jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
produkty a služby | další produkty pro efektivní obrábění | sondy

sondy pro fr. centra

sondy pro frézovací centra

S rozvojem informačních technologií a růstem možností řídicích systémů obráběcích strojů se dostávají stále do popředí i funkce umožňující efektivní zvýšení produktivity práce a snížení nároků na obsluhu stroje. Jednou z cest jak snižovat výrobní náklady je i použití měřicích sond Renishaw.

Hlavním účelem vybavení obráběcího stroje měřicími sondami není konečná kontrola obrobeného dílu a tisk protokolu o měření, i když i tato aplikace je možná. Těžiště využití měřicích sond se nachází před a v průběhu obrábění.

Systémy snímacích sond pro CNC obráběcí stroje jsou určeny ke snadnému ustavování obrobku na stůl stroje, aktivní rozměrové kontrole obrobku během obráběcího procesu, umožňují automatizovat většinu obráběcích operací a snižovat nároky na obsluhu obráběcího stroje. Měřicí sondy jsou vhodným nástrojem i k přímé nebo nepřímé kontrole stavu nástrojů.

Měřicí systémy Renishaw omezí drahé strojní prostoje a zmetkovost spojenou s ručním nastavováním.

Kontrola skutečně vyrobených rozměrů obrobku v průběhu technologické operace je prvním krokem k bezobslužnému provozu při udržení vysoké jakosti výroby.

Ustavení obrobku

cykly pro ustaveni a kontrolu obrobkuDíky měřicím sondám není nutno vyrovnávat obrobek do polohy souhlasné s osami stroje. Tato operace je často zdlouhavá, někdy fyzicky namáhavá, ale vždy vyžaduje zkušenost obsluhy. S pomocí měřicích sond lze tuto operaci zvládnout podstatně rychleji a bez potřeby změny polohy obrobku. Proč otáčet obrobek na stroji, když lze mnohem snadněji přikázat řídicímu systému stroje, aby ”natočil” souřadný systém stroje podle polohy obrobku.

Zjištění přídavku na obrábění

Je aktuální zejména při obrábění odlitků. Zjištění aktuální velikosti odlitku a posunutí nulového bodu souřadného systému před obráběním do optimálního místa znamená v řadě případů návrat investice do měřicího systému již po obrobení několika kusů. V ČR existují aplikace, v nichž jsou sondy zařazeny do automatického cyklu jako první nástroj a efektivní obrábění bez nich by bylo zcela nemyslitelné.

Detekce poškození nástroje

Typickým případem automatizované kontroly obráběcího procesu s využitím měřicích sond může být třeba obrobek s několika závitovými otvory. Po ukončení vrtací operace je v programu vyvolána měřicí sonda, která zkontroluje rozměr posledního vrtaného otvoru. Není-li změřený otvor v požadovaných tolerancích, chápe řídicí systém stroje, že během vrtání došlo k poškození nástroje, zalomení vrtáku, apod. Systém automaticky zastaví stroj a nedojde k dalším škodám na obrobku a nástrojích používaných v následujících operacích.

Stejně efektivně lze měřicí sondy využívat při zjišťování velikosti přídavků na obrábění, k automatické kontrole geometrické přesnosti obrobku již během obrábění nebo třeba ke kontrole opotřebení nástrojů a automatické změně korekcí nástrojů již v průběhu procesu obrábění.

Možnosti využití jsou díky stavebnicové konstrukci měřicích sond a sofistikovanému systému přenosu měřicího signálu omezeny pouze technickou invencí technologa-programátora obráběcích stroje.

více info na vyžádání

podrubriky sondy:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz