipBLASTER. Tím má vysokotlaká jednotka nyní „čistou nádrž“ a odpadá nutnost čistit její zanesení. Větší množství chladicí kapaliny zároveň lépe předchází jejímu nežádoucímu ohřevu. Přesunutí pump a motoru nad nádrž umožňuje snadnější a pohodlnější údržbu. Nové jednotky stále mají možnost až čtyř přednastavených tlaků ovládaných M-funkcemi v rozmezí 25 až 100 barů. To umožňuje zvolení optimálního tlaku pro danou operaci.
TCH 500 PRIME a DOUBLE jsou soustružnická centra určená pro obrábění součástí hřídelového i přírubového charakteru z kusu nebo tyčového materiálu. NC vřeteno a pohon rotačních nástrojů revolverové hlavy umožňují provádět mimoosové vrtací a frézovací operace, obrábění v rovině kolmé na osu vřetena i frézování prostorových tvarů interpolací rotační osy C s lineárními osami X a Z. Originální řešení žebrování odlitku lože i dalších částí skeletu zajišťují vysokou tuhost a dynamickou stabilitu stroje.
Na žádost TAJMAC-ZPS byla dodána jednotka JV40 ve verzi se dvěma výstupy chladicí kapaliny, jeden pro chlazení nástrojů revolverové hlavy a druhý pro lunetu. K nové generaci inteligentních chladicích jednotek je možné objednat celou řadu dalších opcí, jako je například bezúdržbová odstředivá filtrace, odstřaňovač zbytkového oleje, magnetický separátor třísek, ruční oplach pracovního prostoru a mnoho dalších.

datum zveřejnění: 1. 6. 2010

info na vyžádáníprodukty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz