ozvěny setkání uživatelů 2018

z tradičního setkání zaměstnanců firmy
technology-support a jejích zákazníků a partnerů

Ve dnech 15. a 16. června 2018 proběhlo tradiční setkání zaměstnanců firmy technology-support a jejích zákazníků a partnerů na novém místě, v Želivském klášteře. technology-support zastupuje na českém a slovenském trhu vedle několika dalších produktů především technologický CAD/CAM software GibbsCAM a CAD/CAM pro nástrojárny Cimatron. Celodenní páteční seminář však nebyl věnován pouze těmto dvěma „velkým“ softwarům. Účastníkům setkání byla představena řada dalších řešení, které ve světě obrábění mají své místo. Pozvání do Želivi přijali v rámci vyzvaných příspěvků i zástupci firem AB cnc servis, Fanuc, Flowbox, Meusburger a partneři vyrábějící a prodávající CNC obráběcí stroje firmy Imtos, Misan, Profika, Tajmac-ZPS. A protože firma technology-support zastupuje produkty ze skupiny 3D Systems, rádi jsme představili uskupení abc3d.cz zastoupené společností Elvira a nechali jsme si udělat exkurzi do technologií 3D tisku.

Z dalších produktů, nabízených zákazníkům firmou technology-support, byl věnován příspěvek CAD řešení ZW3D (které dokáže být dobrým CAD pomocníkem nejen při převodu formátů), vysokotlakému chlazení od firmy ChipBLASTER i řešení t-cimco a jeho možnostem, které nabízí uživatelům CNC obráběcích strojů. Ke slovu se během odpoledne dostali se svými příspěvky i samotní uživatelé a celý seminář byl zakončen diskusí, která následně v přátelské atmosféře pokračovala až do večerních hodin.

Celý pátek paralelně s přednáškami probíhaly i individuální konzultace uživatelů produktů GibbsCAM, Cimatron, ZW3D a t-cimco se svými technickými podporami, ve kterých bylo možné pokračovat i celé sobotní dopoledne.

 

„Kapacita sálu byla opět před začátkem akce naplněna, a tak tyto ozvěny mohou sloužit jako zdroj informací pro ty, kteří se na tuto akci nemohli z různých důvodů dostat a pro nás, kteří jsme tam byli, jako archiv, ze kterého můžeme čerpat, kdykoli budeme potřebovat.“ doplnil k Setkání uživatelů 2018 Vlastimil Staněk, zakladatel společnosti technology-support s.r.o.

 

V rámci vyzvaných prezentací se bylo možné seznámit s přednáškami:

3D tisk, 3D sken a 3D Systems, abc3d.cz, Jiří Šmejcký (viz odkaz https://youtu.be/0vGgKFAw4Fw)

Firma Elvira byla oslovena s hlavním zadáním, a to představit historii i současnost 3D tisku nejen očima 3D Systems, ale především z pohledu na konstrukční, profesionální a produkční 3D tisk. Prostor byl věnován jednotlivým technologiím 3D tisku, praktickým ukázkám na instalovaných 3D tiskárnách, ale i 3D skenerům.

 

Řídicí systémy FANUC, jejich možnosti, rozdíly, na co se při koupi stroje zaměřit, FANUC Czech s.r.o., Jan Loos (viz odkaz https://youtu.be/7JhcIlwvHXY)

Vývoj v oblasti CNC řídicích systémů je nekončící, a proto jsme oslovili jednoho z výrobců o představení aktuální nabídky CNC řídicích systémů Fanuc, jejich možností, rozdílů a na co se při koupi stroje zaměřit. V prezentaci zazněla i informace o katalogu funkcí aktuálně dodávaných CNC řídicích systému, aby si každý mohl o konkrétní funkci vše přečíst.

 

Jaké CNC obráběcí stroje repasovat, kdy a jak?, AB cnc servis s.r.o., Petr Wágner (viz odkaz https://youtu.be/X6Xy9CKEKkk)

I CNC obráběcí stroje stárnou a tato prezentace odpovídá na základní otázky: Jaké CNC obráběcí stroje repasovat, kdy a jak?

 

Řízení spotřeb energií a optimalizace provozu podle energetických potřeb, FLOWBOX s.r.o., Jaroslav Mareš (viz odkaz https://youtu.be/fDh1mDs0ISs)

Energie a jejich spotřeba by měla zajímat každou výrobní firmu, protože se jedná o velkou položku v nákladech. Jak k řízení spotřeb energií a jejich optimalizaci lze také přistupovat ukazuje tato prezentace.

 

Cimatron, Konštrukcia foriem, Juraj Pittner (viz odkaz https://youtu.be/5ztpnU3JwJc)

Cimatron a normálie, Jak vyzrát na šíbry? meusburger, Miroslav Kotrč (viz odkaz https://youtu.be/v_qzhBgzJjs)

Tyto dvě vyzvané prezentace jsou úzce spojeny s CADem pro nástrojárny Cimatron. Jeden příspěvek prezentuje denní práci konstruktéra při konstrukci forem a druhý na stejnou problematiku nahlíží z pozice výrobce normálií. Oba s jasným cílem, rychle a kvalitně navrhnout a zkonstruovat formu.

 

V rámci prezentací produktů spojených se společností technology-support zazněly příspěvky:

V září bude uvolněna nová verze CAD a CAM pro nástrojárny Cimatron 14, a tak hlavní důraz při produktové prezentaci byl věnován této verzi:

CAD pro nástrojárny, novinky Cimatron 14, t-support.cz, Jakub Štětina (viz odkaz https://youtu.be/8yUkyCd2_9I)

CAM pro nástrojárny, novinky Cimatron 14, t-support.cz, Jakub Štětina (viz odkaz https://youtu.be/klwYbMhBZE8)

Jak je vidět z délky prezentace, uživatelé se mají na co těšit.

 

Technologický CAD/CAM GibbsCAM, Tomáš Sýkora, Marek Gajdošík

Na praktických ukázkách byly prezentovány zajímavé novinky aktuální verze technologického CAD/CAM software pro produkční obrábění GibbsCAM v12 a především praktické využití při konkrétních technologiích výroby na horizontálních frézovacích centrech. Samostatná prezentace byla věnována modulu do GibbsCAM soustružení, modulu na soustružení tvarových závitů definovaných křivkou. Tento modul byl vyvinut naší firmou v roce 2017 a úspěšně vyzkoušen na reálných příkladech zákazníků a je k dispozici pro všechny uživatele soustružnického GibbsCAMu.

GibbsCAM, podpora měřicích cyklů, t-support.cz, Vladimír Antel (viz odkaz https://youtu.be/LXdVxplqgNs)

Prezentace je věnována možnostem přípravy měřicích cyklů přímo v prostředí GibbsCAM, tedy včetně možnosti simulovat měřicí procedury.

GibbsCAM, VoluTurn, Vysokorychlostní obrábění pro soustružení, t-support.cz, Jiří Härtl (viz odkaz https://youtu.be/dOsjOgaJH44)

GibbsCAM, VoluMill Solid, Vysokorychlostní obrábění pro frézování, t-support.cz, Jiří Härtl (viz odkaz https://youtu.be/UZn_pJ0mTdg)

VoluMill a Voluturn jsou synonyma pro vysokorychlostní obrábění při konstantním zatížení nástroje. Cílem je snížení opotřebení nástrojů a zvýšení výkonu úběru materiálu. VoluTurn je nová výkonná technologie tvorby dráhy nástroje, která může výrazně zlepšit obrábění součásti soustružené pomocí kruhových R destiček. Pro zákazníky s platným ročním aktualizačním servisem je tento modul zdarma. Teorii i praktické využití při soustružení ukazuje prezentace.

GibbsCAM, Materiálová DTB řezných podmínek, t-support.cz, Jiří Härtl (viz odkaz https://youtu.be/eE4kU5xrenY)

Prezentace, z čeho se vycházelo a jak byla vytvořena Materiálovou databázi verze 3, pro frézovací centra s max. otáčkami S10000, která je k dispozici pro všechny uživatele GibbsCAM v12, frézování.

 

Řešení ZW3D 2018, nejen na převod CAD formátů, t-support.cz, Vladimír Antel (viz odkaz https://youtu.be/3lTA4B91SYE)

Ve spolupráci s firmou CADServis bylo představeno CAD řešení ZW3D 2018 pro import, konstrukci, opravu, převod a překlad modelů. ZW3D CAD, díky poměru cena výkon, je nejen dostupný, ale i velmi spolehlivý pro všechny potřeby v provozovnách CNC obrábění. Už v jeho základní verzi za cenu 1300 EUR najdeme výkonné jádro pro převod většiny formátů 2D i 3D geometrie, nástroje pro opravu poškozených modelů a možnost exportovat do potřebného formátu. Velkou výhodou je také propojení s technologickým CAD/CAM řešením pro produkční obrábění GibbsCAM, přes plugin pro přímý přenos modelu ze ZW3D do GibbsCAMu.

 

t-cimco, zkušenosti z propojení výroby, t-support.cz, František Machara (viz odkaz https://youtu.be/lXAQHmu2i2U)

V rámci tohoto příspěvku byly účastníkům přiblíženy zkušenosti z propojení výroby řešením t-cimco. Jedná se především o online sběr dat z CNC strojů, jejich zpracování, vyhodnocování a vizualizaci. Vše bylo prezentováno na reálných příkladech monitorovaných CNC strojů z reálných výrob.

 

ChipBLASTER, vysokotlaké chladicí systémy šetří energii při třískovém obrábění, t-support.cz, Milan Hnídek (viz odkaz https://youtu.be/H7R-F3Jer7I)

Spojení vysokotlakého a velkoobjemového chlazení pro obráběcí stroje od amerického výrobce ChipBLASTER s firmou technology-support trvá už od roku 2005. Tato prezentace je zaměřena na úsporu energií při použití vysokotlakého chladicího systému při třískovém obrábění.

 

Závěrem je potřeba zmínit, že i automatizaci byl věnován prostor! Například jsme diskutovali celý průběh nasazení robotů ve firmě CNC Obrábění Trčka (viz odkaz https://youtu.be/fD_h_web1o4). Na příští Setkání uživatelů 20XX se budeme snažit připravit opět zajímavé prezentace, protože bez informací by byl život chudší.

Napadne-li vás otázka,
nebo téma k diskusi,
pište na zeliv2018@t-support.cz.

 

 

Společnost technology-support s.r.o. působí na českém a slovenském trhu především v oblasti služeb a CAD/CAM dodávek pro uživatele, výrobce a prodejce CNC obráběcích strojů od roku 2003. Během této doby firma získala řadu stálých a spokojených zákazníků. Věříme, že za úspěchem firmy stojí mimo jiné snaha nebýt pouze jednorázovým dodavatelem určité technologie, ale být především partnerem, nabízet řešení problémů, s nimiž se uživatelé při své práci setkávají.

Vedle CAD/CAM řešení GibbsCAM a Cimatron je součástí našeho portfolia i CAD řešení ZW3D, vysokotlaké a velkoobjemové chlazení ChipBLASTER a také řešení pro zasíťování CNC strojů, správu NC programů a výrobní dokumentace a monitoring výroby a vyhodnocování efektivity CNC strojů CIMCO a od roku 2017 dva nové produkty pro optimalizaci NC kódu NCBrain a NCBrain AICAM. Samostatnou aktivitou je nabídka školení a rekvalifikačních kurzů pro obsluhy a programátory CNC obráběcích strojů a CAD konstruktéry.

 

 

datum zveřejnění: 24. 8. 2018

info na vyžádání
verze pro tisk