jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line | seriál Řezné nástroje, Technický tydeník, 2012

řezné nástroje (15)CemeCon
Německá firma CemeCon AG, působící globálně, se sídlem ve Würselenu, se zabývá vývojem nových high-tech povlaků a zakázkovým povlakováním především řezných nástrojů. Jednou z rodin povlaků, v nichž firma představuje světovou špičku, jsou CVD diamantové povlaky. Na základě intenzivního výzkumu může nyní nabízet mikro- či nanokrystalické diamantové povlaky (obr. 1a, b), které nelze zaměňovat s běžnými DLC nebo ta-C povlaky, jejichž vlastnosti se blíží vlastnostem přírodního diamantu. Zhotovují se postupem označovaným jako „Hot Filament CVD“, který využívá wolframové či tantalové elektricky vyhřívané dráty (filamenty). V procesní komoře mohou být umístěny svisle i vodorovně.

 

Na těchto drátech, ohřívaných na teplotu 2000 °C, se ohřívá a chemicky aktivuje procesní plyn – např. směs metanu a molekulárního vodíku. Metan dodává uhlík pro tvorbu diamantu, zatímco štěpení molekul vodíku vytváří atomární vodík, který z vrstvy, vyloučené na substrát o teplotě až 800 °C, odleptává grafitický a amorfní uhlík. Výsledkem je povlak, sestávající z

čistých krystalů diamantu; volbou procesních podmínek se získává mikro- či nanokrystalická vrstva a jejich kombinací povlak s požadovanými vlastnostmi. Základní vlastnost, extrémní otěruvzdornost, je samozřejmostí; dalšími jsou vysoká přilnavost k substrátu, schopnost udržet ostrou řeznou hranu povlakovaného nástroje a extrémní hladkost povlaku. Tento postup je vhodný k vytváření 3D povlaků a nalézá proto uplatnění při povlakování řezných nástrojů s rozličnou geometrií, vhodných pro opracování grafitu, slitin hliníku s vysokým obsahem Si a uhlíkových kompozitů.

Pramet Tools
Společnost Pramet Tools reaguje na rozvoj železnice nejen v Evropě, ale i v zemích BRIC a rozšiřuje proto nabídku nástrojů pro renovaci železničních kol soustružením jízdního profilu (obr. 2). Nástroje využívají výměnné kazety s ochrannou podložkou ze slinutého karbidu, které jsou osazené jednou nebo dvěma břitovými destičkami; k dispozici jsou držáky pro německé stroje Hegenscheidt či polské Rafamet. Aby bylo možno renovovat kola s měkkým i tvrdým povrchem, jejichž charakter opotřebení je značně odlišný, jsou v nabídce oboustranné čtvercové destičky SNMX 19 a velmi tuhé a stabilní tangenciální destičky LNMX 19 a LNMX 30 s novými utvářeči RF, RM a RR. Dle charakteru operace pak lze volit nový houževnatý řezný materiál z řady 9310, 9315 a 9325, opatřený MT-CVD povlakem s krycí Al2 O3 vrstvou.Rozsah možných řezných parametrů dosahovaných těmito nástroji je široký – hloubka řezu od 2 do 12 mm, posuv na otáčku od 0,4 do 1,8 mm a řezné rychlosti okolo 80 m/min. Aby se zákazník mohl snáze orientovat a zvolit správnou variantu opracování, poskytuje Pramet Tools také poradenské služby a doporučuje volbu optimální technologie pro stroje s jedním či dvěma nástrojovými držáky, pro renovaci silně či málo opotřebených kol apod. Další novinkou, nabízenou tomuto segmentu trhu, je frézovací nástroj pro frézování kolejnic, který lze snadno přizpůsobit rozdílnému profilu kolejnice výměnou pouhého jednoho dílu. Frézovací nástroj je vhodný pro hrubovací i dokončovací operace. Že sázka na rozvoj železnic je správná, dokazuje i fakt, že dodávky do tohoto odvětví, v němž jsou klíčovými zákazníky Německo a Rusko, vykázaly v roce 2011 nárůst o 36 % proti roku minulému. Tento úspěch však nepřišel automaticky – jeho základem je tvrdá práce ve vývoji a výzkumu, do něhož Pramet Tools investoval jen v minulém roce zhruba 25 milionů Kč.

Sandvik Coromant
automatů značek Citizien, Tsugami, Star, Tornos, Nexturn a dalších obdobných strojů upínací systém QS pro nástroje řady CoroTurn 107, CoroCut 1-2 a 3, CoroCut XS a CoroThread 266 (obr. 3). Tento systém umožňuje velmi rychlou výměnu nástrojů, koncipovaných pro použití vysokotlaké chladicí kapaliny, čímž podstatně snižuje prostoje strojů při přeseřizování. Pro upnutí a vyjmutí stačí povolit pouze jediný šroub, poloha břitu VBD je nastavena okamžitě pouhým zasunutím krátkého držáku na přednastavený doraz; výhodou je i odpružený klínek, zabraňující spadnutí držáku do stroje během výměny břitové destičky.
Nasazení systému QS nevyžaduje žádnou úpravu nožové hlavy soustruhu. Bezproblémové nasazení vysokotlaké kapaliny eliminuje problémy s tvorbou třísek a přispívá k takové jistotě obráběcího procesu, že stroje lze provozovat v bezobslužném režimu. Pokud se kumulují přínosy z optimalizovaných řezných parametrů, vyšší bezpečnosti provozu a z minimalizace času nutného k přeseřízení (dle zkušeností uživatelů se snižuje až o 66 %), jsou celkové přínosy takové, což není divu, že počet uživatelů nástrojů systému Coromant QS prudce stoupá.Ing. Petr Borovan, převzato z Technického týdeníku

podrubriky seriál Řezné nástroje, Technický tydeník, 2012:
produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

sitemap
www.technology-support.cz