nejlepší programátor CNC obráběcích strojů 2011

vyhodnocení kategorie CNC projekt roku

Loňský 7. ročník soutěže v programování CNC obráběcích strojů, vypsaný společnostmi PROFIKA CZ (HYUNDAI-KIA MACHINE), technology-support (GibbsCAM a CimatronE), Renishaw, SECO TOOLS CZ a Technický týdeník (Business Media CZ), se uzavřel. Představujeme vám nejlepší projekty, které se v závěrečném hodnocení umístily na 1.- 4. místě.
Kategorie CNC projekt roku, hlavní kategorie 7. ročníku, byla zaměřena na projekt v oblasti CNC technologie na obráběcích strojích. Příjem soutěžních prezentací byl ukončen 25. listopadu 2011. Ze všech prací, které splňovaly soutěží daná kritéria, hodnotitelé následně vybrali čtyři projekty, které postoupily do finálního hodnocení. Do celkových výsledků se započítaly body udělené za povinné kategorie, stanovené v zadání, tedy za elektronickou prezentaci, papírovou prezentaci, videoprezentaci a reálné dílce. Hodnocení ze zúčastnilo 25 odborníků z průmyslu i z akademické sféry. Každý hodnotitel měl možnost přidělit nejlepšímu projektu 10 bodů, druhému nejlepšímu 6 bodů, třetímu 3 body a čtvrtému 1 bod. 7. ročník soutěže byl zajímavý širokým spektrem soutěžících, zúčastnili se ho studenti středních i vysokých škol i zkušení CNC obáběči s mnohaletou praxí, tedy profesionálové i amatéři.
Jak tedy letošní ročník dopadl?

Na prvním místě se s celkovým počtem 169 bodů umístil projekt „Upínací přípravek“ Václava Pergla.
http://youtu.be/siyiTvuQg4k  

Václav Pergl zastává pozici obráběče a programátora CNC ve společnosti UNIT PLUS s.r.o. a operace obrábění si připravoval průběžně vždy při obrábění předcházející technologie. Upínací přípravek pro zarovnání patky na lopatkách turbín, čelist základní, čelisti přítlačné 1 a 2 byly modelovány v CAD Solid Edge a příprava výroby, včetně technologické CAD konstrukce, v software GibbsCAM. 

Na druhém místě se s celkovým počtem 158 bodů umístil projekt „Cyklus na ozubená kola“ Stanislava Pacourka.
http://youtu.be/fL0zfhrl1tU  

Stanislav Pacourek pracuje jako soustružník ve společnosti ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o., v provozu Strojírenská výroba, který se zabývá návrhem a výrobou strojních dílů a zařízení pro potřebu hutí a příbuzných oborů. Projekt Cyklus na ozubená kola řeší problém nestejných rozměrů polotovaru (±20 mm) při výrobě ozubených kol z odlitků, lze ho využít např. i při výrobě pojezdových kol mostových jeřábů či obdobných součástí. Vlastní cyklus je napsán ručně jako podprogram s využitím proměnných R parametrů. 

Na třetím místě se s celkovým počtem 109 bodů umístil projekt „Rolny“ Michala Harmáčka.
http://youtu.be/lY_-psYWiE0  

Michal Harmáček ze společnosti UNIT PLUS s.r.o. pracuje na CNC soustruhu MASTURN MT54 1500, se systémem Heidenhain Datapilot 4110. Projekty Kovotlačitelská Rolna R8 a Sdružená rolna 20-22-25 jsou náhradními díly pro kovotlačitelský stroj a skružovačku materiálů a byly vytvořeny pomocí software Solid Edge a GibbsCAM. 

Na čtvrtém místě se s celkovým počtem 67 bodů umístil projekt „Dinosaurus“ Petra Bouchala.
http://youtu.be/D5EHMZ5PbzU 
 
Petr Bouchal, absolvent SPŠ Přerov, se v rámci prázdninových dní věnoval výrobě firemního symbolu firmy ZAPE spol. s r. o.

Řešitelé projektů získávají diplom a finanční odměnu ve výši: 10 000 Kč za 1. místo, 7 500 Kč za 2. místo, 2500 Kč za 3. místo a 1000 Kč za 4. místo. 

datum zveřejnění: 30. 1. 2012

info na vyžádání
verze pro tisk