jazyk / language:   česky  |  english

produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  
podpora on-line

a2100 cnc, otázky a odpovědi

Myslíme si, že různé dotazy uživatelů, nápady a finty technologů, seřizovačů a obsluh od obráběcích center jsou inspirující i pro ostatní. Rádi zodpovíme i Vaše dotazy.


  Pendant – Závěsný ovládací panel

  A2100 –aplikace na obráběcích centrech v České republice

  Gibbs SFP

  Inverze osy (INV) a rotace souřadnic (ROT)

  Nástroje

  Vrtací a frézovací cykly

  Měřicí cykly


  Kdy a k čemu lze využít modré tlačítko na pendantu Rapid Override?


  Aktivace tohoto tlačítka umožňuje upravovat i rychloposuv. Stiskem tohoto tlačítka rozsvítíme LED diodu a umožníme úpravu rychloposuvu. Dalším stiskem dosáhneme zrušení této volby. Podmínkou však je zatržení volby ENABLE OVERRIDE POT DURING RAPID na obrazovce More – Systém –Machine Application – Feedrate.


  Vytvořili jsme program pomocí režimu Edit, uložili ho a následně spustili pomocí Cycle Start. Obrábění proběhlo bez problémů, ale po M2 nebo M30 se program vymazal z obrazovky, a když jsme ho chtěli spustit ještě jednou, museli jsme ho znovu nahrát. Proč nezůstal připraven pro další spuštění?


  Tato situace (vymazání programu po jeho vykonání) nastává pouze v režimu Nastavení, tj. při aktivaci Multi Setup (na pendantu SETUP a F1 - aktivace Vícenásobné nastavení). Aby byl Part program po vykonání M2, M30 (Konec programu) připraven pro další použití, je potřeba deaktivovat Multi Setup.


  Jak správně využívat tlačítko Auto Restart a Z Repeat ?


  Auto restart je ovládacím režimem, jež je možno zvolit pouze v průběhu provádění cyklu. Používá se pro naznačení obsluze, že následující nastavení je připraveno na obrábění. Obsluha může funkci Auto Restartu kdykoli vypnout. Po dokončení prováděných operací Auto Restart automaticky vypne. Příkladem je soustruh s podavačem tyčí. Obsluha odladí program, pomocí Cycle Start odstartuje obrábění, aktivuje Auto Restart a soustruh obrábí, dokud nedojde materiál. Z REPEAT provádí aktivace pohybu osy Z v bloku NC programu pro pevné frézovací a vrtací cykly. Při každém stisku tohoto tlačítka dojde k zopakování pohybu osy Z. Je využíváno v kombinaci s tlačítky SINGLE BLOCK a FEEDHOLD. Příklad uvedu při popisu ovládání frézovacích cyklů.


  Na jakých obráběcích centrech v Česku lze Acramatic 2100 objevit?


  Na trhu obráběcích strojů v Česku je řídicí systém A2100 na strojích tuzemských výrobců obráběcích center a na strojích Cincinnati Milacron (USA). Jedná se o frézovací centra (Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, OSO s.r.o. Olomouc, TAJMAC-ZPS a.s. Zlín, Cincinnati Milacron) a o soustruhy (ZPS ZV a.s. Vsetín, Cincinnati Milacron). Mezi zákazníky byla a je poptávka i po modernizaci starších strojů.


  Je pravda, že Vickers poskytuje možnost bezplatně si vyzkoušet opci Systém dílenského programování Gibbs SFP?


  Systém dílenského programování SFP Gibbs, i další opce nevyžadující speciální hardware, si lze po dohodě s dodavatelem zadarmo vyzkoušet. Standardní doba otevření opce je třicet dní a po uplynutí této doby vlastnost vymizí, nebo jí lze permanentně autorizovat pouhým zadáním číselného kódu.


  Co lze očekávat od funkce skrývající se pod tlačítkem SFP?


  Gibbs and Associates vytvořili opci SFP –systém dílenského programování, která vychází z jejich koncepce přelomového Off-line CAM systému Virtual Gibbs. Systém SFP, přístupný na jeden dotyk, umožňuje kompletní vygenerování bezchybné dráhy nástrojů přímo na obráběcím stroji v době, kdy procesor reálného času řídí obrábění. Grafické 3D ověření vygenerovaného part programu zamezí vzniku nepřesností před vlastním obráběním. SFP může využívat obráběcích nástrojů definovaných v databance A2100, a tak eliminovat dvojí definici. Nelze nezmínit možnost vzájemné výměny part programů mezi SFP (na obráběcím stroji) a Off-line CAM verzí (na PC technologa), a tím zajistit uchování změn vzniklých při seřizování (upnutí, přípravky, optimalizace řezných podmínek, …) přímo ve zdrojových souborech.


  Můžete vysvětlit chování systému při použití Rotace (ROT)? Co ruší Rotaci?


  Příklad:
  (PGM, NAME="rotace", TYPE="A2100_274", EXEMODE="STANDARD", PATH="PATHALL", ACCESS="OPEN", CREATED="WED MAY 20 1998 11:53:20", MODIFIED="WED MAY 20 1998 12:37:32", LEVEL="1")
  :g52 x100 y100 z100 ;nikam nejede
  x0 y0 z0; rychloposuvem najedu "nulu"
  g1x25 f1500
  x50
  y50
  x0
  (rot,x0 y0 a45)
  z15; osa z vyjíždí nahoru a celý souřadný systém ve zvolené rovině (G17=XY) se otáčí
  g0 x0 y0
  z0
  g1x25 f1500
  x50
  y50
  x0
  (rot,x0 y0 a70)
  :z15 ; dvojtečka ruší rotaci, vůbec k ní nedojde, v System Configuration - NC Programing – General - At Colon Block, lze určit zda-li po dvojtečce zrušit rotaci souřadnic (Reset Programed Rotation) nebo ne
  g0 x0 y0
  z0
  g1x25 f1500
  x50
  y50
  x0
  (rot,x0 y0 a90)
  z15 ; osa z vyjíždí nahoru a celý souřadný systém ve zvolené rovině (G17=XY) se otáčí
  g0 x0 y0
  z0
  g1x25 f1500
  x50
  y50
  x0
  (rot,x0 y0 a180)
  z15 ; osa z vyjíždí nahoru a celý souřadný systém ve zvolené rovině (G17=XY) se otáčí
  g0 x0 y0
  z0
  g1x25 f1500
  x50
  y50
  x0
  m30 ; ruší posunutí G52, ruší rotaci
  : (dvojtečka)
  -ruší rotaci (je-li zvoleno)
  -neruší inverzi
  Data Reset
  -ruší rotaci
  -ruší inverzi
  -ruší posunutí G52
  M30, M2
  -ruší rotaci
  -ruší inverzi
  -ruší posunutí G52


  Co je potřeba udělat, když změníme parametry nástroje (průměr, délka), aby to systém „vzal na vědomí“?


  Po změně parametrů nástroje v tabulce nástrojů je potřeba „znovu načíst“ pomocí fce M6 T(příslušný nástroj).


  Co znamená programování ve strojních souřadnicích G98 a G98.1 a jaký je mezi nimi rozdíl?


  Tyto funkce platí v jednom bloku (tj. jsou nemodální) a informují řízení o tom, že rozměry os v bloku se vztahují k nule stroje a ne k nule souřadného systému obrobku. Použití G98 a G98.1 umožňuje pohyb nezávisle na platném posunutí souřadnic, čehož se využívá při požadavku umístnit nástroj do známé polohy na stroji, například při polohování sondy. G98 –hodnoty souřadnic v bloku jsou programovány pro špičku nástroje G98.1 –hodnoty souřadnic v bloku jsou programovány pro čelo vřetena (je tak zanedbána i délka nástroje)


  V tabulce nástrojů jsem pro nástroj T1 (fréza) vyplnil hodnotu Diameter 30mm, Diameter Offset 0mm. Při spuštění programu, po vykonání G41 se nástroj na požadovanou polohu přesunul středem a ne bodem na obvodu. Jak je to tedy s korekcemi nástrojů?


  Systém se chová tak, že po zapnutí korekce průměru nástroje G41, nebo G42 se “podívá” do tabulky nástrojů na hodnotu Diameter Offset a s touto hodnotou vykoná danou kompenzaci, tj. nezajímá se o hodnotu Nom Diameter, která je orientační. Toto neplatí pro frézovací cykly, kde se obě hodnoty sčítají.
  Doporučuji si vyzkoušet na jednoduchých příkladech:
  Př.:
  :N10 T1 M6
  N20 G0 G40 G90 X0 Y0
  N30 G1 G41 X50 F1000
  N40 Y100
  N50 X-50
  N60 Y0
  N70 G40 X0

  Př.:

  Nom Diameter

  Diameter Offset

  Akce při G4, nebo G42

  30 mm

  0

  Systém neprovádí žádnou kompenzaci nástroje

  0 mm

  30 mm

  Systém posune programovanou dráhu doleva (doprava) o 15 mm

  30 mm

  30 mm

  Systém posune programovanou dráhu doleva (doprava) o 15 mm a průměr nástroje bere 30 mm

  Př. Kapsování:
  :T1 M6
  M3 S6000 F750
  G23 G90 X100 Y100 U60 V40 R0 Z-10 Q3 K10 E500 ,D10 P60
  G0 X100 Y100

  Př. Kapsování:
  Dráha středu nástroje je vypočítávána jako součet a korekce se bere opět z tabulky Diameter Offset.

  Nom Diameter

  Diameter Offset

  Akce při G4, nebo G42

  30 mm

  0

  Systém neprovádí žádnou kompenzaci nástroje

  0 mm

  30 mm

  Systém posune programovanou dráhu doleva (doprava) o 15 mm

  30 mm

  30 mm

  Průměr nástroje bude tedy 60mm.
  Systém posune programovanou dráhu doleva (doprava) o 15 mm, ale celkový průměr nástroje pro výpočet dráhy nástroje frézovacího cyklu (kapsování) je 60 mm.


  Jaká je funkce parametru J ve vrtacím cyklu G83 –Vrtání hlubokého otvoru (s odskokem)?


  Parametr J určuje způsob zpětného pohybu (odskoku):
        1 = Var Depth, Chip Break
        2 = Var Depth, Short Rectract                 Proměnná hloubka vrtání
        3 = Var Depth, Retract to Clearance
   
        11 = Fixed Depth, Chip Break
        12 = Fixed Depth, Short Rectract                 Stálá hloubka vrtání
        13 = Fixed Depth, Retract to Clearance
   
  Hloubka vrtání závisí na parametru K –přírůstek vrtání (není-li programován, bere se průměr vrtáku)
   
   
  Proměnná hloubka vrtání
  1. tříska =3x parametr K + špička nástroje
  2. tříska =2x parametr K + špička nástroje
  3. tříska =1x parametr K + špička nástroje
  další třísky =1x parametr K + špička nástroje
   
  Stálá hloubka vrtání
  1.tříska = parametr K + špička nástroje
  další tříska = parametr K + špička nástroje
   
  Popis vrtacího cyklu G83
  Cyklus vyvrtá hloubku 1. třísky, odjede dle zvoleného parametru (J) za účelem zlomení třísky, rychloposuvem se vrátí se do díry nad materiál (vzdálenost nad naposledy vrtanou dírou, Relief Amount) a vrtání pokračuje na hloubku 2. třísky, odjede za účelemzlomení … .
  Cyklus takto pokračuje až do programované hloubky Z.


  Při kapsovacích cyklech nám připadá že řízení zbytečně zpomaluje při objíždění rohů. Je možné toto zpomalování zrušit?


  Při frézovacích cyklech –kapsování, je přepočítávána rychlost posuvu pro objíždění rohů. Systém vychází z parametru frézovacího cyklu P (Šířka řezu, procentuální podíl průměru nástroje 10-80%), a dalších podmínek frézování. Není-li parametr P programován, bere se hodnota z tabulky parametrů cyklů Milling Cycle Parametr –Pocket Cycle Cut Width.
  Programátor však může pomocí parametru ,D tento, systémem vypočítaný posuv pro objíždění rohů, upravit.
  ,D je nemodální parametr z intervalu <0-100%>.
  ,D0 – v rozích žádné zpomalení
  ,D100 – systém v rozích zpomalí na vypočítaný posuv dle parametru P
  ,D slovo není programováno – systém využívá plného vypočítaného zpomalení.
  Při použití parametru ,D je nutné respektovat podmínky frézování, z důvodu zajištění optimálního úběru materiálu!


  Při programování hloubky frézovacího cyklu máme problémy se zadáváním hloubky Z. Programuje se přírůstkově, nebo v absolutních souřadnicích?


  Stejně jako u vrtacích cyklů G80 slovo R definuje modální referenční rovinu (Reference Plane). Referenční rovina je rozměr povrchu před vykonáním frézovacího cyklu. Hloubku obrábění určuje souřadnice osy, na které je umístěno vřeteno.
  Je možno jí určit dvěma způsoby:
  Jako inkrementální souřadnici od referenční roviny nebo jako absolutní souřadnici obrobeného povrchu, rámu nebo kapsy.
  Výběr je řízen parametrem cyklu Hloubka frézovacího cyklu (Milling Cycle Depth).
  Zvolíme-li 0, volíme absolutní programování hloubky frézovacího cyklu.
  Volbou 1, volíme inkrementální programování hloubky frézovacího cyklu.
  Tento parametr je možno konfigurovat v tabulce parametrů frézovacích cyklů.
  Zvolením inkrementálního způsobu programování hloubky frézovacího cyklu (1) programujeme hloubku jako inkrementální vzdálenost (bez znaménka) od roviny R. v ose vřetena. Obvykle je to Z. Systém automaticky přičte Měrnou výšku nástroje (Gage Hight) k programované hloubce. Zvolením absolutního způsobu programování spodní roviny (0) je souřadnice (obvykle Z) absolutní souřadnicí nejnižšího obráběného povrchu.
  Naprogramované hodnoty R i platí po celou dobu frézovacího (vrtacího) cyklu.


  Popis parametrů Q a L frézovacích cyklů


  Př.: Frézovací cyklus G23 (G23.1) -frézování pravoúhlé kapsy
  Slovo Q definuje činnost frézovacího cyklu (viz. Tabulka). Cyklus pro frézování kapsy nejprve vyfrézuje drážku podél delší strany kapsy. Následuje frézování pravoúhlé kapsy v rovině dané hloubkou třísky K buď sousledně (Q =0 - 5) nebo nesousledně (Q = 10 - 15).
  Dokončovací frézování, je-li vyžadováno, lze vykonat na plnou hloubku (Q = 0, 4, 10, 14) nebo více třískami (Q = 1, 5, 11, 15).
   
   
  Sousledné
  Nesousledné
  Operace
  Q0
  Q10
  Hrubování s dokončováním na jednu třísku
   
  Q1
  Q11
  Hrubování a dokončování na více třísek
   
  Q2
  Q12
  Hrubování s přídavkem na dokončení
   
  Q3
  Q13
  Hrubování na konečný rozměr
   
  Q4
  Q14
  Jen dokončování na jednu třísku
   
  Q5
  Q15
  Jen dokončování na více třísek
      
  Slovo L určuje metodu vniknutí (vnoření) nástroje do materiálu při hrubování kapsy.
  Je-li L = 0 nebo není-li programováno je vnoření definováno rampou, jejíž délka je dána rozdílem mezi delším a kratším rozměrem kapsy. Hloubka rampy je dána hloubkou třísky, slovem K. Všimněte si, že pro čtvercovou kapsu je délka rampy nulová a fréza vniká do materiálu kolmo.
   
  Je-li L kladné nenulové, pak slovo L určuje úhel rampy, měřený od roviny XY. Pro čtvercovou kapsu je to pak pohyb po čtverci se stranou rovnou 1,6 násobku průměru nástroje. Počet průchodů na vyfrézování drážky je dán úhlem rampy a velikostí třísky K. Úhel rampy L je systémem redukován tak, aby vnoření bylo ukončeno na konci drážky. Po dosažení žádané hloubky Z je následně obrobeno dno drážky v této konstantní rovině. Pro čtvercové nebo téměř čtvercové kapsy (kapsy, pro které je IU-VI < 0,6 násobek průměru nástroje) je vnoření uskutečněno podél stran čtyřúhelníku jehož jedna strana je 1,6 násobek průměru nástroje a  druhá je delší o IU - VI.
  V některých případech může být výhodné vyvrtat předem vstupní otvor (L= -1) do hloubky Z a pro další operace využít frézu, která není schopna obrábět čelem. Vstupní (vnořovací) otvor je umístěn do bodu startu frézovacího cyklu (#1), tj. ve středu kratšího rozměru kapsy a ve vzdálenosti IU – VI / 2 od středu delšího rozměru směrem k referenčnímu rohu.
  (kapitola 8, programovací manuál)
   
  Popis operace frézovacího (vrtacího) cyklu v režimu Single Block a Single Loop.
  Je-li zvolen režim blok po bloku (Single Block), pak řídicí systém vykoná jeden blok NC programu, zastaví a čeká na další povel.
  Frézovací cykly jsou vytvořeny tak, že v tomto režimu je celý cyklus (vykonání všech operací specifikovaných parametry cyklu) dokončen a nástroj se vrátí do výchozího bodu.
  V určitých případech však může být žádoucí vykonat NC program bez operací frézovacího cyklu. V tomto případě použijeme režimu Single Loop. V režimu Single Loop se u frézovacích cyklů uskuteční pohyb nástroje do bodu startu cyklu (na úrovni bezpečné roviny). V tomto bodě můžeme na Pendantu zvolit Start Cyklu (Cycle Start) nebo Opakování Z (Z Repeat). Pomocí Start Cyklu přeskočíme operace frézovacího cyklu a přejdeme ihned na další blok. V případě zvolení Z Repeat  je obrábění frézovacího (vrtacího) cyklu vykonáno a osa s vřetenem se vrátí na bezpečnou rovinu.
  A    Je-li v programu vykonáváno více frézovacích cyklů v režimu Single Loop, při vypnutém režimu Blok po bloku (Single Block), každé stisknutí tlačítka Start Cyklu způsobí najetí stroje do výchozího bodu příští operace.
  Stisknutím Start Cyklu lze operaci přeskočit, nebo stisknutím Z Repeat vykonat.
  B    V režimu Single Block, při vypnutém režimu Single Loop každé stisknutí tlačítka Start Cyklu způsobí kompletní vykonaní jednoho bloku včetně frézovacího (vrtacího) cyklu a stroj zastaví na konci bloku. Je-li režim Single Loop vypnut, Z Repeat není aktivní.
  C    Jestliže oba režimy Single Block a Single Loop jsou aktivní, pak první stisknutí Start Cyklu způsobí najetí do bodu kde operace začíná a zastaví. Po stisknutí Z Repeat se vykonávají jednotlivé kroky cyklu. Dalším stisknutím Start Cyklu je vykonán konec bloku (včetně nepovinného slova W). Pro vykonání každého bloku v tomto režimu je tedy potřeba dvou stisknutí tlačítka Start Cyklu.
  Pozn.:
  Jsou-li aktivní cykly se šablonami G38 a G39 (kruhová síť, pravoúhlá síť), pak režim Single Loop pracuje stejně jak bylo popsáno výše. V režimu Sigle Block zastaví po dokončení celé šablony.
  Stop posuvu (Feed Hold) pracuje v průběhu bloku frézovacího (vrtacího) cyklu normálně, tzn. že způsobí zastavení osy. Stiskem tlačítka Start Cyklu se obnoví průběh činnosti cyklu.


  K jakým účelům je určena vřetenová sonda? Co všechno od ní můžeme očekávat?


  Hlavním posláním vřetenové sondy je spolehlivě a rychle vyhledat technologické počátky a základny, a tak určit a do tabulky posunutí zaznamenat "nulové body" obrábění. Této vlastnosti je využíváno jak při vícenásobném nastavení, tj. několik svěráků (přípravků) na obráběcí ploše stroje, tak při kusové výrobě.
  Sonda je určena na proměření polotovaru (odlitku, výkovku), při automatické volbě vhodné technologie dle velikosti přídavku na obrábění (počet hrubovacích operací) a dále pro kontrolu otupení nástrojů.
  Měření sondou na obráběcím stroji se využívá i pro dokladování přesnosti výroby mezi dodavatelem a odběratelem.


  Náš odběratel si přeje dokládat výsledky měření prováděného na obráběcím centru. Jaké má řídicí systém A2100 standardní možnosti tento požadavek splnit?


  1. A2100 CNC standardně umožňuje pomocí příkazu COM zapisovat na připojený počítač na sériové lince.
  2. A2100 CNC standardně umožňuje pomocí příkazu JRN, nebo MSG zapisovat naměřené hodnoty do Uživatelských složek (Custom Journals), tam je skladovat a kdykoliv vytisknout na připojenou tiskárnu. Tyto složky nelze zálohovat na disketu.
  Máte možnost připravit si formuláře a obsluha stroje, která vykonává měření se v těchto složkách (Custom Journals) dozví, zdali naměřená hodnota vyhovuje či nevyhovuje požadované toleranci, tuto informaci zaškrtne a pod vše se podepíše.
  Existuje možnost rozšíření vlastností A2100, pomocí Advanced Programming Package.
  Jedná se o možnost zápisu (WTF) naměřených hodnot do zvoleného souboru na HD, případně přímý tisk (PRN) naměřených (vypočítaných) hodnot na připojenou tiskárnu.
  Tyto způsoby jsou v praxi, u Českých (Slovenských) zákazníků ověřeny a splňují požadavky kladené odběrateli výrobků.


  S jakou přesností dokážeme na strojích ZPS Zlín měřit vřetenovou sondou? Co ovlivňuje přesnost měření?


  Vždy je nutné si uvědomit, jaká měření od vřetenové sondy očekávám. Mezi uživateli obráběcích center se systémem A2100 CNC je mnoho zákazníků, kteří využívají měřicích cyklů k plné spokojenosti.
  - Přesnost polohování stroje je hlavní omezení, které může stát v cestě změřit požadovaný rozměr
  (ZPS a.s. Zlín udává ±0,0051 mm, při provozu stroje ve standardních podmínkách).
  - Teplotní roztažnost os
  Šroub v oblasti spojení s matkou se pohybem (hlavně rychloposuvem) zahřeje. Je tedy nutno vědět co je provozní teplota stroje a při této provozní teplotě nejen obrábět, ale i měřit.
  -Teplotní změny na pracovišti způsobené vlivem venkovní teploty též nepříznivě ovlivňují celkový průběh měření.


  Jak využít Nástrojovou sondu pro kontrolu poškození vrtáku (zalomení) před závitovací operací?


  Program níže můžete použít jako universální program pro kontrolu délky aktivního nástroje. Lze ho upravit a volat jako Podprogram, nebo ho zabudovat přímo do hlavního programu.
  (PGM, NAME="CV1", TYPE="A2100_274", EXEMODE="STANDARD", PATH="PATHALL", ACCESS="OPEN",
  CREATED="SAT JUN 14 1997 16:31:42", MODIFIED="SAT JUN 14 1997 16:41:12", LEVEL="1")
  :M6T1
  G68 P0 W20;merici cyklus delka nastrojeT1
  (IF[$TOOL_DATA(1)LENGTH]<80GOTO[END])
  (MSG, Vrtani)
  X10 Y20; vrtaci program dle technologie
  GOTO [konec]
  [END](MSG,KRATKY NASTROJ)
  [konec]M2


  Nástrojovou sondu využíváme pouze pro nastavování délky nástroje. Jaké další možnosti nám tato sonda umožňuje?


  Součástí A2100 CNC jsou následující měřicí cykly pro Nástrojovou sondu:
  -měřicí cykly pro nastavení délky a průměru nástroje (kontrola opotřebení nástroje)
  -měřicí cykly pro kontrolu délky a průměru nástroje
           -aktualizace hodnot, nebo porovnání naměřených hodnot s dovolenými tolerancemi
           -využívání Alarmů k informování obsluhy stroje
  -kontrola zlomení nástroje (vyhlášení chybového hlášení a přerušení programu)

  produkty a služby  |  novinky  |  podpora on-line  |  o nás  |  kontakty  |  partneři  |  info na vyžádání  |  ... a něco navíc  |  

  sitemap
  www.technology-support.cz